Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Znečistenie ovzdušia a bývanie v bytových domoch zvyšujú riziko vzniku hypertenzie

Nová štúdia spoločnosti Oxford University Press spojila účinky znečistenia ovzdušia, hluku z dopravy a bývania v bytových domoch so zvýšeným rizikom vzniku hypertenzie a niektorých komponentov metabolického syndrómu.

Ide o ďalšiu štúdiu v rade, ktorá potvrdzuje dôležitosť maximálnej výsadby stromov a zelene v mestách. Štúdia tiež naznačuje, že prístup k zeleni a prírodnému prostrediu môže pomôcť zmierniť tieto negatívne účinky.

Arteriálna hypertenzia a metabolický syndróm sú často predchodcami kardiovaskulárnych chorôb, ktoré sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete. Metabolický syndróm je spojený s obezitou brušnej oblasti, vysokým krvným tlakom a vysokou hladinou glukózy v krvi.

Príčiny týchto stavov sú zložité a môžu súvisieť s genetikou, životným štýlom, stravou alebo environmentálnymi faktormi, ako sú znečistenie vzduchu, hluk a mnohobytová výstavba.

Skúmala sa korelácia medzi dlhodobým účinkom znečistenia ovzdušia a odľahlosťou obytných objektov od zelene s vývojom arteriálnej hypertenzie a metabolického syndrómu. Štúdia bola zameraná na ľudí žijúcich v súkromných domoch alebo viacpodlažných budovách v meste Kaunas (približne 300 tisíc obyvateľov) v druhom najväčšom meste v Litve.

Štúdia zistila, že nadpriemerné úrovne znečistenia ovzdušia sa zhodujú s vyšším rizikom zníženia lipoproteínov s vysokou hustotou, zatiaľ čo účinky súvisiace s dopravou sú spojené s vyšším rizikom vzniku hypertenzie, vyššou hladinou triglyceridov a zníženou hladinou cholesterolu lipoproteínov vysokej hustoty.

Zároveň bol záporný vplyv látok znečisťujúcich ovzdušie v dôsledku premávky zaznamenaný iba medzi účastníkmi bývajúcimi v mnohobytových domoch. Pretože v blízkosti bytových domov je hustejšia preprava, tento životný štýl môže súvisieť aj s výskytom hypertenzie.

Zistilo sa, že zelené plochy a veľkosť otvorených verejných priestranstiev majú opačný účinok na ľudské zdravie v porovnaní s hlukom z dopravy a znečistením ovzdušia.

„Výsledky nášho výskumu naznačujú, že by sme mali maximálne regulovať veľkosť obytného priestoru pre jednu osobu v bytových domoch, zlepšiť zvukovú izoláciu bytov a tiež podporovať rozvoj výsadby zelene v okolí bytových domov,“ uviedol hlavný autor štúdie AGN Brazien. Štúdia je publikovaná v časopise Public Health.

https://academic.oup.com/jpubhealth/advance-article/doi/10.1093/pubmed/fdz046/5491841

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie