Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Používanie dezinfekčných prostriedkov počas tehotenstva vedie u detí k astme a ekzémom

Používanie dezinfekčných prostriedkov počas tehotenstva vedie u detí k astme a ekzémom.

Používanie dezinfekčných prostriedkov tehotnými ženami môže byť rizikovým faktorom vzniku astmy a ekzému u ich detí, zistila nová štúdia publikovaná v časopise Occupational & Environmental Medicine.

Dezinfekčné prostriedky sa často používajú v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach a pandémia COVID-19 viedla k zvýšeniu ich používania, ako aj v širšom meradle vrátane bežnej populácie.

Expozícia dezinfekčným prostriedkom na pracovisku bola spojená s astmou a dermatitídou u predtým exponovaných pracovníkov, ale len málo štúdií skúmalo účinky používania dezinfekčných prostriedkov počas tehotenstva a následný vývoj alergických ochorení u detí.

Autori použili údaje od 78 915 párov matka-dieťa, ktoré sa zúčastnili japonskej štúdie životného prostredia a dieťaťa, aby zistili, či vystavenie matiek dezinfekčným prostriedkom na pracovisku súvisí so zvýšeným rizikom diagnostikovania alergických ochorení u ich detí vo veku 3 rokov.

Deti matiek mali výrazne vyššiu pravdepodobnosť astmy alebo ekzému, ak ich matky používali dezinfekčné prostriedky jeden až šesťkrát týždenne, v porovnaní s deťmi matiek, ktoré nikdy nepoužívali dezinfekčné prostriedky.

Zistila sa súvislosť medzi prenatálnym vystavením dezinfekčným prostriedkom a pravdepodobnosťou, že sa u detí vyvinú alergické ochorenia. Pričom u matiek vystavených dezinfekčným prostriedkom denne, je najpravdepodobnejšie, že ich deťom budú diagnostikovaný o 26 % častejší výskyt astmy a o 29 % častejší výskyt ekzému ako u detí matiek, ktoré nikdy nepoužívali dezinfekčné prostriedky.

Nezistila sa žiadna významná súvislosť medzi používaním dezinfekčných prostriedkov a potravinovými alergiami.

Toto je pozorovacia štúdia, a preto nemôže určiť príčinu. Autori tiež zaznamenali určité obmedzenia, vrátane toho, že informácie o používaní dezinfekčných prostriedkov matkami poskytli samy a špecifické dezinfekčné prostriedky neboli identifikované. Matky hlásili aj diagnózy alergických ochorení u detí.

Autori však uzatvárajú: „Naše výsledky naznačujú, že expozícia [dezinfekčným prostriedkom] počas tehotenstva má vplyv na alergiu u potomstva bez ohľadu na to, či sa matka vráti do práce, keď má dieťa 1 rok, a naznačujú účinok iba počas expozície počas tehotenstva.“

Vedci dodávajú: „Vzhľadom na súčasné zvýšené používanie dezinfekčných prostriedkov na prevenciu nových infekcií koronavírusmi je veľmi dôležité pre verejné zdravie zvážiť, či prenatálna expozícia dezinfekčným prostriedkom predstavuje riziko pre rozvoj alergických ochorení.“

Autori navrhli niekoľko mechanizmov, ktoré by mohli vysvetliť zvýšené riziko vzniku alergických ochorení u detí po vystavení ich matiek dezinfekčným prostriedkom počas tehotenstva.

Sú medzi nimi mechanizmy mikrobiómové (dezinfekčné prostriedky ovplyvňujú mikroflóru čriev a kože matky a následne dieťaťa), imunitné (vystavenie niektorým chemickým zlúčeninám počas tehotenstva ovplyvňuje imunitnú odpoveď plodu), postnatálne (deti vdýchli alebo sa dotkli molekúl dezinfekčného prostriedku na koži matky) alebo zaujaté (matky, ktoré často používajú lekárske dezinfekčné prostriedky, budú pravdepodobne viac informované o zdravotných problémoch a majú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti).

Štúdia: Prenatálna expozícia profesionálnym dezinfekčným prostriedkom a detské alergie. Journal: Occupational and Environmental Medicine Financovanie: Ministerstvo životného prostredia, Japonsko

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie