Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Zničené mestá Tartárie

Úryvok z knihy Nicolaasa Witsena „Severná a Východná Tartária“:

„V Mugalskej púšti, neďaleko mesta Naun (oblasť okolo rieky Amur), smerom k múru, sú tiež pozostatky starobylých kamenných budov s ťažkými stĺpmi a vežami, ktoré sú vysoké ako veľký dom v Amsterdame.

Ľudia, ktorí tu žijú, prinášajú tu vo forme obety šatky, hodváb a iné im drahé veci a kladú ich na úpätí veže. Zrejme sú tam pohrebiská im blízkych ľudí. Neďaleko je možné vidieť aj pozostatky mnohých kamenných budov s ešte stojacimi stĺpmi, ktoré zaberajú plochu asi 4OO štvorcových stôp.

Na budovách sú stále viditeľné reliéfne obrazy ľudí oboch pohlaví v súčasnosti neznámych odevoch, zvierat, vtákov, stromov, rôznych vecí veľmi dobre spracovaných. V jednej z veží sa zachovalo vyobrazenie ženy z kameňa a liatej sádry. Podľa všetkého, žena sedí na oblaku s aureolou okolo hlavy so zloženými rukami a nohy sú skryté.

Vo vnútri veže, ako je vidieť z pozostatkov, bola miestnosť, kde horeli obetné ohne. Tam boli nájdené na červenom papieri, pravdepodobne v indickom jazyku, texty a obrazy bohyne. Pod ňou nápisy s tartárskymi písmom.

Ja som ich porovnal s písmom Nihua, alebo tých Tartárov, ktorí teraz dominujú v Sine a zdá sa mi, že písmo sa podobá na tento jazyk. Písmo vytlačené v Pekingu (mám veľa vzoriek), sa odlišuje veľkým počtom bodiek. To je všetko, čo je možné povedať o týchto fragmentoch.

Neďaleko odtiaľ je veľa júrt a hlinených domov, kde Mugali žijú vidieckym životom. Je tam veľa volov s dlhou srsťou, o niečo väčších ako naše teľatá. Tak ako všetci ľudia v blízkosti veľkého múru, žijú v domoch z hliny, kameňa alebo dreva.

O starobylých ruinách hovoria, že Iki Burhan Koton alebo Trimingzin je starodávne zničené mesto v Mugalskej púšti, štyri dni cesty východne od ďalšieho zničeného mesta. Hovoria, že tam v dávnych dobách nikto nežil, okrem pohanských žrecov, odkiaľ aj pochádzajú tieto názvy.

Ešte sú tu na niektorých miestach viditeľné pozostatky valu. V strede stojí osemhranná veža s navešanými stovkami železných zvončekov, ktoré vytvárajú príjemný zvuk, keď fúka vietor. Do veže je možné vstúpiť cez vchod a ísť hore. Leží tam mnoho tisíc malých vyobrazení sínskych idolov z papiera a hliny rôznych druhov. Dve takéto papierové božstvá sa uchovávajú u mňa, priviezol mi ich kupec Simons, ktoré osobne vzal z veže.

Tieto figúrky zobrazujú rovnakú tvár s aureolou okolo hlavy a postava sedí po perzsky.

Je vidieť písmo napísané červeným atramentom. Jedna z postáv má v ľavej ruke zbraň, ktorá sa podobá na sekeru a v pravej reťaz z korálov. Ruky držia od seba.

Z vonkajšej strany tejto veže vypadlo mnoho kameňov a v otvoroch leží veľa popísaného papiera, ktorý sem prinášajú okolo prechádzajúci lámovia, alebo pohania. Písmo je východotartárske alebo manžurské alebo národa Nihua. Kilometer odtiaľ leží dedina, kde žije veľa pohanských žrecov, žijúcich z pocestných, ktorých učia starodávnemu pohanstvu týchto miest.

O niečo východnejšie odtiaľ, v piesočných dunách, je nízka hora. Susední a prechádzajúci okolo Tartári považujú toto miesto za posvätné, aj keď nevedia dôvody. Nechávajú tu pre šťastie a zdravie svoju vec: čiapku, peňaženku, topánky, oblečenie, atď., ktoré vešajú na staré brezy. Nikto ich nekradne, to by bolo veľkou hanbou, tak tu všetko visí a hnije.

V inom doklade, ktoré mi bolo doručené, sa hovorí o týchto zničených mestách:

„Neďaleko od rieky Naunda sú tri malé jazerá so slanou vodou nevhodnou na pitie. Voda je biela ako mlieko. Na západe sú vysoké hory a na východ a juh nízke piesočné duny. Pitnú vodu získavajú zo studne, ale voda je tu zlá.

Vo vzdialenosti štyroch dní na východe, sa nachádza zničené mesto s obdĺžnikovým valom dlhým viac ako nemecká míľa. Vo vzdialenosti šiestich dňoch cesty na západ sa nachádza ďalšie zničené mesto Trimingzin obklopené obdĺžnikovým hlineným valom. V ňom sa nachádzajú zachované dve veže: jedna veľmi vysoká a druhá nižšia. Najvyššia veža je osemhranná a je postavená z tehál.

Na ôsmich miestach, na oboch stranách vo výške asi desiatich siah, sú viditeľné vyobrazenia historických scén vytesaných z kameňa. Je vidieť sochy ľudskej veľkosti, zobrazujúce knieža, alebo kráľa, ktorý sedí so skríženými nohami. Okolo neho sochy ľudí so zloženými rukami. Jedna zo sôch je socha ženy, ide podľa všetkého o kráľovnu, pretože má na hlave korunu s jasnými lúčmi.

Tiež sú tu vytesaní sínski vojaci. V strede nich stojí zrejme kráľ, ktorý drží žezlo. Mnohí okolo vyzerajú ako strašní diabli. Sochy sú veľmi precízne a môžu zahanbiť európske umenie. Najvyššia veža nemala zvonku schodisko a všetko bolo zamurované.

V tomto meste sa nachádzalo veľa rozvalín z tehál, veľmi veľa sochárskej práce vytesanej z kameňa: sochy ľudí, zvierat a božstiev, kamenných levov – aj keď sa v týchto miestach nenachádzajú, korytnačiek, žiab – nezvyčajných rozmerov. Očividne tu kedysi vládol veľký chán, alebo kráľ. Mesto má štyri vchody a v tráve behá veľa zajacov.

Sínski cestovatelia rozprávajú, že pred mnohými storočiami na tomto mieste žil tartársky kráľ Utajchán a že bol zničený nejakým čínskym vládcom. Neďaleko odtiaľ sú v horách vidieť roztrúsené mohyly v podobe veží vybudované kedysi Tartármi.“

Pán Adam Brand, skvelý obchodník z Lübecku, ktorý videl toto mesto, mi píše:

„Okolo rieky Kazumur, ktorá sa vlieva do Naum a má dobrú pitnú vodu, sa nachádzajú zničené mestá, kde sú stále viditeľné kamenné sochy mužov, žien a divých zvierat v skutočnej veľkosti. V Európe je zriedkavé nájsť umeleckejšie spracované diela. Očividne ide o vyobrazenie starodávnej histórie.“

Nicolaas Witsen (1641 – 1717) – holandský cestovateľ, kartograf, vedec a starosta Amsterdamu. V roku 1692 Nicolaas Witsen vydal impozantnú knihu Severná a Východná Tartária. Vtedy mala 660 strán a bola v holandskom jazyku. Nové revidované vydanie tejto práce obsahovalo už 1000 strán a vyšlo v dvoch zväzkoch v roku 1705.

Súbor kníh Nicolaasa Witsena „Severná a Východná Tartária“ v ruskom jazyku si môžete kúpiť tu

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie