Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Ako pracuje špeciálna propaganda

2571045667_3b48f051a4Študoval som na Moskovskej štátnej univerzite na Vojenskej katedre. V režime prísne tajné nás učili vojenskú špeciálnu propagandu – umenie zasiať nesvár v radoch protivníka s pomocou dezinformácie a manipulácie vedomia.

Vojenská alebo „čierna“ propaganda umožňuje prekrútenie akýchkoľvek reálnych faktov za účelom plnenia propagandistických úloh. Je to efektívna zbraň používaná za jediným cieľom a to je preprogramovanie mozgu protivníka.

Metóda „skazeného sleďa“. Metóda „obrátenej pyramídy“. Metóda „veľká lož“. Metóda „40 na 60“. Metóda „absolútny dôkaz“. Všetky tieto metódy a techniky poznáte tiež, ale neuvedomujete si to.

Učili nás používať techniky vojenskej špeciálnej propagandy proti vojakom armády protivníka. V súčasnosti sa tieto techniky a metódy používajú proti civilnému obyvateľstvu. Keď čítam noviny alebo pozerám televízne relácie, so záujmom pozorujem, že ľudia, ktorí koordinujú vydávanie a interpretáciu správ, sa učili z tých istých učebníc a u tých istých dôstojníkov.

Napríklad metóda „skazeného sleďa“ pracuje nasledovne. Vytvorí sa falošné obvinenie. Je dôležité, aby bolo maximálne špinavé a škandalózne. Dobre funguje napríklad krádež, pedofília, alebo vražda zo žiarlivosti. Účelom metódy „skazeného sleďa“ nie je dokázať obvinenie, ale vyvolať širokú verejnú diskusiu.

Ľudská psychika funguje tak, že akonáhle sa obvinenie stáva predmetom verejnej diskusie, nevyhnutne vznikajú jeho „priaznivci“ a „protivníci“, „odborníci“ a „experti“, nahnevaní „prokurátori“ a horlivý „obhajci“ obvineného. Ale bez ohľadu na to, aký názor kto má, všetci účastníci diskusií znovu a znovu spomínajú meno obvineného v spojitosti so špinavým a škandálnym obvinením, vtierajú týmto spôsobom viac a viac „skazeného sleďa“ do jeho „šiat“, až sa ten „zápach“ s ním nesie všade. A otázka „zabil, ukradol, zneuctil alebo nie“, sa stáva hlavnou témou pri zmienke jeho mena.

Alebo metóda „40 na 60“ bola vytvorená ešte Goebbelsom. Vytvorí sa masmédium, ktoré 60 % všetkých svojich informácií poskytne v záujme nepriateľa. Vďaka tomu si získa jeho dôveru a zvyšných 40 % používa pre extrémne efektívne, vďaka tejto dôvere, dezinformácie. Počas druhej svetovej vojny existovala rozhlasová stanica, ktorú počúval protifašistický svet. Verilo sa, že je britská, ale až po vojne sa ukázalo, že v skutočnosti to bola rozhlasová stanica Goebbelsa, ktorá pracovala podľa metódy „40 na 60“.

Veľmi účinná je metóda „veľká lož“, ktorá je trochu podobná na „skazeného sleďa“, ale v skutočnosti pracuje inak. Jej podstata spočíva v tom, že s maximálnou mierou istoty a sebavedomia je potrebné predložiť publiku natoľko globálnu a strašnú lož, že jej prakticky nie je možné uveriť. Trik je v tom, že správne skombinovaná a dobre vymyslená „veľká lož“ spôsobuje u poslucháča alebo diváka hlbokú emocionálnu traumu, ktorá potom dlho ovplyvňuje jeho názory aj napriek akýmkoľvek logickým argumentom. Veľmi dobre podľa tejto metódy fungujú falošné popisy násilne zneužívaných detí alebo žien. Napríklad správa o ukrižovanom dieťati, vďaka hlbokej citovej traume, ktorú spôsobuje, veľmi dlho mení pohľad človeka, bez ohľadu na to ako dlho by ho logicky presviedčali o opaku.

Metóda „absolútny dôkaz“ dáva spoľahlivé, aj keď nie veľmi rýchle, výsledky. Namiesto toho, aby sa niečo dokazovalo, vy predložíte to o čom chcete presvedčiť publikum ako niečo samozrejmé, jednoznačne evidentné a preto rozhodne podporované drvivou väčšinou obyvateľstva. Nehľadiac na zdanlivú jednoduchosť je táto metóda veľmi účinná, pretože ľudská psychika automaticky reaguje na väčšinový názor a snaží sa k nemu pripojiť.

Počet priaznivcov postoja väčšiny začne postupne rásť a s postupom času rastie už geometrickým radom, hlavne vďaka zástupcom nižších sociálnych skupín, ktoré sú najviac ovplyvnené efektu priklonenia sa k väčšine. Jedným z klasických spôsobov, ktoré podporujú metódu „absolútny dôkaz“, je publikovanie výsledkov rôznych druhov ankiet a štatistík, ktoré ukazujú absolútnu podporu väčšiny v tej alebo inej otázke. Metódy „čiernej“ propagandy nevyžadujú, aby sa tieto správy zakladali na pravde.

Mohol by som pokračovať ďalej, pretože nás učili celý rok len „čiernu“ propagandu a zoznam metód je veľký. Dôležité je to, že metódy „čiernej propagandy“ pôsobia na publikum na úrovni hlbokých psychologických mechanizmov takým spôsobom, že dôsledky tohto pôsobenia nie je možné odstrániť bežnými logickými argumentami. „Veľká lož“ dosahuje tento efekt s pomocou emocionálnej traumy. Metóda „absolútneho dôkazu“ cez efekt priklonenia sa k väčšine. Metóda „skazeného sleďa“ dosahuje tento efekt vďaka naprogramovaniu vedomia publika cez priame asociácie medzi objektom útoku a špinavým a škandalóznym obvinením.

propaganda

Jednoducho povedané, vojenská špeciálna propaganda mení človeka na biorobota, ktorý nielen aktívne podporuje programy vložené do jeho mysle, ale aj agresívne vystupuje proti tým, ktorí majú iný názor. Všetky metódy špeciálnej propagandy majú rovnaký cieľ a to je oslabenie armády protivníka vďaka vneseniu do jej radov vnútorné spory, vzájomnú nenávisť a nedôveru.

V súčasnej dobe sa tieto metódy používajú proti nám. Iba vzájomná nenávisť a vnútorné spory nevznikajú v radoch nepriateľa, ale v našich domoch a rodinách. Mne sa zdá, že proti vlastnému obyvateľstvu pracuje špeciálna propaganda efektívnejšie ako proti vojakom nepriateľa. Asi preto, že na rozdiel od školených vojakov, sa civilné obyvateľstvo nevie brániť.

Pokiaľ každý človek bude sám vidieť čo sa deje a správne analyzovať, kde je pravda a kde lož, už ho nebude možné programovať propagandou bez ohľadu na stupeň jej prepracovanosti.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie

Najnovšie články