Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Rady pre výber miesta na dom a pozemok

z1N4j_C8QDsZaujímavá stará ruská kniha pochádzajúca zo 16. storočia s názvom „Назиратель“ uvádza praktické rady pre výber miesta na dom, prípravu stavebných materiálov, pestovanie poľných a zeleninových kultúr, prípravu pôdy, záhrady, vinohradu… Kniha má viac ako 700 strán. Teraz uvedieme niekoľko výňatkov z knihy.

„Podľa príznakov života existujú rôzne miesta, vplyv majú vyvýšeniny aj nížiny a zloženie pôdy. Hlavne, či je pôda hlinitá, vápencová, kyslá, alebo preplnená rôznymi rudami. Taktiež má vplyv dostatok alebo nedostatok vody, zloženie látok vo vode, čo sa z nej bude rodiť: stromy, sady, záhrady, pramene a podobne. Tiež, či sa miesto nachádza v horách, pri mori, pri veľkých riekach, či tam nie sú nízke miesta, strže, alebo akýkoľvek zápach.

Každý dvor je vhodné umiestniť tak, aby sa na ňom nachádzala voda. Pokiaľ nie je v blízkosti voda tečúca, musí sa vykopať studňa a pred domom nevysychajúci rybník, pretože studňu potrebujú ľudia a rybník zvieratá. Tiež je vhodné postaviť dom pri kopci s lesom a peknou lúkou, aby ho zdravé vetry prefúkali. Dom musí byť otvorený na slnečný východ, v lete bude v tieni a v zime osvietený slnkom.

Chliev je potrebné postaviť v blízkosti rieky pre dobytok a ďalšie potreby. Ale zapamätaj si: nestavaj ho v blízkosti vody, pretože v zime tam bude navyše zimy a vzduch v lete tam bude nie príliš zdravý. Daj si pozor, aby neboli blízko močiare, pretože v lete voda vysychá a rodia sa červy tak malé, že ich voľným okom neuvidíš, ale vzduch ich do nosa ľudí a nozdier dobytka zanesie, vojdú dnu a zapríčinia vznik rôznych chorôb a problémov.

Je potrebné dávať pozor, aby sa dom nepostavil na miesto, kde dujú veľmi silné vetry, preto je lepšie stavať pod kopcom a nie na samotnom kopci. Tiež nie v úplnej nížine a už vôbec nie v temnej rokline, ale na takom mieste, kde veje zdravý vzduch a všetko čistí, aby neboli problémy. Miesto je lepšie také, kde svieti slnko celý deň, pretože vtedy aj červy, v prípade, že ich sem zaveje, slnečné teplo a sucho zničí.

Dažde a povodne riek sú škodlivé pre tých, ktorí postavia dvor a dom v doline a taktiež vyššie miesto je pokojnejšie aj od zlodejov. Stajne a chlievy je potrebné stavať vo dvoroch tak, aby bolo cez zimu v nich teplo a ticho. Sýpky treba stavať na rovnom mieste a skladovať tam nádoby s olejom, ovocie a sucháre, obilie, rôzne semená a ďalšie veci, ktoré je potrebné dlho skladovať. Prihliadať je potrebné aj na miesto na pasenie, aby bolo blízko dvora a ornej pôdy toľko, aby stačilo síl obrábať a zberať.

Pokiaľ chcete mať úrodnú pôdu, vzdaj sa poľa na rovine, na ktorom voda stojí a tiež nie je dobré, ak je príliš strmý svah, kde steká všetko. Nie je vhodné pole na úplnej nížine, ani na samom kopci, kde vetry a slnečná žiara škodia. Medzi týmito dvoma extrémami existuje užitočný stred, ktorému je treba dať prednosť. Pole má byť priestranné s miernym sklonom, alebo v strede s miernym kopcom, aby vzduch nestagnoval a plesne nevznikali. Alebo pole na kopci pred horou, ktorá bude chrániť pôdu pred silným vetrom. Pokiaľ budeš mať pole na chladnej strane, mierny svah musí byť oproti slnku, alebo z juhu, aby z týchto strán netienila hora a stromy. V horúcich oblastiach je lepšie vybrať pole, ktoré leží na západe alebo severe, aby bolo chránené od páliaceho slnka.

TpGfDKEiCww

Okrem miesta je potrebné ešte brať do úvahy, či je pôda živá, úrodná, alebo úplne k ničomu. Ďalej, aby toto pole neničili vaši nepriatelia, pretože aj keď bude pôda úrodná a nepriateľ ju bude ničiť, úžitok z nej nebude. Dôležité je, aby sa mesto nachádzalo blízko a mohli ste predať nadbytok úrody. Pokiaľ bude váš dom ďaleko od poľa a vy sa tam rýchlo nedostanete, aby ste vzali čo je potrebné, tak také pole je pre vás zbytočné.

Ďalšia dôležitá vec pre dobro veci je pozrieť, aké kvalitné a obrábané sú polia tvojich susedov, medzi ktorými budeš žiť. Pretože napríklad, ak váš sused vedľa vás má dubový les, vedz, že tam nemôžeš pestovať olivy, pretože medzi nimi panuje nesúlad a neznášanlivosť. Niekedy sa hranica so susedom stáva neplodnou, pokiaľ sa tam napríklad pestujú olivové stromy a vinohrad a iné rastliny.

Oplotenia na záhradách a poliach bývajú rôzne, niekto ich značí priekopami, iný plotovými stĺpikmi, alebo vysádzajú trnkami a inými tŕnistými krami po obvode pozemku. To dobre chráni pred lezením ľudí a zvierat, taktiež pred tečúcou prebytočnou vodou stekajúcou cez polia. Priekopy je potrebné kopať širšie alebo užšie, podľa toho, koľko vody je potrebné zachytiť a od akých zvierat je potrebné sa chrániť.

Kto chce na nejakom mieste vodu nájsť, musí ísť pred východom slnka, na zem si ľahnúť, bradu po zemi rozložiť a pozerať sa na slnko. Kde uvidí ľahkú, zo zeme vychádzajúcu, pred očami mihotajúcu ľahkú hmlu, paru, aj keby to miesto bolo suché, je isté, že pod zemou, nie veľmi hlboko, je voda. Pokiaľ by chcel zistiť, či je tam veľa alebo málo vody, môže podľa pôdy. Pôda kriedovo vápenná má málo vody nevhodnej, piesok ponecháva málo vody a hlboko ležiacej, černozem má tiež prameňov málo, má iba vodu z dažďov a snehu, ale tá je dobrá. Piesčitá hlina, alebo hlinitá pôda, dáva veľa najlepšej vody, kamenistá pôda má tiež veľa vody, je potrebné iba sledovať, aby nemizla medzi kameňmi.

Na skalnatých horách bývajú hojné studené a zdravé vody, na rovnom poli je voda ťažká, teplá, slanistá, a pokiaľ je dobrá, tak určite tečie pod zemou z hôr. Voda, aj na rovnom poli, ale pri horách a najmä v tieni, býva dobrá. Presne ukazujú na miesto, kde je voda, rastúce stromy, kaluže, alebo vlhkosť pôdy. Pokiaľ rastie na mieste jelša, topoľ, tŕstie a iné, ktoré majú radi vodu, to sú príznaky vody.

Strom pre stavbu domu je potrebné spíliť v novembri – decembri, alebo o trochu neskôr. Najlepšie pri ústupe mesiaca, pretože vtedy na mraze vychádzajú zo stromu rôzne smoly a prebytočné šťavy, najmä z dôvodu chladného vzduchu, ktorý vyháňa z dreva jeho teplo až do samého koreňa. Mladý mesiac násobí vlahu v strome a pri ústupe ju znižuje.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosféraklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie