Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vedci identifikovali hlavnú príčinu predčasnej smrti mužov vo Východnej Európe

Konzumácia alkoholu je hlavnou príčinou nízkej dĺžky života mužov vo východnej Európe. Napriek postupnému zlepšovaniu v sektore zdravotnej starostlivosti, nárastu HDP na obyvateľa a postupnému znižovaniu úrovne fajčenia, muži v týchto krajinách žijú menej, než sa očakávalo. Zamestnanci Vedeckého výskumného ústavu zdravotníctva a manažmentu zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Ruskej federácie zverejnili výsledky svojho výskumu vo vedeckom časopise Alcohol and Alcoholism..

Pôvodne vedci brali do úvahy niekoľko parametrov. Zohľadnila sa úroveň medicíny v krajine, životná úroveň v krajine ako celku, fajčenie, konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny, nezamestnanosť a klíma. Vedci sa nakoniec rozhodli zvážiť aj vplyv ďalšieho faktora – množstva alkoholu spotrebovaného na obyvateľa, ktoré má dve zložky: zaznamenanú spotrebu a množstvo spotrebovaného alkoholu vyprodukovaného bez registrácie – táto položka zostávala v mnohých vedeckých štúdiách nepovšimnutá.

Porovnávaním očakávanej a skutočnej dĺžky života dospeli vedci k záveru, že práve tento faktor – spotreba alkoholu, v najvyššej miere ovplyvňuje vysokú úmrtnosť mužov v krajinách východnej Európy.

Autori štúdie zdôraznili, že Svetová zdravotnícka organizácia by mala aktívnejšie podporovať propagáciu odmietania konzumácie alkoholických nápojov. Okrem toho vedci vyzývajú štátne aj mimovládne organizácie, aby sa snažili rozptýliť nepravdivý mýtus, že v malých množstvách môže byť konzumácia alkoholu užitočná.

https://academic.oup.com/alcalc/article-abstract/53/6/742/5065089?redirectedFrom=fulltext

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121549/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Projekt: Triezvosť ako norma života

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie