Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Zaujímavé a málo známe kresby a mapy Nicolaasa Witsena..

Toto je fragment kresby Nicolaasa Witsena, holandského spisovateľa a cestovateľa z jeho knihy s názvom „Severná a Východná Tartária“ z roku 1692. Táto kresba sa nazýva „Najslávnejší čínsky múr oddeľujúci Čínu od Tartárie“. Dokazuje to fakt, že Čína v tom čase susedila na severe s Tartáriou, respektíve ešte s jej zvyškami, ktoré prežili po katastrofe, medzi územím Číny a riekou Amur.

Niektoré z týchto opevnení sú zobrazené na iných kresbách z toho istého vydania z roku 1692. Najdôveryhodnejšie je prvé vydanie jeho knihy, pretože z nejakého dôvodu sa obe vyššie uvedené kresby z vydania z roku 1692 už nenachádzajú v nasledujúcich vydaniach z roku 1705 a 1785. To posledné vyšlo po smrti Nicolaasa Witsena a už prešlo určitou cenzúrou. Naopak, mnohé ďalšie kresby však v prvom vydaní chýbajú, ale objavujú sa v nasledujúcich. Dá sa predpokladať, že ide o činnosť falšovateľov, keďže papierová kvalita týchto nových kresieb je výrazne odlišná od papiera prvého vydania.

Prečo falšovatelia odstránili mnohé kresby z prvého vydania a pridali úplne nové kresby do ďalších vydaní? Napríklad z nasledujúcich vydaní zmizla mapa Krymu, na ktorej je nápis „Hranice provincie Tartárie, teraz známej ako Krym a predtým nazývanej Tavrika Chersonskaja“. Nižšie je uvedený dátum jej zostavenia N. Witsenom v Amsterdame. Zároveň sa datovanie uvádza rímskymi číslicami, ktoré sa v tom čase používali v Európe. Takže MDCLXXXV znamená 1685. To znamená, že ešte v roku 1685 bol Krym považovaný za provinciu Tartárie. A nie náhodou je na mnohých európskych mapách označený ako „Krymská Tartária“. To všetko je dosť zvláštne, ak vezmeme do úvahy, že podľa oficiálnej histórie bol Krym v tom čase vazalom Osmanskej ríše. Takže možno práve táto Osmanská ríša bola tiež súčasťou Tartárie?

A takto vyzeralo v tých časoch celé pobrežie Čierneho mora. Súdiac podľa skutočnosti, že Taman je na ostrove, hladina mora bola o niečo vyššia ako teraz. O. Pavljučenko a niektorí ďalší výskumníci sa domnievajú, že to bol dôsledok starovekej potopy, ktorá zničila jedinú starovekú civilizáciu. Túto mapu nakreslil N. Wittsen v roku 1697, takže sa nedostala do prvého vydania jeho knihy, ale dostala sa do druhého vydania, ešte za jeho života z roku 1705. A Krym a priľahlé územie sú tu označené ako Malá Tartária, ale Osmanská ríša tu nie je. A jej európska časť až po Valachiu sa označuje ako Rumunsko.

V tejto knihe je ešte jeden veľmi zaujímavý dokument, ktorý si zaslúži samostatnú starostlivú štúdiu – ide o list spoluvládcov cárov Ivana Alexeeviča a Petra Alexeeviča práve z dynastie, ktorú historici budú nazývať Romanovci. Mimochodom, tento list je písaný predreformnou azbukou a už vôbec nie latinkou, ako do konca života písal podvodník, ktorý sa vrátil z Európy namiesto skutočného Petra Veľkého. A možno práve preto bol práve tento list stiahnutý z druhého vydania tejto knihy z roku 1705 a nikde inde sa neobjavil.

Mimochodom, porovnajte, ako vyzerá Peter počas svojho veľkolepého veľvyslanectva počas pobytu v holandskom Saardame na rytine od Marcusa z roku 1699.

A jeho portrét z knihy N. Witsena s názvom „Petrus Aleckovich, vytvorený v jeho mladosti.“ Je vysoký predpoklad, že sú to úplne odlišní ľudia, hoci majú určité vonkajšie podobnosti. Takže na rytine Marcusa už vidíme podvodníka v šatách námorníka. Nie nadarmo tento podvodník na rozdiel od skutočného cára vôbec nerozumel taktike pozemných bitiek, no mal bohaté skúsenosti z námorných naloďovacích bitiek, neovládal ruskú abecedu a neovládal dobre jazyk, nikdy nenosil nič iné ako európsky odev, vrátane cárskeho oblečenia, v ktorom bol vyobrazený na kresbe N. Witsena, ktorý skutočného cára osobne poznal z čias ich spojenia s bratom Ivanom. Existuje ešte mnoho ďalších dôkazov tejto zámeny.

Vyvrátiť ich však možno len v dôsledku porovnávacieho genetického vyšetrenia pozostatkov osoby, ktorá vládla Ruskej ríši pod menom Peter Alexejevič, s pozostatkami Alexeja Michajloviča, otca skutočného Petra. A pravdepodobne, ak by nedošlo k zámene ruského cára, ako tvrdia oficiálni historici, potom by toto skúmanie bolo už dávno vykonané. List, ktorý napísali spoluvládcovia Ivan a Peter Nicolaasovi Witsenovi, sa skúma a budeme o ňom informovať niekedy v nasledujúcich príspevkoch.

https://www.rinok.sk/Severna-a-Vychodna-Tartaria-d220.htm

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie