Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Encefalograf potvrdil výstup vedomia z tela spolu s podstatou

„Reštrukturalizácia mozgu, ktorú sa mi podarilo vymyslieť, zásadne zmenila situáciu so strieborným vláknom spájajúcim „prázdne“ fyzické telo a z neho vystupujúcu ľudskú podstatu. Po premene mozgu môže človek vedome vyjsť zo svojho tela v zásade na neobmedzené vzdialenosti! Presnejšie povedané, vzdialenosť entity od jej fyzického tela je po premene mozgu určená iba kvalitatívnym stupňom rozvoja samotnej entity, a nie „dĺžkou“ striebornej nite medzi telom a podstatou, ako v bežnom prípade. Ak sa entita po premene mozgu „oprie“ o akúsi kvalitatívnu bariéru a nedokáže sa pohnúť ďalej, stačí si vytvoriť nové vlastnosti a kvality, ktoré chýbajú a … vpred!

Nezvyčajný kvalitatívny prejav po mojej reštrukturalizácii mozgu sa nečakane prejavil počas výskumov za pomoci prístrojov. Prvýkrát to bolo pozorované, keď sa v máji 1989 natáčalo v Inštitúte mozgu v Moskve. Novinár Michail Dechta dobrovoľne pôsobil ako experimentálny „králik“. Senzory encefalografu vo Faradajovej komore boli spojené s Michailovým mozgom, pričom boli vylúčené akékoľvek iné vonkajšie vplyvy. Keď bolo všetko pripravené, Sergej (nepamätám si jeho priezvisko) z mozgového laboratória zapol nahrávanie svedectva a navrhol, aby som niečo neobvyklé urobil s Michailom. Rozhodol som sa vyskúšať jeden z mojich nápadov. Michaila som neposlal do vesmíru, ale do mikrokozmu, čo sa mi zdalo tiež veľmi zábavné. Uviedol som ho do požadovaného kvalitatívneho stavu a … urobil som ho v mikroskopických rozmeroch! A potom poslal cestovať do vlastného tela. Keď sa dostal do svojej krvnej cievy, spolu s prúdom krvi začal cestovať vo vlastnom tele. Toto bolo prvýkrát, čo som robil tento experiment, a Michail sa prvýkrát ocitol vo svojom vnútri. Dá sa povedať, že Michail si „osedlal“ erytrocyt a začal s ním prechádzať z orgánu do orgánu. Keď to všetko začalo, Michail bol taký šokovaný všetkým, čo videl počas svojej tak nezvyčajnej cesty, že potom dlho rozprával o svojich dojmoch.

Keď sa dostal do jednej zo svojich buniek takým nezvyčajným spôsobom, navrhol som mu, aby pocestoval po svojich chromozómoch. Zmenšil som ho ešte viac, v dôsledku čoho sa špirály jeho vlastných chromozómov zmenili na obrovské tunely, ktorými mohol pokojne „prechádzať“. S určitou korekciou jeho vnímania, ktorú som urobil, videl každý gén v špirále a poznal chemickú a priestorovú štruktúru nukleotidov, ktoré tvoria naše gény, dal každému z nukleotidov vlastnú farbu a mohol vidieť nielen každý gén jeho vlastného chromozómu, ale aj každý nukleotid! To však nie je všetko! Stačilo, aby som nastavil príslušnú úlohu a Michail videl nielen svoje vlastné gény, ale mohol zistiť aj to, ktorý z jeho génov má to či ono poškodenie. Prínosom toho všetkého bolo aj to, že rovnakým spôsobom mohol cestovať vo vnútri každého iného človeka a zároveň … nielen vo svojej prítomnosti, ale aj v budúcnosti a minulosti! Ale nielen cestovať, ale aj „extrahovať“ akékoľvek informácie o stave tela na molekulárnej alebo bunkovej úrovni podľa potreby. A pri tom všetkom jeho údaje odrážali skutočný stav človeka, hlavné príčiny jeho chorôb. Sám Michail nemohol ovládať všetky tieto cesty, bol to pozorovateľ-cestujúci, ktorého som presunul do minulosti aj do budúcnosti a kontroloval som všetky tieto procesy.

No ani rola pasažiera nebola taká jednoduchá. Chtiac-nechtiac sa dostal pod ťažkú záťaž, ktorá bola pre neho ešte veľmi značná. S tým všetkým Michail počas svojej nie celkom obyčajnej cesty s nefalšovaným prekvapením a úžasom opísal všetko, čo počas tejto cesty videl. Pravdepodobne niektorí z tých, ktorí čítajú tieto riadky, najmä skeptici, budú chcieť virtuálne krútiť prstom na spánku! Ale neodporúčam im, aby to urobili, už len preto, že, ako ukazujú celkom reálne testy s najpresnejšími prístrojmi, takto získané informácie sa úplne zhodovali s výsledkami výskumov pomocou špeciálnych prístrojov, ktoré si niekedy vyžadovali veľa času a peňazí a výsledky boli rovnaké. Dokonca nielen rovnaké, ale moje boli oveľa kompletnejšie, pretože vám to umožní získať akékoľvek zaujímavé nuansy, ktoré žiadne zariadenie nedokáže.

To však nie je všetko! Mali ste vidieť tvár výskumníka v Inštitúte mozgu Sergeja a spôsob, akým sa pozeral na hodnoty encefalografu! Podľa údajov encefalografu z toho vyplýva, že počas tohto experimentu bol Michail prinajmenšom v stave kómy! To je prinajmenšom a zvyčajne takéto rovné čiary encefalografu zodpovedajú stavu klinickej smrti alebo dokonca mŕtveho človeka … ak veríte údajom z prístrojov! Takže navrhujem, aby skeptici „krútili“ prstami na „spánkoch“ prístrojov! A v tomto čase, keď by mal byť podľa údajov prístrojov Michail mŕtvy alebo na ceste k smrti, pokojne a dokonca s veľkou inšpiráciou a úžasom opísoval všetko, čo počas svojej cesty vidí! Takže si možno predstaviť zmätok vedca z Ústavu mozgu! Ale to je takpovediac vnútorné cestovanie človeka, aj keď trochu nezvyčajná. Michail síce neopustil svoje fyzické telo, ale, ako to povedať presnejšie, kráčal so svojou veľmi zredukovanou esenciou vo svojom tele. A čo sa týka „vonkajšieho“ cestovania podstaty – všetko je úplne rovnaké!

Prvýkrát som experimenty s úplným výstupom podstaty z tela s nahrávaním encefalogramu mozgu robil, keď som už bol v USA, keď som si zakúpil viackanálový encefalograf s výstupom dát na monitor počítača. Moja manželka Svetlana sa pri týchto pokusoch stávala pokusným králikom. Najprv sa nejaký čas zaznamenávali mozgové signály v normálnom stave, keď sa Svetlanina podstata nachádzala v jej tele, a až keď prístroj ukázal úplne normálnu činnosť, navrhol som Svetlane, aby opustila svoje telo. Len čo opustila svoje telo, všetky hodnoty enfcefalografu okamžite klesli na nulu! Údaje z encefalografu boli zobrazené na obrazovke počítača vo farbách od tmavo modrej po odtiene červenej. Pri nulovej amplitúde signálu encefalografu bola farba tmavomodrá a ako sa amplitúda signálu zvyšovala, farba sa stávala „teplejšou“ a „teplejšou“ (modrá, zelená, žltá, oranžová a červená). Takže, keď Svetlana opustila svoje fyzické telo, amplitúda signálu okamžite klesla na nulu a celá obrazovka sa zmenila na tmavomodrú! Tento stav zodpovedá veľmi hlbokej kóme alebo smrti, Svetlana ale pritom hovorila pokojne, mohla sa pohybovať, jej telesná teplota neklesla! To všetko nasvedčovalo tomu, že je v normálnom stave a zároveň encefalogram jej mozgu naznačoval, že jej mozog vôbec nefunguje! To podľa oficiálnej vedy nemôže byť, pretože to nikdy nemôže byť! Ale pritom je to skutočné a dialo sa to v priamom prenose na prístrojoch, či sa to niekomu páči alebo nie! A ak si niekto stále zachováva svoju „skepsu“ – je to jeho právo!“

Nikolaj Levašov „Zrkadlo mojej duši“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie