Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Tradície našich predkov

0220Prah domu – hranica medzi dvomi svetmi

U našich predkov existovala taká predstava, že prah domu, to je obereg – strážca medzi dvomi svetmi. Tvoj domov, to je tvoj vlastný svet. Za jeho hranicou sa nachádza iný svet a dvere ho chránia, aby sa z jedného sveta do druhého neprenášali energetické zmeny. Preto sú veci, ktoré sa nemôžu robiť cez prah.

To isté platí aj pre mladú nevestu. Ženích ju na rukách preniesol cez prah a postavil vo vnútri domu na dlážku, aby ukázal duchom domu, pozrite, tá je naša. Priniesol ju ako jeden celok, poprosím ľúbiť a chrániť. Keby prišla sama po svojich nohách, mohla by priniesť inú energetiku a duchovia by sa mali pred ňou na pozore. To znamená, že od tej chvíle už úplne patrí k jeho rodu a duchovia domu daný rod chránia. Preto nevesta oslovovala rodičov muža „mama“ a „otec“ a oni ju nazývali dcérka. Bratia a sestry ženícha ju nazývali sestrou.

imageKeď bola mnohopočetná rodina, napríklad bolo šesť bratov a vypukla vojna a povedzme zo šiestich bratov päť zahynulo, tak čo on urobil? Zobral ženy svojich bratov aj s deťmi k sebe do teremu a staral sa o ne. A keď nejaký cudzinec-kupec mu priviezol tovar domov, tak sa pýtal – a to je koho žena? A on odpovedal – gazdu. A táto? Tiež gazdu. Odtiaľ sa potom šírilo, že pohania praktikujú mnohoženstvo. Ale aj keď ženy žili u neho, žili si akoby samé, on ich iba prichýlil a staral sa, pretože pre brata, ktorý zostal živý, boli sestrami a okrem toho, incest medzi bratom a sestrou bol zakázaný.

Prečo sa ešte nesmelo zdraviť a podávať ruku cez prah? V zrkadle sa odráža pravé ako ľavé a ľavé ako pravé, ako potenciál u magnetu. Skús spojiť dva kontakty na akumulátore, čo sa stane? Vznikne iskra. Preto sa cez prah domu vybíja energia. Keď už človek podal svoju ruku cez prah a ty si ju vzal, tak ho musíš na svoju stranu pretiahnuť, bez toho, aby si mu pustil ruku.

V dlani je bod, ktorý vyžaruje energiu a keď sa človek zdraví dlaňami, tak rôzny potenciál energií môže jednému z dvoch uškodiť. Preto sa u nás vždy zdravili zápästím. Vtedy buď cítili pulz druhého človeka, alebo sa prepájal energetický potenciál výšiviek – oberegov a tiež človek videl k akému rodu človek patril a čím sa zaoberal.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie