Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Učiteľ s veľkým U

stephenritzUčiteľ z Bronxu Stephen Ritz sa veľmi neodlišoval od väčšiny svojich kolegov dovtedy, pokiaľ ho nepostihla najhoršia vec, ktorá môže postihnúť rodiča, a to je smrť vlastného dieťaťa. Tragédia veľmi zmenila muža, ale nezlomila ho. Čoskoro sa Stephen rozhodol zamerať na pomoc najviac znevýhodneným deťom vo svojom obvode a začal učiť v škole, kde iba 17 % detí získavalo doklad o ukončení strednej školy. Ostatné deti vo vyšších ročníkoch prestali navštevovať vyučovacie hodiny a napokon neprešli koncoročnými skúškami.

V škole panovalo násilie, chudoba, ale ešte tam bolo veľa hladných detí. 99 % študentov Stephena bolo závislých na bezplatných obedoch.

Bronx patrí medzi oblasti, ktoré odborníci na výživu nazývajú „potravinovými púšťami“. To znamená, že obyvatelia nemajú možnosť zaobstarať si zdravé potraviny. Kupujú hlavne lacné potraviny a fast food, čo spôsobuje okrem fyzických ochorení, aj psychické problémy.

Všetko začalo tým, že mu niekto podaroval krabičku s cibuľami narcisov. On ju schoval v triede za batériou zo strachu, že deti cibule objavia a začnú ich hádzať jeden po druhom. Čoskoro cibule vyrástli a zmenili sa na kvety. Samotný proces rastu veľmi zapôsobil na študentov. Stephena napadlo, že pokiaľ sa deťom natoľko páčili narcisy, tak sa im budú páčiť určite aj iné rastliny, napríklad aj jedlé. Inými slovami, napadlo ho, že deti môžu pestovať svoje jedlo priamo v škole.

To bol začiatok charitatívnej organizácie Green Bronx Machine, ktorá učí deti a dospievajúcich základom správnej výživy, dáva im možnosť naučiť sa pestovať si zeleninu a dokonca si brať úrodu aj domov, aby sa podelili s rodinou.

bqihn3fbwnkgreenbronxmachine

V súčasnej dobe vďaka tejto organizácii, a to nielen v Bronxe, ale po celom New Yorku a v iných štátoch USA, je vytvorených mnoho školských záhrad a skleníkov. To umožňuje študentom lepšie sa stravovať a tiež vytvárať pracovné miesta pre teenagerov. Okrem toho sa prospech mladých pestovateľov značne zlepšil rovnako ako aj dochádzka. V triede Stephena dochádzka vyrástla zo 40 % na 93 % a  všetci jeho študenti boli schopní úspešne ukončiť záverečné skúšky.

Stephen Ritz založil v škole takzvané „zelené steny“ na zvýšenie produktivity pestovania šalátu a inej zeleniny priamo v triedach. „Učiť deti správnej výžive je potrebné tam, kde im to najviac chýba – v škole. A pokiaľ môžu zobrať plody svojej práce domov a podeliť sa s rodičmi, čo môže byť lepšie?“ hovorí Stephen Ritz.

j20wazg5otk6syknobnmmy

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie