Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Tri kroky, ktoré umožnia osvojiť akýkoľvek predmet

Feynmanova metóda učenia

Richard Phillips Feynman bol americký fyzik, ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky, fyziky supratekutosti tekutého hélia a časticovej fyziky. Za svoju prácu o kvantovej elektrodynamike získal Feynman v roku 1965 Nobelovu cenu za fyziku.

Fyzik a spisovateľ Richard Feynman sformuloval algoritmus učenia, ktorý pomáha rýchlejšie a hlbšie pochopiť akúkoľvek tému.

„Nebol som vždy dobrým študentom. Hlavným pri učení som považoval množstvo času, ktoré sa mu venovalo. Ale potom som objavil niečo, čo zmenilo môj život.“

Richard Feynman pochopil rozdiel medzi „poznaním niečoho“ a „poznaním názvu niečoho“, a to jedna z hlavných príčin jeho úspechu.

Feynman sformuloval vzorec učenia, ktorý mu umožnil lepšie chápať veci ako chápali iní. Tento vzorec dostal názov „Feynmanova metóda“. Metóda pomáha učiť sa akýkoľvek predmet hlbšie a rýchlejšie, pritom na predmete, téme a koncepte, ktorý chcete študovať, nezáleží. Pritom je táto metóda veľmi jednoduchá.

Nejde iba o efektívnu metódu učenia, ale metóda je aj oknom k inému spôsobu myslenia.

Feynmanova metóda má tri kroky:

  1. Naučte to dieťa

Vezmite si prázdny list papiera a napíšte, čo sa chcete naučiť. Zapíšte, čo viete o danom predmete a ako by ste to vysvetlili dieťaťu. Nie inteligentnému dospelému, ale osemročnému, ktorý má dostatok slovnej zásoby a je schopný koncentrovať sa, aby pochopil základné pojmy a súvislosti.

Mnoho ľudí má tendenciu používať zložité slová a profesionálny žargón, pokiaľ niečo nechápu. Problém je v tom, že my sami si často neuvedomujeme, čomu nerozumieme.

Ak si zapíšete myšlienku od začiatku do konca jednoduchými slovami, ktoré dokáže pochopiť dieťa, pomáhate si pochopiť jej podstatu na hlbšej úrovni a zjednodušujete súvislosti a spojenia medzi pojmami. Ak vynaložíte úsilie, jasne pochopíte, kde máte medzery, a to ukazuje na možnosť učiť sa.

  1. Zopakujte to

V prvom kroku sa nevyhnutne stretnete s medzerami vo vašich vedomostiach: niekde ste zabudli na niečo dôležité, nepochopili ste, alebo ste sa jednoducho stretli s ťažkosťami pri spojení vážnych súvislostí.

To je nesmierne dôležité, pretože ste objavili hranicu vašich vedomostí. Kompetencia je poznanie hraníc svojich schopností a vy ste práve našli jednu z nich. To je bod, kde sa začína učenie.

Teraz viete, kde je problém, tak sa vráťte späť k počiatočnému materiálu a preštudujte ho znovu, kým ho nebudete vedieť vysvetliť jednoduchým spôsobom.

Zistením hraníc vašich znalostí tiež ohraničujete chyby, ktoré máte tendenciu robiť a zvyšujete šance na úspech pri aplikácii vašich znalostí.

  1. Usporiadajte to a zjednodušte

Teraz máte niekoľko rukou písaných poznámok. Skontrolujte ich a uistite sa, že ste tu omylom nenapísali nejaký odborný výraz z pôvodného materiálu.

Teraz z nich zostavte jednoduchý výklad a prečítajte ho nahlas. Pokiaľ vaše vysvetlenie nevyzerá jednoduché, alebo znie zvláštne, je to znamenie, že vaše znalosti je potrebné ešte zlepšiť.

  1. Zdielajte (nepovinný bod)

Ak chcete mať istotu vo svojom chápaní danej veci, podeľte sa s niekým o svoje vedomosti. Najlepšie s niekým, kto sa nevyzná v danej problematike, alebo nájdite osemročné dieťa. Najlepším testom vašich znalostí z daného predmetu, je vaša schopnosť odovzdať ich inému človeku.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie