Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Sociálne dôsledky konzumácie alkoholu

Pri celonárodnom sčítaní obyvateľov Švajčiarska v roku 1900 bolo identifikovaných 9000 idiotov. Analýza ukázala, že takmer všetci mentálne postihnutí boli počatí hlavne počas dvoch krátkych období v roku, a to počas obdobia sviatkov vinobrania a na veľkú noc, keď sa najviac konzumuje alkohol. Súčasne bol maximálny počet idiotov rozložený vo vinárskych kantónoch Švajčiarska.

Odvtedy vedci v mnohých krajinách vykonali stovky vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú túto nespornú skutočnosť: ak sa počatie uskutoční v okamihu, keď je jeden alebo obaja rodičia pod vplyvom alkoholu, tak sa rodia neplnohodnotné deti s rôznymi patologickými abnormalitami, ktoré sa častejšie a ťažšie prejavujú v psychickej sfére. Deti sa rodia psychopatmi, epileptikmi, debilmi atď. Zároveň treba pripomenúť, že aj po konzumácií takzvanej „primeranej“ dávky alkoholu, sa mozog a reprodukčné orgány vrátia do normálu až po minimálne 20 dňoch.

Pri klinickej štúdii neuropsychického vývoja 64 narodených detí, ktorých otcovia konzumovali alkohol 4 až 5 rokov pred pôrodom, bola zistená prítomnosť mentálneho postihnutia u všetkých týchto detí, dokonca aj pri uspokojivom fyzickom vývoji. Zároveň sa ukázalo, že čím väčšia bola „alkoholová stáž“ otca, tým ostrejšie mentálne zaťaženie sa prejavilo u dieťaťa narodené od takéhoto otca.

Známy lekár – neurofyziológ a psychiater V.M. Bechterev napísal: „Chudoba a zločiny, nervové a psychické choroby, degenerácia potomstva – to je to, čo dáva alkoholizmus.“

Prírodovedec Charles Darwin v 19. storočí napísal: „Zvyk konzumovať alkohol škodí ľudstvu viac ako vojna, hlad a mor dokopy.“

V máji 1975 prijalo XXVIII. Zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) rezolúciu, v ktorej boli členské štáty WHO požiadané, aby posilnili boj proti alkoholizmu, ktorý ohrozuje verejné zdravie. V uznesení sa uvádza, že vzdelávacia práca bez legislatívnych opatrení sa ukázala ako neúčinná a prudký nárast cien a „suchý zákon“ môžu mať dôležitý vplyv na ozdravenie spoločnosti. WHO dospela k týmto záverom:

1. Spotreba alkoholických nápojov a šírenie alkoholizmu sa riadi cenami alkoholu.

2. Alkohol by mal byť považovaný za drogu, ktorá poškodzuje zdravie.

Verím, že na súčasnej intelektuálnej úrovni sme plne dozreli na to, aby sa vrátil zákon, ktorý naša vláda prijala v roku 1919: „… výroba, konzumácia, skladovanie, nákup a predaj, preprava a prenášanie alkoholu, ako aj výroba alebo skladovanie za účelom predaja akýkoľvek tvrdých alkoholických nápojov, sa trestá piatimi rokmi odňatia slobody s konfiškáciou majetku …“

Profesor Fiodor Grigorievič Uglov (1904 – 2008) – akademik Ruskej akadémie lekárskych vied, zapísaný v knihe rekordov ako najstarší praktikujúci chirurg na svete, ktorý vykonával chirurgické operácie vo veku svojich sto rokov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie