Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Jednoduché spôsoby, ako sa chrániť pred poruchami mozgu spôsobenými vekom

Americkí vedci uskutočnili vedeckú štúdiu a zistili, ako chrániť mozog pred deštrukciou súvisiacou s vekom a ako zároveň aj predchádzať množstvu kognitívnych ochorení. Správa zo štúdie bola publikovaná na internetovej stránke American Academy of Neurology ..

Do výskumu bolo zapojených 2 000 ľudí s priemerným vekom 78 rokov. Odborníci pozorovali každého účastníka experimentu päť rokov. V počiatočnom štádiu výskumu nemali subjekty žiadne kognitívne poruchy. Okrem toho, každých 15 mesiacov absolvovali testy na posúdenie kognitívnych schopností. Počas experimentu sa u 532 ľudí vyvinuli kognitívne poruchy.

Po analýze testov vedci dospeli k záveru, že aktívna stimulácia mozgovej aktivity významne predlžuje prácu mozgu.

V súlade s výsledkami štúdie, používanie počítača v strednom veku takmer o polovicu (48 %) znižuje riziko výskytu miernych kognitívnych porúch, v staršom veku je tento ukazovateľ 30 %.

Účasť na spoločenských podujatiach a hrách má tiež priaznivý vplyv na mozog. Napríklad, návšteva kina, prechádzka s priateľmi, hranie kariet a lúštenie krížoviek znížili možnosť porúch o 20 %. Rôzne praktické dekoračné umenie znížilo pravdepodobnosť kognitívneho poškodenia takmer o polovicu (42 %). Pre maximálny účinok vedci odporúčajú kombinovať rôzne aktivity, ktoré stimulujú mozog.

https://www.aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/2733

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie