Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Získanie schopností, ktoré nezodpovedajú úrovni evolučného vývoja vedomia, vytvára nebezpečenstvo…

„Pre ľudí na rôznych evolučných úrovniach vývoja je veľmi ťažké si navzájom porozumieť. Vo väčšej miere sa to týka tých, ktorí sú evolučne nižšie, a to z toho dôvodu, že ešte neprešli mnohými vývojovými etapami. Zatiaľ čo tí, ktorí prešli týmito evolučnými štádiami, tiež začali svoj vývoj od nuly a boli schopní prejsť mnohými evolučnými krokmi, až kým nedosiahli úroveň, ktorá im umožnila zvládnuť tie schopnosti, ktoré ich rovnali Bohu v očiach ostatných.

Preto s tými, ktorí neprešli osvietením poznaním, zaobchádzali ako s deťmi, ktoré ešte nevyrástli z „krátkych nohavíc“, nezažili osvietenie poznaním a nedosiahli kvalitatívne iné úrovne možností. Tieto vysoko vyvinuté bytosti pomáhali iným riešiť naliehavé problémy, ktoré sami z jedného alebo druhého dôvodu nedokázali vyriešiť a odovzdali im zručnosti a vedomosti potrebné pre ich vlastný rozvoj.

Niektorí sa možno čudujú: prečo nepomohli iným dostať sa na ich úroveň? Čo to spôsobilo — strach zo straty božského postavenia? Vôbec nie, celá pointa je v tom, že na NADOBUDNUTIE TAKÝCHTO VLASTNOSTÍ A MOŽNOSTÍ MUSÍ každý človek PREJSŤ VŠETKY EVOLUČNÉ KROKY K TOMU POTREBNÉ.

RÝCHLOSŤ PRECHODU ČLOVEKA na tomto evolučnom rebríčku závisí od konkrétneho človeka, jeho schopností, jeho duchovných kvalít a jeho tvrdej práce. Niekto bude schopný prejsť týmito evolučnými krokmi rýchlo v rámci jedného života. Niektorým to bude trvať veľa životných cyklov, kým to dosiahnu. Niektorí možno nikdy nebudú schopní dosiahnuť osvietenie pomocou poznania. A nie preto, že by to bolo v princípe nemožné, ale preto, že na to musí človek prejsť a precítiť každý evolučný krok sám, a to za neho nikto nedokáže. V zásade môže byť človek vedený po evolučných krokoch, ale to mu dá málo, ak sám nevie a nerozumie tomu, ako, čo a prečo sa to deje.

Získanie schopností, ktoré nezodpovedajú stupňu evolučného vývoja, vytvára nebezpečenstvo, že DUCHOVNE NEZRELÝ človek, ktorý takéto možnosti má, nemusí vydržať alebo si uvedomiť zodpovednosť a môže ich využiť NA ZLO. A to sa už viackrát stalo. Takýto duchovne nezrelý človek, disponujúci veľkým potenciálom, je výbornou pôdou pre pôsobenie Temných síl, ktorých parazitická podstata im umožňuje šikovne manipulovať s touto nezrelosťou. Tento nesúlad medzi formou a obsahom bol vždy zdrojom problémov. A čo dobrého sa môže stať, ak sa novonarodenému dieťaťu, ktoré sa ešte nenaučilo rozprávať, pokúsite vysvetliť napríklad kvantovú fyziku a dáte mu silný laser? Nemyslím si, že je to najlepší nápad.

A nie preto, že by to bolo pre človeka z princípu nedostupné, ale preto, že pochopenie kvantovej fyziky a fakt, že laser nie je hračka, nie je pre dieťa prístupné. Dieťa sa musí najskôr naučiť hovoriť, písať, čítať, chodiť do školy a študovať dlhú dobu, potom sa mu tieto pojmy vyjasnia a objaví sa pochopenie zodpovednosti za svoje činy. A opäť, nie každé dieťa, ktoré prešlo školením, bude schopné pochopiť kvantovú fyziku a mieru osobnej zodpovednosti za svoje vlastné činy.

A nie je na tom nič ponižujúce. Každý človek je svojou povahou jedinečný a všetci ľudia sa líšia svojimi schopnosťami, talentom, tvrdou prácou a silou charakteru. A vďaka tomu bude realizácia ich života iná. Tak či onak našim predkom pomohli vysoko vyvinuté bytosti, ktoré naši predkovia (ešte „deti“) nazývali Bohovia… Hoci význam slova „Boh“ bol pre našich predkov úplne iný, ale o tom neskôr… To nebola náhoda, že naši predkovia hovorili cudzincom: „…sme deti Tarcha a Tari…“ Tarch a Tara boli považovaní za patrónov a strážcov Ruskej Zeme…

Nikolaj Viktorovič Levašov „Príbeh Jasného Sokola. Minulosť a súčasnosť“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie