Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Otcovia zohrávajú kľúčovú úlohu vo vývoji dieťaťa

detkiVo výsledkoch výskumu publikovanom v dvoch vedeckých časopisoch: „Early Childhood Research Quarterly“ a „Infant and Child Development“, sa uvádzajú údaje potvrdzujúce význam otca vo vývoji dieťaťa. Programy pre rozvoj detí raného veku by mali byť zamerané na celú rodinu s prihliadnutím na matku a rovnako aj na otca.

Výskum ukázal, že depresia otcov spojená s výchovou má negatívne účinky na rečový a kognitívny vývoj detí vo veku dvoch, až troch rokov. Tento efekt bol pozorovaný aj pri podmienke, že do úvahy pri analýze bol vzatý pozitívny vplyv matky. Otcovia mali tiež väčší vplyv na rozvoj rečových schopností chlapcov ako dievčat.

Podľa vedeckej analýzy, psychické zdravie rodičov má vplyv na spôsob komunikácie so svojími deťmi a následne aj na vývoj dieťaťa.

Dr. Claire Vallottonová, docentka na Univerzite v Michigane povedala: „Výsledky predchádzajúcich štúdií tvrdili, že otcovia nemajú taký priamy vplyv na svoje deti. Ale výsledky nášho výskumu jasne ukázali, že v skutočnosti majú otcovia priamy vplyv na deti ako v krátkodobom, tak v dlhodobom horizonte.“

S použitím údajov o 730 rodinách, vedci skúmali vplyv depresívnych stavov rodičov na deti, vrátane faktov psychických chorôb rodičov.

Psychické zdravie otcov má dlhodobé následky, čo vedie k rozdielom v návykoch komunikácie dieťaťa (napríklad v sebaovládaní a interakcie), pri dovŕšení veku školákov piatej triedy.

Vedci sa domnievajú, že v skutočnosti depresívne syndrómy otcov v priebehu predškolského veku detí majú väčší vplyv na komunikačné schopnosti dieťaťa v neskoršom veku, ako depresívne prejavy matiek.

1468517075_otec-i-syn

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie