Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Súvis medzi mierou očkovania a úmrtím na SIDS

Počas izolácie COVID klesla miera očkovania – rovnako ako počet úmrtí na SIDS (syndróm náhleho úmrtia dieťaťa).

CDC musí otvoriť svoju linku údajov o bezpečnosti vakcín pre verejnosť, aby sme mohli lepšie pochopiť súvislosť medzi menším počtom detských vakcín počas pandémie a menej hlásenými vedľajšími účinkami vrátane detskej úmrtnosti.

Jedným z nezamýšľaných dôsledkov americkej karantény a izolácie od COVID-19 je miera očkovania detí. Celkovo tieto čísla prudko poklesli, keď sa v marci 2020 prijali prvé mimoriadne opatrenia.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) oznámili zníženie od konca marca do začiatku apríla o viac ako 2 milióny dávok vakcín proti chrípke. Len objednávky vakcín proti osýpkam klesli o viac ako 300 000 dávok.

Deti neboli očkované, pretože boli zrušené všetky bežné návštevy lekára.

Ďalšia správa CDC ukazuje, že percento 5-mesačných detí očkovaných v máji 2020 bolo 49,7 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keď bola miera nad 66 %. Podľa článku časopisu Scientific American zdravotnícki pracovníci mesta New York naznačili, že zaočkovanosť u detí do 2 rokov klesla počas prvých dvoch mesiacov izolácie o 63 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Súčasne s týmto poklesom očkovania prebieha aj celkový pokles počtu hlásených nežiaducich účinkov očkovania v systéme hlásenia nežiaducich účinkov vakcíny CDC (VAERS). VAERS je systém „pasívneho dohľadu“, ktorý používa CDC na sledovanie potenciálneho poškodenia vakcínami podanými v USA.

Zatiaľ čo počet hlásených nežiaducich udalostí (NU) u dojčiat vo veku 2 rokov a mladších, medzi rokmi 2016 a 2019 neustále presahoval 4 000, v roku 2020 klesol na 2 303, čo je zhruba polovica oproti predchádzajúcim rokom.

Je zaujímavé, že došlo aj k prudkému poklesu počtu hlásení o syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), ako ukazuje nasledujúci obrázok. Ak je úroveň vykazovania SIDS v období rokov 2014 až 2019 asi 20, potom sa v roku 2020 zníži o 75 % a bude predstavovať iba 5 hlásení.

Je to zďaleka najnižšia ročná miera zaznamenaná v histórii spoločnosti VAERS, pričom druhou najväčšou je 13 prípadov hlásených v rokoch 2008 a 2009.

Celkový pokles detskej úmrtnosti (t. j. detí do jedného roka) hlásili v júni 2020 aj Becker a Blacksill. Ich správa založená na údajoch z Národného centra pre štatistiku v zdravotníctve CDC ukázala prudký pokles úmrtí medzi februárom a májom 2020. Táto miera pokračovala v poklese až do 1. septembra 2020 s celkovým poklesom úmrtnosti asi o 50 detí týždenne, čo predstavuje 12,5 %

Okrem toho databáza VAERS vykázala v roku 2020 pokles spontánnych potratov. Ak sa v období rokov 2014 až 2019 tento ukazovateľ pohyboval v rozmedzí od 31 do 47 správ, potom v roku 2020 ich počet klesol na 20, ako ukazuje nasledujúci obrázok.

Toto je najnižší zaznamenaný počet spontánnych potratov od roku 2005, bezprostredne po odporúčaní CDC na očkovanie proti chrípke pre tehotné ženy v ktoromkoľvek trimestri tehotenstva. Môže to byť spôsobené klesajúcim počtom očkovaní v populácii USA, vrátane tehotných žien, ktoré dostávajú vakcíny proti chrípke a vakcínu Tdap (vakcína proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu).

Pokles hlásení o úmrtiach na SIDS a spontánnych potratoch v štúdii VAERS naznačuje vzťah medzi úmrtím detí, potratmi a očkovaním. Pretože pokles zaočkovanosti priniesol jedinečnú príležitosť objasniť prítomnosť alebo absenciu takýchto korelácií, tieto účinky si vyžadujú aspoň ďalšie štúdium.

Štátom financovaná sieť s údajmi o bezpečnosti vakcín CDC, ktorá obsahuje lekárske záznamy o viac ako 9 miliónoch pacientov, je bohužiaľ uzavretá pre nezávislých výskumných pracovníkov (t. k. tých, ktorí nie sú členmi CDC). Je to poľutovaniahodná škoda, pretože táto databáza by bola ideálnym prostriedkom na priame štúdium týchto účinkov.

VAERS poskytuje neúplný obraz o rozsahu dopadu, pretože ide o dobrovoľný systém pasívneho dohľadu, o ktorom sa málo informuje.

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-lockdown-vaccine-rates-dropped-so-did-sids-deaths/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie