Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Vliv alkoholu na dědičnost

nasledNaši předkové zjistili, že užívání vína mladými ženami může způsobovat rození poškozených dětí. Dlouhou dobu se mělo za to, že vinu ve všem nese budoucí matka, proto se zákaz užívání vína týkal především žen. Ve starověkém Římě byla doba, kdy dívky a ženy neměli právo pít žádné alkoholické nápoje právě z této příčiny. Potom zákon polevil a týkal se pouze žen ve věku do třiceti let, které byly tedy ve věku, kdy je pro ženu nejideálnější rodit děti. Ve starověké Indii se kategoricky zakazovalo pít víno vždy a všem ženám. Kdo se odvážil porušit tento zvyk, té se vypalovala na čelo horkým železem pověstná láhev. Otcové rodin dlouhou dobu zůstávali mimo. I do dnešní doby si mnozí myslí, že muži můžou pít, protože nerodí děti. Nyní je tento mýtus úplně rozdroben. Otec, který pije, také může, jak se ukazuje, uškodit svým ještě nenarozeným dětem.

Alkohol působí na organizmus budoucího rodiče silnou intoxikací (otravou). Narušuje látkovou výměnu, snižuje imunitu proti infekcím, ovlivňuje téměř všechny orgány, zvláště játra, mozek, srdce, ledviny, žlázy s vnitřním vyměšováním (včetně pohlavních žláz), působí předčasné stárnutí člověka. Na mladé, křehké tělo působí ještě silněji. U pijících mužů jsou ovlivňovány pohlavní žlázy, které následně vyrábí méně spermií, objevují se různé poruchy v sexuálním životě. Často dochází k sexuální impotenci. Alkohol je jedem pro každou živou buňku, snižuje aktivitu i pohyblivost spermií, ničí a znetvořuje jejich dědičnou strukturu. Tato poškození jsou, v případě, že dojde k oplodnění, příčinou nevyhnutelných odchylek a vad v rozvoji dítěte už od samého začátku jeho biologické existence.

Čím alkohol ohrožuje budoucí dítě? Těhotenství zdravých žen, způsobené pijícím mužem, má nezřídka těžký průběh. Je komplikované intoxikací: častým zvracením, otoky, zvýšeným krevním tlakem, nedostatečnou funkcí ledvin, někdy těžkými křečemi, co, v konečném důsledku, nezůstane bez ovlivnění plodu. Porod u těchto žen také bývá složitý – s komplikacemi. Vývoj plodu z alkoholem poškozených neadekvátních mužských pohlavních buněk nemůže probíhat přirozeně. Někdy nitroděložní vývoj trpí natolik, že plod prostě umírá, v jiných případech se rodí předčasně – nedonošeným. Ještě častěji vzniká tzv. nitroděložní podvýživa. Při normální délce těla novorozenců je jejich hmotnost menší, než je obvyklé. Děti tak vyvolávají pocit, že jsou hubené až podvyživené. Jejich kůže je suchá, vrásčitá, dokonce i při citlivém zacházení na ní vznikají praskliny a dlouhotrvající otlačeniny. Laxní podkožní tuková vrstva je slabá. Poškozený je i kosterní vývoj. Většina těchto dětí má i funkční poruchu nervového systému, krevního oběhového aparátu, dýchacích orgánů, trávícího systému, sníženou imunitu proti infekcím.

Opravdovou tragédií pro rodinu je pak zjištěné mentální postižení dítěte. Zaostalý mozek dítěte, zaostávání v psychickém rozvoji – demence až idiocie. Takové případy mohou nastat při užívání alkoholických nápojů budoucími otci.

AlcoholAle ani tímto se ještě nekončí náš smutný přehled. Pokusy na zvířatech prokázaly, že u zdravých „nepijících“ samic a samců, kteří dostávali alkohol v sedmi (!) pokoleních potomstva byla pozorována zvýšená nitroděložní smrt plodu. Naopak narození živí potomci byli slabí, nemocní, jevili se jako zakrslí, přibírali na váze, byla pozorována zvýšená úmrtnost. Nezřídka si bezvýsledně lámeme hlavy, proč je dítě tak často nemocné nebo je malé růstem, má nějaké fyzické nedostatky. Nebo je lenivé, netečné, špatně se učí, není zcela schopné, jak bychom potřebovali. Nebo vůbec rychle zaostává v mentálním rozvoji za svými kamarády. A to, i když matka a otec se nezdají být hloupí, nýbrž vzdělaní. Nepili víno, ani nepijí. Mnoho času stráví výchovou dítěte. Jenže jeho duchovní svět je stejně chudý, okruh zájmů úzký, ono samo je bez zájmu a s přibývajícím věkem se u něho objevují zlomyslné sklony. A vinu na tom nesou možná strýcové nebo pradědové, kteří měli rádi alkohol.

Děti pijících otců se nezřídka stávají alkoholiky. To je známé již dlouhou dobu. Rodiče se snažili nevdávat dceru za mladého člověka, jehož otec pije. Věřilo se, že syn se stane alkoholikem po vzoru jeho rodiče. To má nesporný důvod. Avšak jak vysvětlit to, že alkoholiky se stávají i ty děti, které nikdy neviděli svého otce pít? Učení našich vědců o dědičnosti u většího počtu nemocných alkoholizmem ukázalo, že ze 71,3 procenta případů byli alkoholiky jejich otcové, z 10 procent matky. Kromě toho se také ukázalo, že více než třetina příbuzných otce jsou také alkoholici. U pětiny dotazovaných se prokázalo, že bratři a sestry alkoholiků jsou také beznadějně v zajetí alkoholu. Vyplývá z toho, že to není jen tak prostý řetěz od otce k synovi nebo dceři, nýbrž je to hotová řetězová reakce napříč celým rodokmenem.

Nyní o tom, jak se může žena „pomocí“ vína zbavit šťastného mateřství. Ke vší lítosti se děje i tohle a poslední dobou došlo v tomto ohledu dokonce i k pohybu, bohužel na tu horší stranu.

Alkohol velmi rychle poškozuje organizmus ženy, bohužel čím je mladší, tím rychleji k tomu dojde. Poškozuje se menstruační cyklus, vytváří se neblahodárné podmínky pro početí. Dochází k dramatickým změnám ve zrání pohlavních buněk. Následkem alkoholické intoxikace vyrábějí vaječníky nedozrálé, vadné vajíčka. Naštěstí tyto často umírají, aniž by byly oplodněny. Nedojde k otěhotnění. Když se takové poškozené, vadné vajíčko spojí se spermií podle biologických zákonů o vzniku plodu, neštěstí a nezdraví budoucího dítěte je již „zajištěno“.

Nemyslete si, že tragické následky čekají pouze děti bezohledných alkoholiků. Mnozí si myslí: nejsem alkoholik, piji jen zřídka a nemnoho. Ať se za svoje potomstvo obávají alkoholici.

113To jsou velmi nebezpečné iluze! Alkohol – to je jed pro každou živou buňku. Proto, že je přijímán zřídka nebo po malých dávkách, jedem být „nepřestane“. Dokonce i velmi mírný, jediný příjem vína skutečně poškozuje pohlavní buňky muže a ženy. Toxický a ničivý dopad alkoholu na plodové buňky budoucích rodičů trvají okolo dvou týdnů od momentu jeho požití! Možná, že to bylo jen jednou, kdy některý z manželů (jeden nebo druhý) vypil do započetí těhotenství na svatbě nebo před první svatební noci alkohol, aby se zbavili napětí. A potom došlo k oplodnění. Vínem otrávená spermie se spojila se stejně jedem otráveným vajíčkem. A to je přesně to opilé početí. Výsledek – zkreslený vývoj embrya, vadný vývoj plodu, mrtvé, ošklivé nebo nemocné dítě.

„Nevěřím tomu“, mnozí svévolně prohlašují. A uvádějí děti pijících příbuzných nebo známých, které „nejsou pitomci a jsou bez defektu“. Ale my netvrdíme, že ve výsledku opilého početí se vždy rodí idioti a zrůdy. Lékařská věda dokázala, prověřila a překontrolovala skutečnost: děti, které jsou počaty opilými rodiči, skutečně trpí, neodvratitelně! A stupeň poškození a způsob jeho projevu může být různý: od hrubých fyzických nedostatků, zřejmé debility až po jemné narušení psychiky, inteligence nebo, řekněme, látkové výměny.

Ve starověké Rusi byl jeden obyčej, který zakazoval ženichovi a nevěstě požívat alkoholické nápoje. U mnohých jiných národů v různých časech existovaly podobné tradice. Zákaz požívání vína novomanželům ochraňoval zdraví budoucích dětí. Předci tohle chápali i bez genetiky. V dnešní době jsou jejich moudrá zjištění potvrzovány zkoumáním: alkohol poškozuje geny a chromozomy. Ale dnešní vzdělaní ženichové a nevěsty na svatbě pijí, absolventi na manželství – v době pravděpodobného početí. A dokonce, některé těhotné ženy „hostí“ vínem nebo pivem své ještě nenarozené dítě. Jak je to možné?

Pít budoucím rodičům alkohol je přestupkem! Do svatby, v době svatby, o medovém měsíci – minimálně v průběhu doby, dokud se muž a žena jeví jako potencionální otec nebo matka.

Pít nebo nepít víno ženichovi a nevěstě, novomanželům, lidem, kteří jsou ve věku, kdy je příhodné rodit děti – to není jen jejich osobní věc. Zdraví, použitelnost a užitečnost budoucích pokolení závisí od vztahu manželů k alkoholu. A od řešení tohoto problému společností.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

triezvost+Projekt: Triezvosť ako norma života!

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie