Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Riziko myokarditídy po očkovaní proti COVID je 133-krát vyššie..

25. januára 2022 bola v JAMA Network zverejnená nová vedecká štúdia, ktorá ukazuje, že po očkovaní proti COVID19 je riziko vzniku myokarditídy približne 133-krát vyššie ako základné riziko v populácii.

Štúdia vedcov z amerického CDC, ako aj z niekoľkých amerických univerzít a nemocníc skúmala účinky očkovania prípravkami Pfizer-BioNTech a Moderna. Autori štúdie použili údaje zo systému hlásenia VAERS CDC, ktoré boli krížovo skontrolované, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú definíciu myokarditídy. Poznamenali tiež, že vzhľadom na pasívnu povahu systému VAERS je počet hlásených incidentov pravdepodobne podhodnotený vzhľadom na rozsah tohto javu.

Študovaných bolo 1626 prípadov myokarditídy. Výsledky ukázali, že produkt Pfizer-BioNTech bol najviac spojený so zvýšeným rizikom: 105,9 prípadov na milión dávok po druhom očkovaní vakcínou vo vekovej skupine 16 až 17 rokov u mužov a 70,7 prípadov na milión dávok po druhom očkovaní vo vekovej skupine od 12 do 15 rokov u mužov. Vo vekovej skupine mužov od 18 do 24 rokov bol tiež výrazne vyšší výskyt myokarditídy pri produktoch Pfizer a Moderna (52,4 a 56,3 prípadov na milión).

Štúdia zistila, že priemerný čas do nástupu symptómov bol dva dni a že 82 percent prípadov bolo u mužov, čo je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami. Asi 96 percent postihnutých ľudí bolo hospitalizovaných, pričom väčšina dostávala nesteroidné protizápalové lieky; u 87 percent hospitalizovaných symptómy zmizli do doby, keď boli prepustení.

V čase analýzy údajov boli dve správy o úmrtí u ľudí mladších ako 30 rokov s potenciálnou myokarditídou stále predmetom vyšetrovania a neboli zahrnuté do počtu prípadov.

Hlásené symptómy zahŕňali: bolesť na hrudníku, tlak alebo nepohodlie (89 %), ťažkosti s dýchaním (30 %), abnormálne výsledky EKG (72 %) a abnormálne výsledky MRI srdca (72 %).

Autori štúdie poznamenali, že postvakcinačná myokarditída ustupuje rýchlejšie ako u typických vírusových prípadov:

Zdá sa, že hlavné symptómy ustúpili rýchlejšie v prípadoch myokarditídy po očkovaní proti COVID-19 ako v typických vírusových prípadoch myokarditídy. Hoci takmer všetci ľudia s prípadmi myokarditídy boli hospitalizovaní a pod klinickým pozorovaním, zvyčajne zaznamenali symptomatické zotavenie po podaní iba liekov proti bolesti.

Avšak vzhľadom na to, že očkovanie sa už nepovažuje za spoľahlivý spôsob, ako sa vyhnúť nakazeniu COVID, nie je jasné, či to má nejaký konkrétny význam pre analýzu nákladov a prínosov očkovania proti COVID, najmä vzhľadom na nízke riziko komplikácií spôsobených infekciou koronavírusu v uvedenej vekovej skupine, ktorá je v najrizikovejšej skupine komplikácií po očkovaní súvisiacich so srdcom.

Vzhľadom na mnohé štúdie podporujúce súvislosť medzi očkovaním a myokarditídou, CDC začalo s aktívnym dohľadom nad dospievajúcimi a mladými dospelými s cieľom monitorovať ich postvakcinačné srdcové príhody. Údaje o dlhodobých výsledkoch však zatiaľ nie sú k dispozícii.

Medzitým American Heart Association a American College of Cardiology radia ľuďom s myokarditídou, aby sa zdržali športu na tri až šesť mesiacov a obnovili intenzívne cvičenie až po získaní normálnych výsledkov EKG a iných testov. Okrem toho odporúčajú odložiť zavedenie ďalších dávok mRNA vakcín.

Na základe správ pasívneho sledovania v USA sa riziko myokarditídy po podaní očkovacích látok COVID-19 na báze mRNA zvýšilo naprieč vekovými a pohlavnými skupinami a bolo najvyššie u dospievajúcich a mladých mužov, ktorí dostali druhú dávku očkovacej látky. Toto riziko je potrebné zvážiť v kontexte očkovania proti COVID-19.

https://www.israelnationalnews.com/news/321238

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie