Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vnímajme rozmanitosť prírody

b11Tí ľudia, ktorí sú schopní počuť celú rozmanitosť zvukov okolitého sveta Prírody, môžu počuť tlkot svojho srdca v jedinom súzvuku s Vesmírom. A tí, ktorí počujú iba seba a svoje úvahy, nikdy nebudú počuť veľkolepú nebeskú hudbu.

Slovansko – Árijské Védy

Vo fyzickom svete nás všade obklopuje príroda, naše zmysly posielajú každú sekundu do mozgu informáciu o tom, čo sa deje okolo nás.  Vidíme a počujeme, ako vietor šelestí s lístím v lese, ako bzučí včela, keď zbiera nektár z kvetu a nosí ho do svojho príbytku. Počujeme spev vtákov a vidíme, ako poletujú po oblohe a žasneme nad krásou a rozmanitosťou prírody.

Nie je toto všetko poznanie?

Nie je, je to iba informácia o tom, čo sa deje v nás a okolo nás a táto informácia sa stáva poznaním iba vtedy, keď človek pochopí zmysel tejto informácie, pochopí vzťahy príčiny a následku a dosiahne  nakoniec osvietenie poznaním.

60abd85008fc

Nikolaj Levašov

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie