Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Eichhornia – čistí rieky od pesticídov a iných toxínov

Unikátna technológia na čistenie a filtrovanie malých riek, rybníkov a odtokov pomocou tropických rastlín Eichhornia dokáže nielen čistiť, ale aj následne táto rastlina slúži ako kŕmna doplnková látka v živočíšnej výrobe, ako surovina na výrobu papiera, bioplynu a tekutého paliva.

Eichhornia má jedinečnú vlastnosť – prekvapivo vysokú mieru vegetatívneho rozmnožovania. Jeden výhonok za 50 dní tvorí až 1 000 „potomkov“, z ktorých každý sa zase začína opäť deliť. A bez vyššej matematiky je ľahké vypočítať, že za 3 mesiace sa jedna rastlina zmení na milión a za šesť mesiacov – na bilión kópií!

Obrovské plantáže tejto zaujímavej rastliny rastú v tropických a subtropických oblastiach Ázie a Latinskej Ameriky, ale vyskytujú sa tiež v južných oblastiach Ruska a rastlina sa predáva voľne pre akváriá.

Eichhornia (crassipes) – plávajúca rastlina z rodu Pontederia sa tiež nazýva „vodný hyacint“. Nad vodou sú krásne listy a kvetiny a pod vodou sú silné vláknité korene, ktoré „fungujú“ ako bioreaktor. Táto rastlina je relikt, čo znamená, že na Zemi existuje už veľmi dlho. Existuje dokonca hypotéza, že vodný hyacint sa stal hlavným „vinníkom“ pri tvorbe zásob ropy. Pretože sa rýchle množí a po rozložení sa stáva akýmsi koncentrátom uhľovodíkov.

Mimochodom, Eichhornia nielen čistí vodu, v ktorej rastie. Vodný hyacint s neuveriteľnou rýchlosťou oxiduje a štiepi amoniak, fonoly, sulfidy, fosforečnany, soli ťažkých kovov, akékoľvek ropné produkty a veľa ďalších chemických nečistôt, ktoré sú obsiahnuté v mnohých vodných nádržiach a riekach a ešte viac v usadzovacích nádržiach čistiarní odpadových vôd na základné chemické prvky. Následne rastlina zabíja mikróby a baktérie a vode vracia pitné vlastnosti.

Všetky tieto prospešné vlastnosti Eichhornie boli otestované a inštalované v čistiarňach odpadových vôd a sedimentačných nádržiach v Rusku v regióne Stavropola, na odtokoch hydinárskeho závodu v meste Kiržač (Vladimírska oblasť), v meste Krasnoarmejsk (Moskovská oblasť) a na ďalších miestach.

Výsledky biologických čistení uskutočnených pomocou Eichhornie sú pôsobivé. Napríklad kanalizačná voda hydinovej farmy bola podľa záverov chemikov a epidemiológov za tri mesiace privedená na kvalitu vody plaveckého bazéna. Okrem toho nedošlo k narušeniu prirodzenej biocenózy – na predtým mŕtvy rybník začali prichádzať zvieratá sa napájať, rozmnožili sa tam dafnie a kačice s mláďatami sa kŕmili Eichhorniou. A v okolitých dedinách sa nakoniec prestal šíriť zápach.

Vynára sa otázka: Je táto rastlina nebezpečná po absorbovaní toľkého množstva nečistôt?

Naopak, Eichhornia je veľmi užitočná. Napríklad v juhovýchodnej Ázii Eichhornia dlhodobo slúži ako doplnok výživy pre hospodárske zvieratá. V Rusku sa rastlina podrobila oficiálnym analýzam v poľnohospodárskom inštitúte Don Zonal. Podľa výsledkov výskumu sa ukázalo, že okrem úplného súladu s normami z hľadiska chemického zloženia je v Eichhornii veľmi vysoký obsah bielkovín, karoténu, vitamínov A, B, C, E.

Každý hektár očistných zariadení poskytuje 300 až 1500 ton biomasy, z ktorej sa získa 15 až 30 ton suchého výživného krmiva. A ak sa pridá najmenej 10 % „suchého hyacintu“ do krmiva, stráviteľnosť hlavného krmiva sa napríklad u ošípaných zlepší až do 85 percent.

Týmto spôsobom táto rastlina umožňuje znížiť zaťaženie pasienkov až o 40 – 50 percent, čo nielen šetrí náklady, ale tiež priaznivo ovplyvňuje životné prostredie ako celok. Eichhornia zhromaždená po vyčistení môže okrem toho slúžiť aj ako surovina na výrobu papiera a biologických hnojív a môže sa spracovať na bioplyn a kvapalné palivo.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie