Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Slovanský nový rok 7528

22. septembra 2019, v deň jesennej rovnodennosti, slávi časť Slovanov Nový rok. Konkrétne nástup roku 7528 od Uzatvorenia mieru v hviezdnom chráme podľa pôvodného slovanského kalendára.

Vo svete je dobre známy staroveký čínsky kalendár a staroveký židovský kalendár oslávi 30. septembra svoj 5780 rok. Známy gregoriánsky kalendár, ktorý teraz používame, sa blíži k roku 2020 a hovorí sa aj o veľa ďalších kalendároch, s výnimkou kalendára, ktorý je pre nás najdôležitejší. Z nejakého dôvodu oficiálni historici a vedci mlčia o slovanskom kalendári, o ktorom existuje veľa svedectiev, pretože v Rusku sa používal ešte pred 300 rokmi. https://www.biosferaklub.info/povodny-kalendar-slovanov-bol-pouzivany-este-pred-300-rokmi/

Predchodcom slova nový rok bolo novoletie, ktoré bolo odvodené od slov – nové leto, čiže nástup nového leta, pod letom sa rozumel súčasný rok. Samotné súčasné slovo „kalendár“ nesie informácie o jeho pôvode a je spojené s menom svetlého hierarchu, ktorý vytvoril kalendár pre našich predkov. A meno hierarchu bolo Koľada, a tu sa ukazuje zmysel názvu pôvodného kalendára „Koľadov Dar“, z ktorého sa stal známy „Kalen Dar“.

V procese presídľovania našich predkov po svetadieloch na planéte mnoho ľudí v priebehu pokolení stratilo kontakt so svojou pôvodnou materskou ríšou, začali sa nazývať inak, ale všetci používali dlhú dobu ten istý kalendár – Koľadov Dar, rovnaký jazyk, to isté písmo – runy. Následne „vedci“, aby nejakým spôsobom ospravedlnili fiktívnu minulosť všetkých európskych národov, napísali im svoje mýty a legendy, napísali svoju históriu, ale všetci si boli podobní vo svojej podstate ako dve kvapky vody, pretože pochádzali pôvodne z jednej kultúry.

Tak sa objavili nové pojmy ako napríklad škandinávsky alebo keltský kalendár. To, že Škandinávci, alebo Kelti sú slovansko-árijské kmene, ktoré pri hľadaní pastvín osídľovali nové krajiny a presťahovali sa z východu na západ, dnes už potvrdzuje veľa faktov. Najčastejšie kmene dostali svoje mená podľa svojho kniežaťa alebo kráľa. Tak vznikli Sarmati – ľudia kniežaťa Sarmata, Skýti – ľudia kniežaťa Skýta, ľudia kniežaťa Skanda – Škandnávci a mnoho ďalších.

Staroveký slovanský kalendár podobne ako škandinávske alebo keltské kalendáre, mal runovú formu zobrazenia, t.j. na začiatku sa názvy mien, čísiel, dní v týždni a názvov rokov zobrazovali vo forme rún. Runa sa nedá vystihnúť jedným písmenom, je to skôr obraz, ktorý má najmenej tri úrovne, a v súčasnosti len málo ľudí môže prečítať celkový význam rún a hlavne to, čo sa skrýva na iných úrovniach. Mená mesiacov v kalendári boli pôvodne tiež označené runami a neskôr bol pridaný zápis bukvicou so stručným odhalením významu.

Je potrebné poznamenať, že v svojej dobe bol rok našich predkov rozdelený na 9 mesiacov, každý po 40 dní. Prvý mesiac bol označený jednou runou a zostávajúcich osem mesiacov bolo označených kombináciou dvoch rún. Druhá runa označovala časť rotačného cyklu našej Zeme okolo nášho Slnka, ktorý sa nazýval leto.

Kalendár našich predkov sa zdá byť súčasnému človeku nezvyčajný, ale práve tento kalendárový systém, konkrétne „Koľada Dar“, je najpresnejší a najpohodlnejší zo všetkých kalendárov, ktoré v súčasnosti existujú. Okrem toho, za posledných niekoľko desiatok tisíc rokov tento kalendár „nepredbehol“ a „nezaostal“ ani jediný deň, čo sa v žiadnom inom kalendárnom systéme, ktorý je nám známy, nepozoruje.

Nový kalendár si môžete kúpiť tu: Koľadov Dar 7528

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie