Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Nepriaznivý vplyv svetelného smogu

Svetelný smog, nadmerné používanie umelého svetla je fenomén doteraz málo preskúmaný, ale ukazuje sa, že jeho vplyv na prírodu je oveľa nebezpečnejší, ako sa predpokladalo. Správa z vedeckej štúdie v časopise Nature dokazuje, aký veľký dopad má nadmerné množstvo svetla na všetko okolo.

Umelé svetlo sa rozšírilo v priemyselnom meradle už v druhej polovici 19. storočia, ale svet sa každým rokom stáva jasnejším. Umelo osvetlené územia sa rozšírili o 2,2 % v období od roku 2012 do 2016 a úroveň jasu svetla sa zvyšuje o 1,8 % každý rok. Kľúčovým faktorom bol prechod z bežných žiaroviek na energeticky účinnejšie a jasnejšie diódy. Od nadmerného svetla začínajú trpieť živočíchy, počnúc od hmyzu, až po korytnačky a netopiere. Svetlo vplýva aj na spevavé vtáky, ktoré prestávajú v noci spať, čo výrazne skracuje ich život.

Vedecká štúdia uskutočnená v roku 2017 v štáte Illinois ukázala, že svetelný smog napríklad mení rýchlosť rastu sójových bôbov. Svetlo znižuje ich výšku a oneskoruje ich zrelosť od dvoch do siedmych týždňov, pritom nemusí ísť o priame svetlo, ale iba o efekt svetla z blízkej diaľnice.

Ale nejde iba o množstvo priameho svetla, ale aj o žiarení oblohy – svetla, ktoré sa odráža od oblakov a aerosólov v atmosfére. Ľudia si zásadný negatívny vplyv svetelného smogu neuvedomujú, ale podľa nedávnych výskumov vplýva svetelný smog na 30 % stavovcov a 60 % bezstavovcov, ktoré vedú nočný život. A dlhodobý dopad rastúceho svetelného smogu na biologické druhy bude ešte potrebné preskúmať.

Opatrenia na zníženie svetelného znečistenia sú zatiaľ iba sporadické a neorganizované. Napríklad v USA bola vytvorená prvá prírodná rezervácia tmavej oblohy, kde sa počet svetelných zdrojov reguluje. V Nórsku prebiehajú experimenty s dynamickým osvetlením, ktoré sa stmieva v čase, keď nie sú na ceste žiadne autá.

 

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie