Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Život v blízkosti lesa má pozitívny vplyv na mozog a psychický stav človeka

in_article_c71ea859aaV novej štúdii uskutočnenej vedcami z Nemecka mali ľudia žijúci v meste, ale v blízkosti lesa, zdravšiu amygdalu. Amygdala je párová mozgová štruktúra umiestnená v strednej časti spánkového laloku. Je považovaná za centrum emócií, má dôležitú úlohu vo formovaní a ukladaní pamäťových stôp spojených s emocionálnymi udalosťami.

Hluk, zlá ekológia, veľká koncentrácia ľudí a iné faktory, ktoré sú typické pre mestský život, môžu spôsobiť chronický stres. V porovnaní s ľuďmi žijúcimi na vidieku má mestská populácia vyššie riziko vzniku a rozvoja psychických chorôb, ako sú depresia, úzkostné poruchy a schizofrénia. Výskumy ukazujú, že mestská populácia má zvýšenú aktivitu amygdaly – oblasť mozgu, ktorá hrá dôležitú úlohu pri zvládaní stresu a reagovaní na nebezpečenstvo.

Skupina vedcov pod vedením profesorky Simone Kühnovej sledovala ako život v meste, ale v blízkosti prírody (les, parková zóna, atď.), ovplyvňuje časti mozgu (najmä amygdalu), ktoré sa podieľajú na zvládaní a liečbe stresu. Vedeckej štúdie sa zúčastnilo 341 ľudí vo veku od 61 do 82 rokov.

Simone Kühnová poznamenáva, že predchádzajúce štúdie, v ktorých sledovali ľudí žijúcich na vidieku, ukázali, že život v blízkosti prírody pozitívne ovplyvňuje psychické zdravie a duševnú pohodu človeka. Teraz sa vedci rozhodli preskúmať mestskú populáciu. O výsledkoch vedeckej štúdie informuje tlačová správa na stránke Spoločnosti vedeckých výskumov Max Plancka a časopis Scientific Reports.

amygdala-health-forest-neurosciencenews

V skutočnosti vedci zistili súvislosť medzi miestom bydliska osoby v meste a zdravotným stavom mozgu. U ľudí žijúcich v meste pri lese je častejšie pozorovaný lepší zdravotný stav časti mozgu – amygdaly a títo ľudia sa podľa všetkého lepšie vyrovnávajú so stresom. Pritom je tento efekt pozorovaný stabilne, bez ohľadu na rozdiely vo vzdelaní a v príjmoch.

Avšak vedcom sa nepodarilo zatiaľ nájsť príčinu, alebo spojenie medzi danou oblasťou mozgu a životom v tesnej blízkosti zelene. Zdôrazňuje sa, že zistené údaje neumožňujú presne stanoviť príčinnú súvislosť.

Preložil: OZ Bioféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie