Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Chcete byť súčasťou pozitívnych globálnych zmien na planéte Zem?

Chcete mať úspešnejší, šťastnejší a zdravší rok 2023? Máte to na dosah, stačí si dať záväzok absolútnej triezvosti a váš život v tej chvíli nadobudne hlbší zmysel. Ozdravíte svoj Rod a začne vás naplno podporovať energia vášho Rodu nahromadená miliónmi vašich predkov…

Konzumácia alkoholických nápojov je príčinou viac ako 200 chorôb, úrazov a iných zdravotných problémov. Škodlivá konzumácia alkoholu je spojená s rizikom vzniku neprenosných ochorení, vysokým rizikom úmrtia na kardiovaskulárne, onkologické, infekčné ochorenia, vyšším rizikom úmyselných i neúmyselných úrazov, a to aj v dôsledku dopravných nehôd. Nebezpečná konzumácia alkoholu vyvoláva vážne ochorenia srdca, pečene, pankreasu a je aj rizikovým faktorom pre rozvoj rakoviny. Alkohol zhoršuje priebeh a výsledky liečby infekčných a neprenosných ochorení a chorôb.

Konzumácia alkoholu medzi dospievajúcimi predstavuje hrozbu pre ich zdravie, vrátane budúceho zdravia. Skoré začatie konzumácie alkoholických nápojov ovplyvňuje psychické a fyzické zdravie človeka počas celého jeho života. Užívanie alkoholu počas dospievania spôsobuje štrukturálne a funkčné zmeny v mozgu. Tieto zmeny pretrvávajú počas celého života. Existuje dokázaný vzťah medzi tým, kedy mladí ľudia prvýkrát pijú alkohol, a rizikom problémov s alkoholom v dospelosti: čím neskôr mladí ľudia alkohol prvýkrát vyskúšajú, tým nižšie je riziko problémov s alkoholom v neskoršom veku.

Bola dokázaná príčinná súvislosť medzi rizikovým pitím alkoholu a celým radom duševných chorôb, neprenosných a infekčných chorôb a úrazov. Takmer 60 % úmrtí mužov v produktívnom veku je spôsobených príčinami súvisiacimi s alkoholom.

Riziková konzumácia alkoholu zvyšuje riziko úmrtia na nádory hlavy a krku 3,3-krát, rakovinu pečene 2,1-krát, riziko tuberkulózy 4,1-krát, riziko ochorenia pečene 6,2-krát, riziko akútnej ischemickej choroby srdca – 3-krát ; riziko ochorení pankreasu je takmer 7-násobné. Riziková konzumácia alkoholu je zodpovedná až za 90 % úmrtí mužov v produktívnom veku s príčinou smrti „náhla srdcová smrť“ alebo „iné neuspokojivé ochorenie koronárnych tepien“.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie