Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Poľská verejnosť vyzýva vládu, aby bojovala proti stratégii EU v otázke LGBT

Centrum pre život a rodinu (CZiR) zahájilo kampaň na zbieranie podpisov pod výzvou premiérovi Mateuszovi Morawieckimu, aby zastavil naviazanie „Stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025“ pre Poľsko, ktorú Európska komisia prijala pre každého člena EÚ, uvádza 13. februára PCH24.pl.

Uvádza sa, že Európska komisia zverejnila „Stratégiu rovnosti LGBTIQ na roky 2020 – 25“ koncom minulého roka. V tomto dokumente bruselskí ideológovia ohlásili zavedenie mechanizmu vzájomného uznávania. To znamená, že partnerstvá alebo „manželstvá“ osôb rovnakého pohlavia, adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo zmena pohlavia vykonaná v jednom členskom štáte EÚ musia byť uznané všetkými členmi EÚ. Nadobudnutie platnosti stratégie je naplánované na rok 2022.

„To znamená, že máme na boj iba dvanásť mesiacov. Preto je nevyhnutné, aby poľská vláda odpovedala dnes! “ – píše prezident CZiR Pavel Ozdoba.

Údajná stratégia „proti LGBTIQ diskriminácii“ nie je ničím iným ako komplexným plánom na dosiahnutie pokroku v Dúhovej agende. Európska komisia oznámila, že použije fondy a programy EÚ na podporu úplného prijatia osôb patriacich k sexuálnym menšinám. „Školy a pracoviská budú obzvlášť citlivé na ideologické tlaky. Preto môžeme predpokladať, že „Dúhové piatky“ sa stanú trvalou súčasťou školských kalendárov,“ uvádza sa v príhovore k premiérovi Morawieckiemu.

V odvolaní sa uvádza, že Európska komisia taktiež oznámila, že prijme rozhodné opatrenia na rozšírenie zoznamu „európskych trestných činov“ o trestné činy z nenávisti a podnecovanie k nenávisti voči LGBTIQ. Napríklad prosté rozprávanie o „LGBT ideológii“ alebo „gender ideológii“ by sa považovalo za prejav nenávisti. Ide teda o boj proti diskriminácii a zavádza sa cenzúra pre „konzervatívny a pro-rodinný obsah na internete.

Činnosť diplomatov EÚ je zameraná na prinútenie členských štátov k uznávaniu homosexuálnych „manželstiev“, adopcii detí a zmene pohlavia, ak k nim došlo v inej krajine. Napríklad, ak pár poľských homosexuálov uzavrelo pseudomanželstvo v zahraničí, nariadenia EÚ sa stanú základom pre právne uznanie takýchto vzťahov v Poľsku.

„Preto je také dôležité, aby Poľsko okamžite oznámilo, že nebude uplatňovať tieto postuláty a má v úmysle dodržiavať definíciu manželstva obsiahnutú v Ústave Poľskej republiky,“ zdôrazňuje prezident Centra pre život a rodinu.

https://wobronierodzin.pl/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie