Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Serotonín je schopný preniknúť do zárodočných buniek a meniť v nich aktivitu génov

Serotonín (hormón šťastia) funguje ako neurotransmiter v nervových reťazcoch, ktoré sú zodpovedné za emócie – preto problémy so serotonínom často vedú k napätej nálade a depresii. Ale vo všeobecnosti má serotonín veľa funkcií: ovplyvňuje zrážanie krvi, sťahovanie ciev, uvoľňovanie inzulínu atď. Mimochodom, 90 % serotonínu sa syntetizuje v črevnom trakte.

Je známe, že zmeny hladiny serotonínu niekedy vedú k malformáciám embrya počas tehotenstva. Doteraz však bolo známe len veľmi málo informácií o tom, čo sa v tomto prípade deje v bunkách.

Pracovníci Ústavu biológie N.K. Kolcova, Ruskej akadémie vied, spolu s kolegami z Karolinského inštitútu (Švédsko) a Morského biologického laboratória (USA) študovali vplyv serotonínu na embryonálny vývoj stavovcov a bezstavovcov. Ukázalo sa, že v tomto prípade serotonín neinteraguje s bunkami tak, ako si zvyčajne predstavujeme.

Ak teda hovoríme o neurotransmiterových funkciách serotonínu, máme na mysli to, že sa viaže na receptory na bunkovej membráne a receptory už prenášajú signál hlbšie do bunky. Ak však vezmeme embryá rýb, mäkkýšov a morských ježkov, uvidíme, ako samotný serotonín preniká do buniek a do jadier buniek. Tu sa pomocou špeciálneho enzýmu spája s proteínmi a mení ich funkcie. V neskorých štádiách vývoja takéto zmenené proteíny regulujú po novom špecializáciu buniek a tvorbu rôznych tkanív a orgánov. Výsledky výskumu sú publikované v ACS Chemical Neuroscience.

Skutočnosť, že serotonín môže osobne riadiť gény v jadre, bola známa už skôr – keď sme písali o článku v Nature, ktorý hovorí, že serotonín sa viaže na proteíny s obsahom DNA, čím aktivuje gény, s ktorými sú tieto proteíny spojené. Doteraz však bol prenos serotonínu do jadra pozorovaný iba v bunkách dospelých organizmov: teraz sa ukázalo, že serotonín môže prenikať do buniek embryí.

Pretože takéto správanie serotonínu bolo pozorované u rýb, mäkkýšov a ostnokožcov, možno dospieť k záveru, že serotonínová regulácia génov v embryách vznikla veľmi dávno a pravdepodobne sa vyskytuje aj u ľudí.

Týmto je možné napríklad vysvetliť, kde dochádza k narušeniu vývoja plodu u tehotných žien, ktoré užívajú antidepresíva vo veľmi skorých štádiách tehotenstva (mnohé z týchto liekov ovplyvňujú hladinu serotonínu v celom organizme, nielen v mozgu). A možno sa niektorým malformáciám možno vyhnúť, ak sa naučíme kontrolovať pohyb serotonínu do bunkového jadra.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie