Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

USSR – Únia Suverénnych Slovanských Rodov

Dňa 08. mája 2023 sa na Slovensku uskutočnila zásadná udalosť celosvetového významu. V prekrásnom prostredí našich Vysokých Tatier sa za prítomnosti delegátov Podielových Družstiev z krajín tzv. V4 (Slovenského Podielového Družstva ROD, Česko – Moravského Podielového Družstva Rozkvět, Poľského Podielového Družstva Radar a Maďarského Podielového Družstva Arany KORona), ako aj predstaviteľov Medzinárodnej Pokladnice M1 a zástupcov Svetovej Suverénnej Banky Hospitaliérov, uskutočnil Zakladajúci Snem Únie Suverénnych Slovanských Rodov. Hostiteľom a organizátorom podujatia bolo Slovenské Podielové Družstvo ROD.

111 účastníkov Zakladajúceho Snemu USSR si zvolilo výkonné orgány Snemu, ako aj výkonné orgány Únie Suverénnych Slovanských Rodov. Účastníci Snemu mali tú česť si vypočuť prejavy Hlavného Pokladníka Suverénnej Medzinárodnej Pokladnice M1 a Predsedu Predstavenstva WSBOH, J. Veličenstvo Alexandra Nikolajeviča Paramonova a Predsedu Predstavenstva SPDR a Podpredsedu Predstavenstva WSBOH, Jeho Výsosť Emila Skirkaniča.

Účastníkov Snemu pozdravil prostredníctvom video vstupu aj jeden z Chrániteľov Sakrálneho pokladu RA. Týmto aktom sa vytvorila nová Diplomatická platforma pre vznikajúce Podielové Družstvá vo všetkých krajinách sveta na Medzinárodnej úrovni. Zároveň je základom pre spoluprácu ďalších, novovznikajúcich Únií v Ázii, Afrike a v Amerike.

Bohatý program bol vyšperkovaný jedinečnými informáciami o tom, ako bude fungovať program SUNRISE a Nový Svetový Finančný a Bankový Systém. Výsledkom týchto informácií boli nadšené, búrlivé rozhovory účastníkov s vedením SPDR a USSR.

Založenie tejto Diplomatickej Platformy Suverénnych Podielových Družstiev v Celosvetovom Priestore je mimoriadnym medzníkom pre ďalší vývoj ľudstva na Zemi. Je súčasťou začiatku Zlatej Éry.

Sláva RODu

 

USSR- Únia Suverénnych Slovanských Rodov | (slovanskenoviny.sk)

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie