Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vedecká štúdia odhalila dva hlavné psychologické faktory dlhovekosti

1326780514354_programmaPre identifikáciu faktorov, ktoré zvyšujú riziko úmrtia, vedci analyzovali údaje psychologických testov viac ako šesťtisíc seniorov, ktoré boli zhromaždené počas 29 rokov. Ukázalo sa, že najvýznamnejšie faktory s nízkym rizikom predčasného úmrtia je cítiť sa zdravým a schopnosť rýchlo analyzovať informácie.

V rôznych vedeckých štúdiách bola aj predtým preukázaná korelácia určitých charakteristík a faktorov s vysokým rizikom úmrtia. Problémom týchto štúdií je, že väčšina z nich je zameraná špeciálne na štúdium jednotlivých rizikových faktorov a nedáva žiadne predstavy o vplyve rôznych iných parametrov. V novej vedeckej štúdii sa skupina európskych vedcov obrátila k rozsiahlej databáze, aby identifikovali čo možno najviac príčin zvýšeného rizika úmrtia. Výsledky analýzy boli uverejnené v časopise Psychological Science.

Vedci využili údaje zozbierané v rámci dlhodobého Manchester projektu venovanému štúdiu vedomia (Manchester Longitudinal Study of Cognition). 29 ročného výskumu sa zúčastnilo 6203 dospelých vo veku od 41 do 96 rokov. Na posúdenie ich kognitívnych schopností bolo použitých 15 typov testov a na posúdenie zdravotného stavu – dotazník so 195 patologickými príznakmi. Zúčastnení tiež dobrovoľne udávali informácie o svojich zlozvykoch, dĺžke spánku, záujmoch a ďalšie informácie.

Štatistická analýza výsledkov odhalila celkom 65 faktorov, ktoré významne ovplyvňujú riziko úmrtia u starších ľudí a ľudí stredného veku. Pozoruhodné je, že najvýznamnejšie z nich neboli fyziologické, ale psychologické parametre: rýchlosť spracovania informácií a subjektívny pocit byť zdravým. Inteligenčné testy boli vykonávané v intervaloch niekoľkých rokov a výraznejšie zhoršenie schopností spracovania informácií korelovalo so zvýšením rizika úmrtia. Štúdia tiež potvrdila, že fajčiari žijú v priemere kratšie a ženy celkovo dlhšie.

Podľa autorov štúdie, získané výsledky poukazujú na dôležitosť parametrov, ktoré sa relatívne ľahko sledujú v priebehu rokov.  Týmto spôsobom by sa mohlo uľahčiť monitorovanie rizika úmrtia starších osôb. Štúdia potvrdila silu pôsobenia mysle na fyzický zdravotný stav človeka.

1024x533-08ex_20100706_136_slajder-mart-2017_0c7

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie