Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Život v prírode medzi vegetáciou pomáha predchádzať demencii

Je dobre známe, že život v prostredí zelene, to znamená s hustejšou výsadbou stromov a rastlín, je prospešný pre psychický stav človeka – a teraz sa zdá, že môže pomôcť predchádzať demencii. Španielski vedci zistili, že trávenie času v prostredí zelene pomáha udržiavať zdravie mozgu a spomaľuje akýkoľvek kognitívny pokles.

Starší ľudia žijúci v zelenších štvrtiach zažívajú pomalší úpadok kognitívnych funkcií.

Vedci z Barcelonského inštitútu globálneho zdravia desať rokov sledovali 6500 ľudí žijúcich v Spojenom kráľovstve vo veku 45 až 68 rokov. Ich mentálne fungovanie bolo počas tohto obdobia trikrát testované hodnotením ich verbálneho a matematického uvažovania, plynulosti hovoreného jazyka a krátkodobej pamäte a úrovne poklesu týchto funkcií počas tohto časového obdobia. Zároveň bolo pomocou satelitných snímok hodnotené okolie domova každého účastníka štúdie.

„Náš výskum ukazuje, že kognitívny pokles po 10 rokoch sledovania bol o 4,6 % nižší u účastníkov žijúcich v zelenších štvrtiach,“ povedala vedúca výskumníčka Carmen de Cijer.

Existujú dôkazy, že riziko vzniku demencie a kognitívneho poklesu môže byť určené vystavením sa podmienkam prostredia, ako je znečistenie ovzdušia a hluk, ako aj faktory životného štýlu vrátane stresu a nedostatku pohybu. Naproti tomu bývanie v blízkosti zelených plôch zvyšuje fyzickú aktivitu a znižuje stres, ako aj znižuje škodlivé účinky znečistenia ovzdušia a hluku.

Vedci odhadujú, že podiel ľudí nad 60 rokov vo svete sa má medzi rokmi 2015 a 2050 takmer zdvojnásobiť a podobne sa očakáva nárast počtu prípadov demencie.

„Hoci rozdiely v kognitívnom poklese pozorované v našej štúdii sú na individuálnej úrovni mierne, stanú sa oveľa významnejšími, keď sa pozrieme na tieto údaje v celej populácii,“ hovorí Payam Devand, ktorý tiež pracoval na štúdii. „Ak budú potvrdené v budúcich štúdiách, naše zistenia by mohli poskytnúť dôkazy o cielených intervenciách zameraných na zníženie kognitívneho poklesu u starších ľudí žijúcich v mestských oblastiach, a tým na zlepšenie kvality ich života.“

Výsledky štúdie boli publikované v časopise Environmental Health Perspectives.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie