Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Prečo v Rusku prestali nosiť národný – ľudový kroj?

Je známe, že ešte v časoch Ivana Hrozného nosili všetky vznešené a bohaté ženy obyčajne troje šaty – kroj, pričom jedny na seba dávali v závislosti od ročného obdobia ťažšie alebo ľahšie, a ak sa žena obliekala iba do jedných, tak sa to považovalo za neslušné, nehanebné a nečestné.

V roku 1699 zakázal Peter I. nosiť kroj všetkým okrem roľníkov, rehoľníkov, kňazov a diakonov. Najprv sa zaviedol uhorský – maďarský odev pre mužov a potom hornosaský a francúzsky, kamizol a spodná bielizeň boli nemecké. Ženy museli nosiť nemecké šaty.

Od každého, kto vstúpil do mesta v ruských národných šatách a s bradou, vyberali clo: 40 kopejok od pešieho a 2 ruble od prichádzajúceho na koni. Zároveň zakázali šiť a predávať ruské národné šaty, pričom sa vyhrážali ťažkými trestami. Od tej doby sa zaviedlo nosenie kravát a manžiet; ženy začali nosiť blúzy a sukne atď. Katarína II. zavedením guvernérstva pre každú provinciu určila uniformy pre šľachtu a štátnych zamestnancov. Takto bolo násilne zavedené odmietnutie tradičného ruského národného oblečenia…

G. P. Uspenskij. «Опыт повествования о древностях русских»

Gabriel Petrovič Uspenskij (1765-1820) – ruský historik, profesor na Charkovskej univerzite.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie