Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Obnovme tradíciu zabudnutého rodinného čítania

Koľko rodín v súčasnosti praktizuje spoločné rodinné čítanie? Dospelí sú tak zaneprázdnení svojimi vlastnými záležitosťami a záujmami, že taký koncept ako spoločné rodinné čítanie sa stáva takmer archaizmom. Samozrejme, vždy sa dá nájsť vysvetlenie: predtým neexistovali televízory a počítače, po večeroch ľudia nemali čo robiť, a tak si prečítali jednu knihu s celou rodinou a možno aj preto, že nebolo veľa kníh, sme si knihu prečítali spolu a nahlas. Teraz sme všetci tak zaneprázdnení svojimi vlastnými záležitosťami, hrami a televíziou, že na spoločné čítanie nie je dostatok času a ochoty.

Alebo možno takéto spoločné čítanie nie je potrebné? Nech si každý prečíta, čo sa mu páči. Ako v jednej básni: „Aké dobré je vedieť čítať, nie je potrebné matku otravovať, iba knihu vziať a čítať..“ A keď sa dieťa naučí čítať, mnohí rodičia sú radi, že teraz už čítanie nie je potrebné a na všetky žiadosti dieťaťa o čítanie odpovedajú, že už teraz môže čítať aj samé. A dieťa si nesie knihu do izby a snaží sa čítať samo.

Rodičia ale zabúdajú, že dieťa ešte nevie veľa čítať, rovnako ako nevie čítať aj s výrazom. To znamená, že chápe význam textu knihy iba čiastočne. A hlavne mu chýba radosť z komunikácie s knihou a jeho rodičmi. Dieťa chce čítať, začína, ale čítanie a nezrozumiteľné slová a vety ho rýchlo omrzia. A nabudúce si možno knihu jednoducho nevezme. A potom sa my, rodičia, začneme čudovať, prečo dieťa nechce čítať, a nútime ho čítať. Čo potom získame? Samozrejme, úplnú nechuť dieťaťa k čítaniu.

Ale tejto situácii sa dalo zabrániť už na začiatku a u dieťaťa vzbudiť záujem o knihu, len keby sme s dieťaťom strávili denne čítaním 20 – 30 minút. A vôbec nezáleží na tom, kto to bude – mama, otec, babička alebo sestra, hlavné je, že s dieťaťom číta niekto z dospelých.

Môžete sa samozrejme spýtať: Prečo je to nevyhnutné, ak dieťa už vie čítať? Nech si to prečíta samo.

Dieťa sa skôr či neskôr naučí čítať samo. Veď sa to navyše vyučuje v škole, ale mať radosť z čítania sa naučiť nemusí. Aby si každý proces dieťa mohlo vychutnať, musí byť príjemný a zaujímavý. A čítanie pre dieťa, najmä spočiatku, je ťažká práca, nie potešenie. A či sa z toho stane potešenie, závisí vo veľkej miere od dospelých.

Navyše v procese čítania nemusí dieťa pochopiť celý význam toho, čo čítalo, a nie vždy to môže objasniť alebo pochopiť. Takže sa ukazuje, že v procese čítania dieťa pracuje, unaví sa a nechápe celý význam textu, stráca myšlienky, nevšíma si vzťahy príčin a následkov, nie vždy vidí vtipné momenty, pretože je úplne pohltené procesom čítania. A kniha sa pre neho stane nepochopiteľnou alebo ju nechápe celkom správne. Vezme si knihu nabudúce s potešením?

Prečo staršia generácia, dnešní starí rodičia, takmer všetci radi čítajú a čítaniu venujú veľkú časť svojho voľného času? S najväčšou pravdepodobnosťou práve preto, že v detstve čítali so svojimi rodičmi. Pretože počas detstva a dospievania si každá rodina vyhradila čas na spoločné rodinné čítanie kníh. Možno by sme si teda mali tieto tradície oživiť a začať čítať knihy s deťmi, s celou rodinou?

Čo získate vy a vaše dieťa spoločným rodinným čítaním?

• Nepostrehnuteľné pre dieťa, mu veľmi nenápadne vštepujete lásku a záujem o knihy. Dieťa koniec koncov vidí, že dospelí často čítajú knihy, diskutujú o nich, rozprávajú si o nich navzájom, aj deťom. A či sa nám to páči alebo nie, v dieťati sa primárne neukladá to, o čom hovoríme, ale vzory – to, čo vidí okolo seba.

• Učíte svoje dieťa čítať správne, s výrazom a prejavom kultúrneho čítania.

• Dieťaťu uľahčíte porozumenie textu kladením otázok a objasňovaním toho, ako pochopilo význam. Vysvetlite nezrozumiteľné slová a pojmy. Venujte pozornosť humorným momentom.

• Diskutujete s dieťaťom o tom, čo čítate, usmerňujete jeho myšlienky správnym smerom, pomáhate vidieť to dôležité, čo sa skrýva v podtexte.

• Naučíte ho venovať pozornosť maličkostiam a nadväzovať príčinné vzťahy. Rozvíjate reč dieťaťa a rozširujete jeho obzory vysvetľovaním nezrozumiteľných slov a nových pojmov.

• Poznáte záujmy, sny a túžby dieťaťa, ktoré sa prejavujú v procese čítania a diskusie. Môžete nasmerovať jeho myšlienky správnym smerom a mierne ich napraviť.

• Komunikujete s dieťaťom, odovzdáte mu v týchto minútach seba samého, upevní sa vaše priateľské spojenie, ktoré bude dieťaťu pomáhať celý život.

• Vaše dieťa sa učí čítať, rozvíja techniku ​​čítania, rozvíja si náklonnosť ku knihám a zaujíma sa o čítanie. A to všetko je pre neho úplne nepostrehnuteľné, iba prebieha čítanie kníh s dospelými.

A toto všetko získate tak, že spoločnému čítaniu venujete iba 20 – 30 minút denne. Nezbavujte dieťa radosti z komunikácie s vami a potom sa nebudete musieť sťažovať, že dieťa nechce čítať. Oživte vo svojej rodine tradíciu rodinného čítania, pomôžte dieťaťu zamilovať sa do sveta kníh a živej komunikácie s dospelými.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie