Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

„Sme jeden systém“

Experimenty vedca Sergeja Maslobroda o vplyve ľudského myslenia na živé objekty.

„Človek je zdrojom všetkých druhov polí. Keď vynaložíme psychické úsilie, v tom momente sa zmení aj naše pole. A to môže ovplyvniť všetky živé objekty. Tento objav má veľkú perspektívu. Pravdepodobne sa v budúcnosti človek naučí prenášať myšlienky na veľké vzdialenosti a čítať myšlienky iných ľudí – tieto slová nepatria autorovi sci-fi, ale doktorovi biologických vied Sergejovi Maslobrodovi.

Sergej Maslobrod vo svojich dielach zdieľa vedecké dôkazy, ktoré získal o okamžitom vzdialenom vplyve ľudského myslenia na živé objekty. Vedec hovorí aj o tom, ako tieto predmety ovplyvňujú fotografie rôznych ľudí a či je možné prostredníctvom fotografie človeka psychicky ovplyvniť.

Sergej Maslobrod začal vykonávať prvé experimenty o vplyve ľudského myslenia na živé objekty v 80. rokoch minulého storočia. Boli to pokusy s rastlinami.

„Rastliny sú veľmi citlivé. Podľa niektorých parametrov sa ukázalo, že majú rádovo vyššiu citlivosť ako ľudia. Rastlina dokáže aj na diaľku vycítiť, kde je viac živín a vody a nasmerovať rast koreňového systému vhodným smerom,“ hovorí vedec.

V laboratórnych podmienkach sa Sergejovi Maslobrodovi podarilo dokázať, že ľudské myšlienky ovplyvňujú rastliny tak silno, ako keby v tej chvíli reagovali na nejaký skutočný podnet.

Sergej Maslobrod jednému zo svojich študentov predstavil výsledky týchto štúdií. V nich sa vedec napríklad snažil mentálne ovplyvniť repné klíčky. Príklady tohto vplyvu sú uvedené v grafoch nižšie. Prvá zobrazuje elektrickú odozvu listu repy na mentálny pozdrav od vedca.

Po zvítaní nechali rastlinu 15 minút v pokoji. Potom sa k nej vedec opäť priblížil. A rastlina ho okamžite rozpoznala, tieto ukazovatele sa odrazili v grafe. Potom začal vedec v duchu hovoriť rastline, aká je dobrá. Druhý graf ukazuje, ako repné klíčky reagujú na pochvalu.

Keď vedec ukázal výsledky svojho výskumu študentom, neverili, že grafy zobrazujú reakciu rastliny na ľudské myšlienky. Aby sa to dokázalo, bolo potrebné získať rovnakú reakciu rastliny na rovnakú myšlienku. A takéto experimenty sa uskutočnili.

Ďalej sa vedec „porozprával“ s tekvicovými klíčkami. Nižšie grafy ukazujú reakciu tekvice na rovnakú myšlienku Sergeja Maslobroda v rôznych časových obdobiach.

Počas svojich experimentov bol vedec tiež schopný zistiť, že rastliny sú schopné reagovať na myšlienky na diaľku. Na tento experiment pozval Sergej Maslobrod osobu s psychickými schopnosťami, ktorá sa s rastlinou prvýkrát stretla osobne.

Pri tomto zoznámení účastník experimentu psychicky ovplyvnil konkrétnu rastlinu. Psychológ si predstavoval, že do horúcej gule vkladá tekvicový výhonok a stláča ho. Reakcia rastliny na tento mentálny obraz je znázornená na grafe pod číslom „3“. Rovný graf nižšie ukazuje reakciu kontrolnej rastliny, ktorá nebola mentálne stimulovaná.

Potom bola v laboratóriu urobená fotografia tekvicového klíčku, na ktorý bol nasmerovaný mentálny vplyv. S touto fotkou išiel jasnovidec k sebe domov. A odtiaľ opäť ovplyvnil známy tekvicový výhonok prostredníctvom fotografie. Rastlina bola opäť mentálne umiestnená do horúcej gule a stlačená. Zároveň rastlina v laboratóriu reagovala na tento vplyv rovnakou reakciou (graf pod číslom „4“) ako v prvom prípade.

„Sme prítomní v energetickom informačnom poli ako časti mozaiky. Pomocou myšlienky sa vytvára obraz a tento obraz je možné zaznamenať pomocou nástrojov. Tento efekt sme získali, ako pri mentálnom ovplyvnení rastliny v laboratóriu, tak aj pri diaľkovom ovplyvnení fotografie rastliny. Keď fotografiu ovplyvnili rôzne myšlienky, samotná pôvodná rastlina, z ktorej bola fotografia urobená, reagovala, vysvetľuje Sergej Maslobrod.

Vedec tiež rozmiestnil fotografie rôznych známych osobností v blízkosti rastlín. Počas experimentov sa zistilo, že intenzita a povaha vplyvu fotografického poľa na rastlinu závisí od profesie zobrazovanej osoby a od jej morálneho charakteru a nezávisí od toho, či je táto osoba nažive alebo či prešla „do iných svetov“.

„Keďže rastliny sú ovplyvnené tak fotografiami živých ľudí, ako aj fotografiami tých ľudí, ktorí odišli do iného sveta, môžeme hovoriť o existencii určitého spoločného energeticko-informačného poľa. Odtiaľ pochádza „nabíjanie“ týchto fotografií. Niektorí vedci nazývajú tieto polia torznými, existujú aj iné teórie. Ale nie sú oficiálne uznané. Ale, ak existujú fakty, musíte ich študovať,“ hovorí Sergej Maslobrod.

Sergej Maslobrod je presvedčený, že je možné mentálne ovplyvniť všetky živé objekty vrátane ľudí. Vedec bol teda požiadaný, aby ovplyvnil fotografie ľudskej krvi vo vzdialenosti jeden a pol tisíc kilometrov. Zatiaľ čo Sergej Maslobrod čítal modlitbu k fotografií krvi, vedci v laboratóriu pozorovali zmeny v tejto krvi v reálnom čase.

Mimochodom, predtým sa uskutočnil podobný experiment, ale iba o priamom účinku modlitby na krv v laboratóriu. V dôsledku týchto experimentov pri priamej expozícii a expozícii na diaľku vedci dosiahli podobné výsledky.

„Získané výsledky mimovoľne vedú k myšlienke, že sme jeden systém. Sme prítomní v energeticko-informačnom poli ako časti mozaiky. Začnete si myslieť, že nad týmto poľom existuje určitý spoločný zdroj, ktorý uchováva informácie o všetkom, čo sa stalo na Zemi, o súčasnosti a dokonca aj o budúcnosti,“ poznamenáva doktor biologických vied Sergej Maslobrod.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie