Kategórie

Naši partneriFlag Counter

V Kazachstane sa rozvíjala slovanská kultúra

untitledPri vykopávkach mohyly v Akmolinskej oblasti, v regióne Zerenda v Kazachstane, objavila archeologická expedícia fragmenty troch nádob, na ktorých je zobrazený ornament charakteristický pre slovanskú kultúru, ktorý je známy pod názvom svastika.

Expedícia vykonávala záchranné práce na archeologických pamiatkach v regióne Zerenda. Zúčastnili sa jej študenti Fakulty histórie z Univerzity Myrzahmetova v Kokshetau, študenti strednej školy z Krasneho Yara a tiež študenti z archeologického združenia „Nomad“ z centra mimoškolských aktivít.

„Zerendinská oblasť je unikátna z historického a kultúrneho aspektu, pretože na tomto území sa nachádza viac ako 150 archeologických nálezísk. Pritom tieto objekty sú z rôznych období, od doby bronzovej až po stredovek,“ hovorí riaditeľ Centra ochrany a využitia historického a kultúrneho dedičstva z Akmolinskej oblasti Talgat Ibraev. „Je to spôsobené tým, že vzhľadom na priaznivé klimatické a prírodné podmienky, bola daná oblasť priaznivá pre život ľudí. Nachádza sa tu dostatok riek a prameňov, bohatá vegetácia, pastviny pre zvieratá a tiež križovatka ciest.“

Tentokrát sa expedícia zamerala na základné záchranné práce na mohyle Koshkarbai1, ktorá sa nachádza južne od obce Kentokel.

„Každý kopec je tu jedinečný, ale vyniká mohyla č.5. Jej priemer je 8 m, výška 0.5 m, práve v nej sa v hĺbke 45 cm pri archeologických prácach našli pozostatky troch nádob so svastikou,“ pokračuje Talgat Ibraev.

Podľa slov Talgata Kairkenoviča sa na nádobách nachádza ornament symboliky slnka charakteristický pre slovansko-árijskú kultúru z doby bronzovej. Ornament je nanesený metódou vytláčania pomocou razidla z kože. V dnešnom svete je symbol známy viac pod názvom svastika.

untitledll

Podľa slov archeológov, nádoby nie sú jediným nálezom. V hĺbke 50 cm bola objavená kostra človeka orientačne datovaná do doby bronzovej. Vedľa kostry boli nájdené bronzové predmety.

„Do dnešného dňa bolo v šiestich archeologických náleziskách v tejto oblasti nájdených 38 artefaktov, z toho 30 bronzových predmetov a 8 keramických nádob,“ dodal Talgat Ibraev.

Podľa archeológov, presnejšie vedecké informácie môžu povedať po expertíze v laboratóriu v Alma-Ate.

untitledop jj

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie