Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Ozelenenie miest výrazne znižuje riziko psychických chorôb občanov

Dlhodobé pozorovania ukázali, že stromy, tráva a zeleň v mestskom prostredí výrazne znižujú riziko psychických problémov. Z toho vyplýva, aké dôležité je plánovať už v projektoch výstavby maximálne možné plochy na výsadbu stromov a rastlín v mestských a obecných zástavbách.

Deti vyrastajúce v zelenom prostredí majú menšiu pravdepodobnosť, že budú neskôr v živote trpieť psychickými chorobami. K tomuto záveru dospeli dánski vedci z Aarhuskej univerzity na základe lekárskych údajov takmer 1 milióna ľudí v krajine, uvádza Eco Business.

Vedci použili satelitné snímky z rokov 1985 až 2015 na odhadnutie množstva zelene v okolí rezidencií. Potom analyzovali zdravotné štatistiky, aby zistili, či sa u Dánov neskôr v živote nevyskytla jedna zo 16 psychických porúch.

Deti, ktoré vyrastali najviac obklopené trávou a stromami, mali o 55 % nižšie riziko vzniku psychických chorôb ako ich rovesníci, ktorí sa ocitli v menej priaznivých podmienkach.

Vedci vo svojich záveroch zohľadnili faktory ako sociálno-ekonomický status, úroveň urbanizácie a dedičný sklon k psychickým problémom.

S tým, ako sa ľudia sťahujú do a z viac urbanizovaných mestských oblastí, štúdia tiež zistila, že riziko vzniku psychickej poruchy klesá, ak dieťa je od narodenia do 10 rokov obklopené zeleňou.

Preto sú zelené plochy v detstve mimoriadne dôležité. Z toho vyplýva, že mestské plánovanie prístupu k prírodnému prostrediu pre všetky vekové kategórie bude pravdepodobne prospešné pre spoločnosť.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie