Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Používanie dezinfekčných prostriedkov významne zvyšuje riziko vzniku choroby pľúc

30-ročná štúdia vedcov z Harvardskej univerzity v spolupráci s vedcami z francúzskeho Národného ústavu zdravia (Inserm) preukázala, že pravidelné používanie chlórnanu vápenatého a iných bežne používaných dezinfekčných prostriedkov môže zvýšiť vaše šance na rozvoj smrteľného ochorenia pľúc. Štúdia zistila, že u tých, ktorí používali tieto druhy produktov iba raz týždenne, bola o 32 % vyššia pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia.

Nazýva sa to chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Vedci skúmali výskyt ochorenia u viac ako 55 000 zdravotných sestier v Spojených štátoch. Do štúdie boli prijaté zdravotné sestry, pretože na čistenie povrchov pravidelne používajú dezinfekčné prostriedky. V tejto štúdii používalo 37 % sestier týždenne dezinfekčné prostriedky na čistenie povrchov a 19 % ich týždenne používalo na čistenie lekárskych nástrojov.

Len vo Veľkej Británii má CHOCHP približne 1,2 milióna ľudí. Zahŕňa rôzne pľúcne ochorenia, ako je aj chronická bronchitída a emfyzém. Je zrejmé, že tu zohráva úlohu veľa faktorov, ale podľa tejto štúdie sú dezinfekčné prostriedky rozhodne jedným z nich, alebo ich nemožno aspoň vylúčiť. Korelácia nemusí znamenať príčinnú súvislosť, ale dá sa bezpečne predpokladať, že inhalácia týchto látok nie je úplne bezpečná a môže mať nepriaznivý vplyv na naše zdravie.

Pokiaľ ide o úmrtnosť, v Anglicku zomiera každý rok na CHOCHP 25 000 ľudí. Toto číslo predstavuje tretiu najvyššiu úmrtnosť na túto chorobu. Táto štúdia sa považuje za vôbec prvú, ktorá zistila takúto súvislosť medzi CHOCHP a špecifickými čistiacimi prostriedkami/chemikáliami známymi ako „kvartérne amónne zlúčeniny“ (QAC).

Pokiaľ je nám známe, podľa našich vedomostí, ako prví uvádzame medzi zdravotníckymi pracovníkmi súvislosť medzi dezinfekčnými prostriedkami a CHOCHP a skúmame konkrétne chemikálie, ktoré môžu byť základom tohto prepojenia. Niektoré z týchto dezinfekčných prostriedkov, ako sú chlórnan vápenatý, sa často používajú aj v domácnosti a možný dopad používania dezinfekčných prostriedkov pre domácnosť na CHOCHP nie je známy. Predchádzajúce štúdie zistili súvislosť medzi astmou a vplyvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre domácnosť, ako sú bielidlá a spreje, a preto je potrebné túto otázku ďalej preskúmať.

Vedci analyzovali údaje z rozsiahlej štúdie zdravotných sestier v Spojených štátoch, ktorú začala Harvardská univerzita v roku 1989. V roku 2009 sa pozreli na tie, ktoré stále pracovali ako zdravotné sestry, a ktoré nemali v minulosti CHOCHP, a sledovali ich do mája tohto roku. Počas tohto obdobia bolo toto ochorenie diagnostikované u 663 z nich.

K rovnakým záverom dospela aj následná štúdia zverejnená v roku 2019, ktorej sa zúčastnilo viac ako 70 000 sestier.

Zistili sme, že použitie niekoľkých špecifických dezinfekčných prostriedkov bolo spojené s vyšším rizikom CHOCHP; to zahŕňalo chlórnanové bielidlo (chlór), peroxid vodíka, alkohol a kvartérne amónne zlúčeniny (bežne používané na nízkoúrovňovú dezinfekciu nekritických látok, ako sú povrchy okolitého prostredia) a glutaraldehyd (používaný na vysokoúrovňovú dezinfekciu). Niekoľko z týchto vplyvov sa často dialo súčasne a odhalenie ich rolí a izolovanie každého produktu bolo výzvou. Pri skúmaní kombinácií expozície konkrétnym dezinfekčným prostriedkom sme zistili najvyššie riziko CHOCHP u sestier vystavených účinkom chlórnanového bielidla alebo peroxidu vodíka a u tých, ktoré kombinovali tieto expozície s expozíciou aldehydom. Tieto zvýšené riziká možno pripísať tak chemickým vlastnostiam konkrétnych výrobkov, ako aj veľkému počtu použitých výrobkov. Okrem toho boli všetky látky, ktoré súviseli s výskytom CHOCHP, keď boli individuálne hodnotené, opísané ako dráždivé látky pre dýchanie.

Prečo je to dôležité.

Denné použitie chlóru v súčasnosti nemá konkrétne zdravotné odporúčania, a to platí rovnako pre mnoho ďalších výrobkov. Kozmetika je skvelým príkladom toho, že konkrétne odvetvie nie je tak dobre regulované, ako by malo byť a výrobky, ktoré prechádzajú federálnymi predpismi a zdravotnými kontrolami, nie sú vždy bezpečné. Glyfosát je skvelým príkladom a dnes medzi vedcami, novinármi a obyčajnými ľuďmi narastá znepokojenie nad úzkym vzťahom medzi týmito regulačnými orgánmi a spoločnosťami, ktoré tieto výrobky vyrábajú. Iste, môžu robiť svoju prácu, ale v prípade mnohých z týchto produktov existujú alternatívy, ktoré sú rovnako účinné a oveľa bezpečnejšie. Či už ide o sódu a ocot, olej z čajovníka a citróny alebo niečo iné, trh a obchody s prírodným zdravím sú dnes plné čistiacich prostriedkov, ktoré nepredstavujú rovnakú hrozbu ako základné bežné čistiace prostriedky.

Amanda Monteiro

https://collective-spark.xyz/30-year-study-finds-weekly-use-of-disinfectants-greatly-increases-your-chances-of-lung-disease/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie