Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Rusko úspešne otestovalo antigravitačný motor Leonova

V rozhovore spred pár rokov ruský vedec Vladimír Leonov zdieľal výsledky skúšok kvantového motora s horizontálnym ťahom 50 kg sily v impulze, ktoré sa uskutočnili v roku 2009. Uplynulo viac ako päť rokov a pýtali sme sa ho na súčasný stav:

– Vladimír Semenovič, na vašom blogu sú uverejnené videá s testami zariadenia z roku 2009 s kvantovým motorom vo vnútri. Neexistuje tu žiadny pohon kolies, ale zariadenie sa pohybuje horizontálne v dôsledku vnútorných síl. Vaši oponenti tvrdia, že celá záležitosť leží v trení ložísk kolies a pri nulovej gravitácii to nebude fungovať.

– Aby som odstránil existujúci skepticizmus, v priebehu rokov som vylepšil kvantový motor a urobil som vertikálny vzletový aparát na odstránenie „faktora ložísk“. V júni 2014 sa úspešne vykonali jeho skúšobné skúšky. Pri hmotnosti zariadenia 54 kg sily v impulze bol vertikálny ťah 500 … 700 kgs (kg sily) so spotrebou elektrickej energie 1 kW. Zariadenie vertikálne vzlieta so zrýchlením 10 … 12 g. Tieto testy presvedčivo dokázali, že gravitácia bola experimentálne pokorená, čo potvrdzuje teóriu superzjednotenia.

– Môžete uviesť porovnávacie charakteristiky kvantového motora a moderného raketového motora?

– Na základe skúšobných testov sa získali takéto charakteristiky. Na porovnanie: moderný raketový motor (ďalej len RM) s výkonom 1 kW vytvára ťah 1 Newton (0,1 kgs). Skúšobný prototyp kvantového motora (KM) z roku 2014 s výkonom 1 kW vytvára ťah 5 000 Newtonov (500 kgs) v impulze.

V kontinuálnom režime sa samozrejme znížia špecifické ťahové charakteristiky KM. V impulznom režime je však KM už teraz 5000 krát účinnejšie ako RM. Dôvodom je skutočnosť, že KM na rozdiel od RM nezohrieva atmosféru a kozmos produktmi spaľovania paliva. KM je napájaný elektrickou energiou.

– Ale toto je revolúcia vo výrobe motorov. Ako to ovplyvní vesmírny priemysel?

– V súčasnosti prúdové motory kozmických lodí (PM) dosiahli svoj technický limit. Za 50 rokov sa časový impulz ich práce zvýšil z 220 sekúnd (V-2) iba dvakrát na 450 sekúnd (Proton). Impulz práce kvantového motora nie je stovky sekúnd, ale roky. Raketa s PM s hmotnosťou 100 ton nesie nanajvýš 5 ton (5 %) užitočného zaťaženia.

Zariadenie s kvantovým motorom s hmotnosťou 100 ton bude mať kvantový motor s reaktorom 10 ton, to znamená, že užitočné zaťaženie je 90 ton, čo je už 900 % oproti 5 % pri PM.

– A aké budú rýchlostné charakteristiky medziplanetárnej kozmickej lode budúcej generácie?

– Maximálna rýchlosť kozmickej lode s kvantovým motorom môže dosiahnuť 1 000 km/s oproti 18 km/s pri rakete. Najdôležitejšie však je, že s dlhým impulzom ťahu, sa zariadenie s KM môže pohybovať zrýchlením. Takže let na Mars v kozmickej lodi novej generácie s kvantovým motorom v režime zrýchlenia ± 1 g bude trvať iba 42 hodín a s úplnou kompenzáciou beztiaže na Mesiac – 3,6 hodiny. Prichádza nová éra kozmických technológií.

– Aký zdroj energie plánujete použiť na pohon kvantového motora?

– Najsľubnejším zdrojom energie je napríklad reaktor na studenú jadrovú fúziu (SJF), napríklad podľa schémy talianskeho inžiniera Andrea Rossiho, ktorý pracuje na nikle. Energetická produkcia paliva, toho istého niklu v jadrovom cykle, je miliónkrát vyššia ako spotreba chemického paliva, to znamená, že 1 kg niklu v režime SJF uvoľňuje energiu ako 1 milión kg benzínu.

Rusko však má aj svoj vlastný vývoj. Písal som o tom v článku: „Komisia pre falošnú vedu a studená fúzia pochová surovinovú ekonomiku Ruska.“ Dnes zberáme plody tohto v podobe klesajúcich cien uhľovodíkových energetických zdrojov.

– Studená fúzia je samostatná veľká téma a pri kvantovom motore by ma zaujímalo jej využitie v letectve.

– Vytvorenie univerzálneho motora, ktorý by mohol fungovať súčasne vo vesmíre, v atmosfére, na zemi aj pod vodou, je prvoradou úlohou základnej vedy.

Túto požiadavku spĺňa iba jeden motor – kvantový. Napríklad v osobných lietadlách sa spotreba paliva prúdového motora používa na prekonanie odporu vzduchu vo výškach 10 … 12 km, nelieta vyššie. Inštalácia KM do lietadla mu umožní lietať vo výškach 50 … 100 km, kde odpor klesá o rádovú hodnotu a podľa toho aj spotreba tradičného paliva, lietadlo v podstate letí zotrvačnosťou.

Pri prechode na palivo SJF bude lietadlo schopné letieť roky bez tankovania. Zvýšením rýchlosti, napríklad na trase Moskva – New York, je možné skrátiť čas letu z 10 hodín na 1 hodinu.

– No, to je jednoducho fantastické. Čo sa stane s autami?

– Žiadna fantastika, existuje základná teória superzjedotenia, ktorá určuje fyzické základy nových reaktorov SJF a kvantový motor fungujúci na nových fyzikálnych princípoch.

Súčasná úroveň rozvoja vedy a techniky pred sto rokmi by sa považovala za fantáziu, keď letectvo a autá boli len v plienkach. A čo sa stane o sto rokov?

Už teraz inštalácia kvantového motora do auta zásadne mení jeho schému. Máme karosériu na kolesách a pohon s KM. Nie je potrebný žiadny prenos. Pohon zaisťuje KM, priechodnosť je kolosálna, kolesá nekĺžu. Naplnenie 1 kg niklu do reaktora SJF umožní osobnému automobilu prejsť 10 miliónov kilometrov bez doplňovania paliva, čo je 25 krát cesta na Mesiac.

Auto bude takmer „večné“ – životnosť 50 … 100 rokov. Budú lietať autá s antigravitačným vankúšom, schopné prekonať vodné prekážky vzduchom.

– Predstavili ste nám idealistický obraz blízkej budúcnosti. Ale kto to umožní? Nadnárodné spoločnosti, ktorých podnikanie je založené na benzíne a rope, to nedovolia. A 50 % rozpočtu Ruska pred sankciami Západu bolo zaplnených vývozom ropy a plynu.

– Nie je to až tak. Všetko, čo teraz jazdí a letí, je minulé storočie. Verte mi, ubehne čas a nadnárodné korporácie budú súťažiť o zvládnutie výroby nových automobilov, lietadiel a reaktorov. Toto sú pravidlá úspešného podnikania a sú veľmi prísne. Každý, kto mešká s distribúciou, sa rozpadne.

A Rusko tiež nemá inú cestu rozvoja, ako cestu vedeckého a technologického pokroku. Ukázalo sa, že ruská ekonomika založená na zdrojoch je zraniteľná voči politike sankcií Západu, a to nebolo tajomstvom. Teraz sa za sankcie musíme poďakovať Západu, za prebudenie Ruska. Na dosiahnutie modernizácie a urýchlenie hospodárskeho rastu potrebujeme doslova 2 až 3 roky. Deng Xiaoping mal 74 rokov, keď začal s modernizáciou Číny a ich hospodárstvo bolo v najhoršom stave, Putin má 62 rokov.

– Pokiaľ vieme, už 20 rokov pracujete na teórii superzjednotenia, kvantovom motore a reaktore SJF. Ukázalo sa však, že talian Andrea Rossi ako prvý uviedol na trh reaktor na studenú fúziu. USA a Čína tiež pracujú na vybudovaní kvantového motora. Nemeškáme, a kto v Rusku brzdí vývoj nových energetických a vesmírnych technológií?

– Paradoxne, hlavným oponentom studenej fúzie a výskumu v oblasti antigravitácie bolo a zostáva vedenie Ruskej akadémie vied (RAV) alebo skôr Komisia RAV pre pseudovedu, ktorá vyhlásila studenú fúziu a antigravitáciu za pseudovedu.

Nie je ťažké dokázať, že komisia RAV pre pseudovedu bola špeciálnym projektom zvonku, keď na pozadí boja proti čarodejníkom a falošným liečiteľom boli v RAV rozohnané všetky skupiny vedcov-nadšencov v oblasti SJF. Našťastie pre nás sa odborníci SJF nevzdali a pokračovali v práci „v podzemí“, organizujúc každoročné konferencie o studenej jadrovej transmutácii z iniciatívy jedného z priekopníkov SJF, Jurija Bažutova.

Teraz sa už pripravujú na 22. konferenciu. Čo sa týka reaktora Rossi, on nemá žiadne zvláštne tajomstvá a jeho reaktor už ruský vedec Alexander Parchomov zopakoval.

Ruky komisie RAV pre pseudovedu sa však dotiahli k armáde, k Roskosmosu. Práce na vytvorení zariadení umelého ťahu vo Výskumnom ústave vesmírnych systémov boli zastavené a jeden z priekopníkov nového smeru v kozmickom pohone, generál Valerij Menšikov, bol prepustený. V médiách bola nafúknutá kampaň, ktorá zdiskreditovala tieto diela. Výsledkom bolo premárnenie času a Roskosmos sa nemohol podieľať na modernizácii kvantového motora.

Dodám, že v práci KM nedochádza k porušovaniu Newtonovho tretieho zákona. KM vytvára ťah pri interakcii s kvantovaným časopriestorom. Čína a USA tiež pracujú na kvantovom motore. Ich úspechy z hľadiska ťahu sú však iba menej ako 1 gram proti 500 kg u ruského KM.

– Vladimír Semenovič, ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. A čo bozón Higgsa?

– Ako som tvrdil, Higgsov bozón a jeho vyhľadávanie sú najväčším protivedeckým falšovaním. Po objavení Higgsovho bozónu sľúbili, že vytvoria novú fyziku a vyriešia problémy kvantovej gravitácie. Nevyriešili.

A problémy kvantovej gravitácie a umelej kontroly gravitácie boli úspešne vyriešené v teórii superzjedotenia, ktorá je novou fyzikou. Teória superzjednotenia je založená na mojom objave kvantového časopriestoru (kvantona) v roku 1996. Kvantón je nulový chýbajúci prvok v periodickej tabuľke (atóm vákua Newtonium), bez ktorého účasti sa nemôžu zvyšné prvky tvoriť.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie