Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Nikola Tesla o technológiách založených na étere

Jeden z uznávaných géniov ľudstva, vynikajúci vedec a vynálezca, ešte na konci 19. storočia oznámil, že v budúcnosti bude rozvoj ľudstva do veľkej miery spojený s novými technológiami na získavanie lacnej éterickej energie, ktorá je všade okolo nás. Počas prednášky na Americkom inštitúte inžinierov – elektrikárov na Columbijskej univerzite 20. mája 1891 povedal:

„Neexistuje žiadny zaujímavejší predmet, ktorý by si zaslúžil dôstojnejšie štúdium ako príroda. Pochopiť tento majestátny organizmus, objaviť sily a páky, ktoré v ňom pôsobia, ktoré ho ovládajú, to je najvyšší cieľ ľudskej mysle.

Príroda vo vesmíre vytvorila nevyčerpateľné zásoby energie. Večným prijímačom a vysielačom tejto nekonečnej energie je éter. Objavenie existencie éteru a jeho funkcií je jedným z najdôležitejších výsledkov moderného vedeckého bádania.

Teraz sme si istí, že elektrické a magnetické javy sú podstatnou vlastnosťou éteru, a možno máme dôvod povedať, že účinky statickej elektriny sú účinky éteru nachádzajúceho sa pod tlakom a účinky dynamickej elektriny a elektromagnetizmu sú účinky éteru, ktorý je v pohybe. Otázka, čo je vlastne elektrina a magnetizmus, zostáva tak, ako predtým, nezodpovedaná …

Aká je pravdepodobnosť, že sa tu uvedené skutočnosti využijú v praxi, je na budúcnosti. Pokiaľ ide o výrobu svetla, niektoré z už dosiahnutých výsledkov sú veľmi povzbudivé a dovoľujú mi s istotou povedať, že praktické riešenie tohto problému spočíva v smere, ktorý som sa snažil načrtnúť. A napriek tomu, bez ohľadu na momentálny prínos týchto experimentov, dúfam, že sa ukážu ako krok v ďalšom vývoji smerom k ideálnej a konečnej dokonalosti.

Možnosti, ktoré ponúka súčasný výskum, sú také široké, že aj ten najviac zdržanlivý človek by mal pociťovať nárast optimizmu pri pohľade do budúcnosti. Významní vedci považujú úlohu použitia jedného typu žiarenia oddelene od ostatných za racionálny prístup. V prístroji vytvorenom na výrobu svetla premenou akejkoľvek formy energie na svetlo sa takýto výsledok nedá dosiahnuť žiadnym spôsobom, pretože bez ohľadu na metódu získania požadovaných vibrácií – či už elektrickej, chemickej alebo iných – nebude možné dosiahnuť vyššie vibrácie svetla bez toho, aby sa prešlo cez štádium nízkych svetelných vibrácii. Je to rovnaké ako nastavenie úlohy, ktorá povie telu určitú rýchlosť a obíde všetky predchádzajúce nižšie rýchlosti.

Je však možné prijímať energiu nielen vo forme svetla, ale aj vo forme hnacej sily a všeobecne energie akejkoľvek formy priamym spôsobom z prostredia. Nastane čas, keď sa to bude dať dosiahnuť a nastal čas, keď človek môže povedať takéto slová pred osvieteným publikom bez rizika, že bude považovaný za fantastu.

My sa točíme a nesieme sa nekonečným priestorom s nepredstaviteľnou rýchlosťou a všetko okolo nás rotuje, všetko sa hýbe a všade je energia. Musí existovať jednoducho nejaký spôsob, ako si zabezpečiť túto energiu priamym spôsobom. Potom, so svetlom prijatým z prostredia, so silou získanou z neho, s akoukoľvek formou energie prijatou bez námahy, z večného prísunu, sa ľudstvo pohne vpred gigantickými krokmi. Samotná myšlienka týchto úžasných možností rozširuje naše vedomie, dáva silu našim nádejam a naplňuje naše srdcia veľkou radosťou.“

Prečo po viac ako 120 rokoch od okamihu tohto prejavu geniálnym vedcom – „stále stojíme na mieste“? Pretože na našej planéte sú sily, ktorým vôbec nie je výhodný rozvoj ľudstva a lacných technológií priateľských k životnému prostrediu založených na prakticky nevyčerpateľnom zdroji energie…

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie