Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Stromy dokážu liečiť a chrániť zdravie ľudí

miVedci z Centra  pre výskum environmentálnej epidemiológie (CREAL) v Barcelone zistili, že deti, ktoré vyrástli v priaznivých ekologických podmienkach medzi veľkým množstvom zelene, majú lepšie rozvinuté vnímanie a  pamäť.

Nedávno vedci uskutočnili vedeckú štúdiu v Kanade. Spočítali množstvo stromov v oblasti širšieho okruhu Toronta a potom analyzovali zdravotný stav väčšiny obyvateľov tejto oblasti. Výsledky ukázali, že ľudia žijúci v oblastiach s veľkým množstvom stromov sú menej náchylní k chorobám a oveľa menej vyhľadávajú lekársku pomoc.

Profesor psychológie na Univerzite v Chicagu, Mark G. Berman, ktorý sa zúčastnil výskumu, hovorí: „Zaoberám sa otázkou fyzického vplyvu životného prostredia na mozog a správanie človeka. A vidím, že ľudia sa pohŕdavo správajú k výhodám a prínosu životného prostredia na zdravie.“

V roku 1984 americký biológ E.O. Wilson v knihe Biophilia vyzdvihol hypotézu o jednote všetkých živých bytostí. Podľa neho sa človek inštinktívne usiluje byť spolu s inými živými organizmami. Čiže život medzi množstvom zelene je prirodzeným prostredím pre človeka.

Stromy sú schopné čistiť vzduch, z ktorého eliminujú minimálne šesť najznámejších látok znečisťujúcich ovzdušie: prízemný ozón, tvrdé častice, oxid uhličitý, oxidy dusíka, oxid siričitý a olovo. Jeden dospelý strom dokáže absorbovať až 4,5 kg rôznych znečisťujúcich látok ročne.

1ca354

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie