Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

WHO varuje pred negatívnym vplyvom urbanizácie na zdravie a spôsob života ľudí

Toronto_Downtown_Core_at_NightViac ako 92 % obyvateľov miest dýcha znečistený vzduch. Mnoho Európanov trpí nervovými poruchami spôsobenými zvýšenými hladinami mestského hluku. To je uvedené v správe Svetovej zdravotníckej organizácie WHO spojenej so Svetovým dňom zdravia.

Pred týmto dňom zdravia WHO vyhlásila celosvetovú kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti o negatívnom vplyve rastúcej urbanizácie na zdravie a spôsob života ľudí na celom svete.

Odborníci WHO vyzvali miestnu samosprávu a občanov, aby venovali pozornosť zdravotným problémom v mestách a v súvislosti s tým prijali aktívne kroky.

V súčasnej dobe žije v mestách viac ako polovica svetovej populácie. V Európe takmer 70 % populácie žije v mestách. Ďalšia urbanizácia sa stane jednou z najnaliehavejších výziev globálneho zdravia v 21. storočí. Prognózy hovoria, že v roku 2030 bude šesť a v roku 2050 sedem ľudí z desiatich žiť v meste.

Urbanizácia je sprevádzaná radom problémov z oblasti zdravia a tiež nezdravým spôsobom života, vrátane sedavého spôsobu života, fajčenia, konzumácie alkoholu. Ľudia v mestách sú viac ohrození aj dopravnými untitlednehodami a inými typmi zranení, taktiež sú častejšou obeťou násilia a trestných činov. Sociálne slabšie skupiny mestského obyvateľstva sú neúmerne viac ohrozené rôznymi chorobami a inými problémami súvisiacimi so zdravím.

„Rastúci počet obyvateľov v mestách vedie k zvýšeniu nerovnosti. Aby bolo možné tento trend zvrátiť, miestne a celoštátne orgány by mali vypracovať politiku na ochranu a podporu zdravia občanov s prihliadnutím na také faktory, ako sú napríklad: životné prostredie, zdravie, doprava, vzdelávanie a mestské plánovanie,“ povedala riaditeľka Európskej regionálnej kancelárie WHO Zsuzsanna Jakabová.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie