Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Zistená súvislosť medzi množstvom hliníku v organizme a Alzheimerovou chorobou

Profesor Chris Exley z Keely University of England, ktorý hovoril o svojom novom výskume na webe Hippocratic Post, informoval, že jeho výskumná skupina dokázala potvrdiť existenciu súvislosti medzi hliníkom a Alzheimerovou chorobou..

Vedci predovšetkým zistili, že obsah hliníka v mozgu ľudí s Alzheimerovou chorobou je vyšší ako priemer v kontrolnej skupine rovnakého veku. To platí pre ľudí starších ako 60 rokov. Ale ešte vyššie hladiny hliníka v mozgu sa zistili u ľudí mladších ako tento vek, u ktorých Alzheimerova choroba začala „sporadicky“ a ktorí prišli s hliníkom do blízkeho kontaktu prostredníctvom prostredia alebo na pracovisku.

To znamená, že u ľudí, ktorí prichádzali do užšieho styku s hliníkom, sa toto ochorenie začalo v mladšom veku, vo veku 50 – 60 rokov.

Okrem toho sa podľa výskumného tímu profesora Exleya najvyššia hladina hliníka nameraná v ľudskom mozgovom tkanive vyskytuje u zosnulých ľudí s diagnostikovanou dedičnou Alzheimerovou chorobou. Je to podobné ako hladina tohto kovu v mozgu ľudí, ktorí zomreli na „hliníkovú encefalopatiu“ v dôsledku hemodialýzy.

Vedci na potvrdenie svojich predpokladov použili novo vyvinutú metódu fluorescenčnej mikroskopie, ktorá umožňovala zachytiť presný a niekedy šokujúci obraz šírenia hliníka v mozgu ľudí s dedičným Alzheimerom. Príznakom tohto typu ochorenia sú jeho prvé príznaky, ktoré sa začínajú objavovať už vo veku 30 – 40 rokov. Je to pomerne zriedkavé a predstavuje 2 % – 3 % všetkých prípadov Alzheimerovej choroby. Vývoj tohto druhu je spôsobený genetickými mutáciami spojenými s proteínom beta amyloidu. Je to tento proteín, ktorý spôsobuje výskyt „plakov“ v mozgu, kvôli ktorým dochádza k ochoreniu.

To naznačuje, že genetická predispozícia k Alzheimerovej chorobe nejako súvisí s akumuláciou hliníka v mozgovom tkanive.

Hlavným faktorom prispievajúcim k rozvoju Alzheimerovej choroby je starnutie a hromadeniu hliníka dochádza tiež s vekom, vysvetľujú vedci ich pozíciu. Genetická predispozícia k tejto poruche alebo blízke interakcie s hliníkom, ktoré spôsobujú skorý nástup ochorenia, tiež prispievajú k zvýšenej akumulácii hliníka v mozgu v skoršom veku.

Hliník je známy ako neurotoxín, je predovšetkým príčinou encefalopatie počas dialýzy a jeho hromadenie v mozgovom tkanive pravdepodobne prispieva k ich poškodeniu.

Mali by sme prijať preventívne opatrenia na zníženie akumulácie hliníka v mozgovom tkanive v našom každodennom živote. Najlepšie je začať priamo teraz, uzatvára profesor Chris Exley.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie