Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ako paraziti ovplyvňujú ľudí podľa potreby

Človek má komplexný psi-systém pozostávajúci zo štrnástich miliárd neurónov, ktorý, ak je správne rozvinutý, dokáže vyriešiť takmer všetky problémy, ktoré sa vyskytnú. Navyše, neuróny ľudského mozgu majú medzi sebou maximálny stupeň interakcie. Je takmer nemožné dosiahnuť rovnakú kvalitu interakcie v stave nadorganizmu z rovnakých dôvodov, aké sa prejavujú v rovnakom stave medzi termitmi, včelami a mravcami.

Jednoducho povedané, nadorganizmus je kolektívny rozum, ktorý nie je pre človeka krokom vpred, ako sa to deje u spomínaných termitov, včiel, mravcov atď., ale krokom späť. Pretože v tomto stave nadorganizmu u človeka nie je možný harmonický vývoj spoločného psí-systému. Pri normálnom rozvoji človeka vytvárané mozgom ochranné pole maximálne izoluje psí-systém človeka od vonkajších vplyvov. A vo väčšine prípadov na otvorenie tohto ochranného poľa je potrebný podnet zvnútra psí-systému daného človeka.

Na tento účel je však potrebné splniť dve podmienky, čo aktívne využívajú určité špeciálne služby:

a) veľká koncentrácia ľudí na malom území. V tomto prípade psí-pole každej osoby pôsobí na ochranné polia okolitých ľudí, a naopak, psí-polia iných depresívne ovplyvňujú ochranné pole každej osoby. V dôsledku toho sa potenciálne ochranné psí-pole ľudí v tomto zoskupení výrazne zníži.

b) pri zníženom potenciáli ochranného psi poľa človeka je nevyhnutná emocionálna akumulácia systému zvnútra, najčastejšie negatívna. Po dosiahnutí určitej úrovne emocionálneho nárastu sa ochranné psí-pole človeka stáva nestabilným a mizne. Každý človek v tomto zoskupení prestáva byť individualita, jeho mozog sa podriaďuje emóciám zúriacim v tomto zoskupení ľudí. V tomto stave stačí nasmerovať zúrivý dav „potrebným“ smerom a ten urobí všetko, čo je potrebné pre tých, ktorí ho ovládajú. Toto je princíp činnosti tzv. psí-zbraní v jednom z ich prejavov.

V histórii ľudstva, vzdialenej i blízkej, vidíme veľa príkladov takýchto vplyvov a zaujímavé je, že človek v stave „davu“ často robí niečo také, čo by nikdy vedome neurobil pred tým, alebo potom. Toto často dokonca odporuje aj jeho zásadám etiky a morálky.

A ak vezmeme do úvahy, že iba tri až päť percent neurónov ľudského mozgu pracujú na jeho vedomie a zvyšných 95 – 97 % sa nezúčastňuje na vedomej aktivite, môže sa vyskytnúť nasledujúca situácia… Ak má niekto „kľúč“ od vstupu do týchto 95 – 97 % mozgu a vie, ako otvoriť tieto „dvere“, potom táto osoba alebo skupina ľudí dokáže riadiť ľubovoľný počet ľudí. Najčastejšie sa to deje počas činnosti tzv. riadených psí-polí, ktoré môže vytvoriť buď jedna osoba alebo skupina.

Zároveň ľudia, ktorí sú vystavení takýmto psí-zbraniam, necítia absolútne nič a nechápu, prečo a čo ich prinútilo urobiť to alebo ono… Toto je veľmi silná a hrozná zbraň, oveľa nebezpečnejšia ako rádioaktívne žiarenie, bomby, chemické alebo bakteriologické zbrane. Už prinajmenšom tým, že ľudia vystavení týmto zbraniam nemajú ani podozrenie, že sú pod nejakým účinkom.

Týmto spôsobom tí, ktorí používajú tieto zbrane, sú úplne beztrestní. Pretože tí, ktorí ich používajú, sa najčastejšie snažia presvedčiť všetkých ostatných, že dokonca aj myšlienka takého konania je absurdná a nemožná… Presvedčujú všetkými spôsobmi, skrývajú sa pod falošnou filozofiou, ktorá stojí na falošnom základe, o ktorom sami dobre vedia. Psí-zbrane sú najneľudskejšie zo všetkých existujúcich na svete, a keď spadnú do „čiernych“ rúk, potom skutočne začnete veriť v príchod „súdneho dňa“.

Stav nadorganizmu u človeka tak môže vzniknúť spontánne v dôsledku negatívneho emocionálneho hromadenia vo veľkých davoch, ako aj v dôsledku pôsobenia kontrolných psí-polí, pri použití psí-zbraní.

Z týchto podmienok je zrejmé, že s cieľom ovplyvniť človeka, podriadiť jeho mozog kontrole zvonku – musíte eliminovať jeho individuálnu ochranu – psí-pole, ktoré chráni živý systém pred cudzou introdukciou. Oslabené psi polia so zníženým životným potenciálom práce mozgu sú najľahšie prístupné tejto eliminácii.

To znamená, že tí, ktorí vytvárajú zbrane vplyvu, nepotrebujú zdravú populáciu. Nepotrebujú ľudí so silným imunitným systémom, ktorý je prirodzenou obranou každého človeka. Sociálni paraziti nepotrebujú silných a zdravých ľudí, potrebujú choré a poslušné „ovce“.

Zamyslime sa, čo musia sociálni paraziti urobiť, aby oslabili organizmus, pretože sa nedokážu vyrovnať so silnými, od ktorých dokonca môžu dostať odvetný úder. Jednoznačná odpoveď, ktorá je úplne zrejmá – narušiť zdravie obyvateľstva. Teraz zostáva vymenovať metódy takéhoto oslabovania:

  • vznik a šírenie rôznych infekcií,

  • vytváranie a zavádzanie vakcín proti možným náhodným aj umelo vytvoreným infekciám,

  • budovanie a implementácia toxických priemyselných odvetví v obydlených zónach a zdrojoch vody,

  • výroba a implementácia farmaceutických toxínov, ktoré nikomu nevrátia zdravie, ale chorobu prenesú do chronického štádia,

  • tvorba a implementácia GMO (geneticky modifikovaných organizmov) s cieľom poskytnúť populácii produkty, ktoré vedú k úplnej sterilizácii tretej generácie,

  • výroba a zavádzanie výrobkov, ktoré potláčajú imunitu človeka: alkohol, tabak, drogy, chemické potravinárske prídavné látky, umelé farbivá, zvýrazňovače chuti, pesticídy…

  • budovanie zdrojov elektromagnetického a mikrovlnného žiarenia,

Koniec koncov, nie je potrebné vyvolať vojnu s cieľom zničiť spurnú populáciu, ale je možné potichu a pokojne potlačiť imunitu ľudí a robiť, čo sociálni paraziti potrebujú.

Z materiálov Nikolaja Levašova

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie