Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Konfrontácia medzi silami Svetla a Temnoty pokračuje dodnes

„Keď sme na základe informácií zverejnených „hackermi snov“ hovorili o tajnej sile nepriateľskej ľudstvu, ktorú nazvali „Légia“, sľúbili som, že sa porozprávame o tom, akú stratégiu „hackeri“ vyvinuli na boj proti tejto temnej parazitickej sile. Pôvodne zapojení do „prebúdzania“ svojho vedomia a dosahovania stavov vedomia sa prostredníctvom informácií získaných z Akášických záznamov dozvedeli o existencii tejto štruktúry.

Je to ona, kto vedie svetovú satanistickú elitu, ktorá stojí za vojnami a krvavými revolúciami, terorizmom a drogovou závislosťou, epidémiami a pandémiami a za monštruóznym plánom na „redukciu“ veľkej väčšiny populácie Zeme, ako aj za stvorením totálneho „digitálneho koncentračného tábora“. Ale keďže sa hackeri venovali svojmu osobnému sebarozvoju a zdokonaľovaniu, spočiatku sa rozhodli, že sa s ňou nezapletú. Ukázalo sa však, že ani oni nemôžu „stáť bokom“, a preto museli vstúpiť do konfrontácie s „Légiou“, ktorá chcela schopnosti a praktiky „hackerov“ využiť pre svoje protiľudské plány. Následne vyvinuli svoju stratégiu proti týmto silám temnoty, ktoré ako rakovinový nádor parazitujú na tele ľudstva a ohrozujú ho úplným zničením, pretože v ére totálnej digitalizácie a robotizácie sa vytráca aj potreba ideálnych otrokov.

Čo je podstatou stratégie, ktorá by mala zničiť nepriateľské plány crackerov? Tu je to, čo o tom povedali „hackeri“ ústami svojich hrdinov z románu „Hackeri snov“ od A. Reutova, ktorý je založený na skutočných udalostiach nedávnej minulosti: „Vidíte, hackeri sú v prvom rade bádatelia neznáma. A keď sme sa dozvedeli o légii, definitívne sme sa rozhodli, že bojovať proti nej nie je naša vec. Na tomto svete je príliš veľa zaujímavých vecí na to, aby sme strácali čas všelijakými darebákmi. Jedným slovom, rozhodli sme sa nenechať sa zatiahnuť do boja a robiť len náš výskum. Robili by sme len to, keby nám už légia nevenovala pozornosť.

Legionári sa zaujímali o náš vývoj a ultimátne nás požiadali, aby sme sa o výsledky podelili. Niet divu, že sme odmietli. Vtedy sa proti nám začalo prenasledovanie, ktoré postupne prerástlo do skutočného lovu na nás. Stáli sme pred voľbou: buď zomrieť, alebo sa podriadiť. Vo výsledku sme zvolili tretiu možnosť, a to aktívny odpor. Samozrejme, k riešeniu problémov, ktoré pred nami vyvstali, sme pristúpili po svojom. Najprv sme analyzovali situáciu a objavili zvláštny obraz: ukázalo sa, že v niektorých mestách sa žije prekvapivo pohodlne, zatiaľ čo iné, naopak, majú na ľudí veľmi negatívny vplyv.

Hackeri sa pokúsili zistiť dôvody a dospeli k tomuto záveru: život mesta priamo závisí od toho, akí ľudia v ňom žijú. Vyzerá to ako banálna pravda, ale skrývalo to niekoľko dôležitých momentov. Ukázalo sa, že každé mesto má svoju auru, svoju energiu. Ak je energia dobrá, tak svojimi blahodarnými vibráciami automaticky moduluje auru obyvateľov mesta. V takom meste sa aj zlý človek postupne zbaví svojich zlých vlastností, nedovolí mu skĺznuť. A naopak, ak sa dobrý, láskavý človek ocitne v meste presýtenom zlom, jeho šanca na zatvrdnutie duše sa výrazne zvýši.

Najprekvapivejším objavom však bolo, že duchovná atmosféra aj veľkého mesta môže závisieť od energie jediného človeka. Začali sme študovať tento fenomén a nakoniec sme dospeli k vytvoreniu Inštitútu strážcov. Strážca je osoba, ktorej úlohou je udržiavať priaznivú duchovnú atmosféru v meste. Výskum ukázal, že ženy sa vďaka povahe svojej energie lepšie hodia na rolu strážcov. Každý strážca absolvuje špeciálny výcvik, po ktorom sa presťahuje žiť do duchovne nepokojného mesta Spolu s ním – alebo skôr s ňou – sa do mesta presunú ďalší dvaja hackeri, títo traja sa stanú jadrom budúcej skupiny. Tam, kde sa objaví strážca, sa životy ľudí zlepšujú. Ak sa nám podarí túto skúsenosť rozšíriť do všetkých regiónov, legionári budú musieť nevyhnutne odtiahnuť – jednoducho nebudú mať podporu v spoločnosti.

Bohužiaľ, takýto koniec je ešte príliš ďaleko. Légia je veľmi silná, nemôžeme jej otvorene vzdorovať. Preto musíme byť mimoriadne opatrní…“

Mimochodom, za čias védskej civilizácie takíto strážcovia – svetlí mágovia – existovali v každej lokalite a starali sa o to, aby sa v nej nezakorenili sily temna. No po globálnej katastrofe spôsobenej vonkajšou silou nepriateľskou ľudstvu boli zvyšky védskej civilizácie napadnuté hybridnými neľuďmi vytvorenými pomocou genetického inžinierstva, o ktorých sme už neraz hovorili. A boli to oni, ktorí organizovali „inkvizíciu“ a „križiacke výpravy“ na územiach, ktoré obsadili, aby „vyčistili“ zdroje a nosiče védskeho poznania.

A v našej dobe sa „hackeri snov“ rozhodli oživiť túto inštitúciu strážnych mágov. A keďže zasahujú do plánov úplného zotročenia a zničenia ľudstva, služobníci temnoty na nich vyhlásili skutočný hon. Tiež pomocou najatých talkerov a trollích provokatérov sa snažia všetkými možnými spôsobmi zdiskreditovať hackerov snov na sieti a zastaviť šírenie ich vedomostí a techník medzi ľudí. Pretože človek, ktorý ich ovládol, už nie je ľahkou korisťou pre sily temna.

Samozrejme, že konfrontácia medzi „hackermi“ a „légiou“ je vojna mágov na vysokej úrovni. Ale každý človek má záujem mať dobrý život. A to je možné len vtedy, ak sa aura miest, mestečiek a vidieckych sídiel stane primeranou. A tu môže každý prispieť svojím dielom. Ako? Konaním dobrých skutkov a pomocou druhým, zapojením sa do vlastného sebarozvoja a rozvoja tvorivých a umeleckých talentov a remesiel, prechodom na pozitívne myslenie a oslobodením sa od negativity, zlozvykov, ktoré nám programujú elity všetkými dostupnými prostriedkami.. prinášajú všelijakí služobníci temnoty.

Áno, schopnosti obyčajného človeka sú neúmerné schopnostiam „rozvinutého mága“, ale ako viete, aj obyčajná voda opotrebováva kamene… Preto úsilie obyčajných ľudí o harmonizáciu okolitého priestoru nebude zbytočné. Navyše negatívne myšlienky a emócie nielen ničia zdravie, ale aj skracujú dĺžku života. Aký má teda zmysel uviaznuť na negatívnom? Nie je lepšie namiesto toho pomáhať silám Svetla v ich konfrontácii s nepriateľmi ľudskej rasy?

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie