Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Správný čas na spojenectví

RuceZdravím všechny příznivce sdružení a spolků, kteří mají zájem na tom, aby se události začaly hýbat příznivějším směrem. Chtěl bych v těchto pár větách něco říci o tom, jak jsem pochopil tento svět a co mi pomohlo se vyrovnat s mnoha věcmi, které se tu dějí.

Každý člověk na Zemi je na určitém stupni evolučního vývoje, ať už na tom pracuje vědomě nebo nevědomě, každý se někam řadí a podle toho se u něho projevují i jeho větší nebo menší schopnosti. Uvědomováním si a pochopením toho, co se okolo nás děje, si vytváříme postoj k celému životu. Pokud však člověk dojde k uvědomění, které má schopnost zásadním způsobem ovlivnit jeho život, otevře se jeho vnímání ještě více. Začíná v tuto chvíli měnit svůj život tak, že je v souladu s vesmírnými zákony, takže se nachází v bodě, za který už zpět nikdy vědomě nepůjde. Připravil by se tím o víc, než o to, co svojí prací a pílí získal.

Při uvědomování si totiž přes fyzické tělo prochází energie (primární hmoty), která naplňuje nehmotná těla a odstraňuje kvalitativní bariéry mezi nimi. Tím se lidem otevírá tzv. nová cesta po evolučním žebříku. O kolik se v daný moment posune, tolik bariér zmizí. Záleží to na vážnosti a důležitosti všeho, co v danou chvíli pochopil a tím skrze sebe propustil tyto „tvořivé“ energie. Pochopením se vlastně otevře vědomí, které v tu chvíli je do sebe schopné nasát informace o celém rozsahu pochopené situace (pochopením se učíme). Tato energie se potom dá transformovat do životních situací a využívat při práci na svém dalším rozvoji.

Pokud se potká několik lidí, kteří sdílí stejný nápad, jednotnou myšlenku, většinou se spolu setkávají častěji. Nezáleží na tom, kolik lidí je v tom zapojených. Je důležité, jestli přešli do určitého bodu, kdy jsou na to připraveni. Potom je to o hodně jednodušší. Když budou takoví připravení lidé pospolu a budou ve spojení, vztah mezi nimi se automaticky prohloubí. Když budou mít jednotnou mysl, půjdou za společným cílem. Svým uvědomělým jednáním a přebíráním odpovědnosti za sebe samého jsou tito lidé potom schopni svým jednáním do jisté míry ovlivňovat dění na Zemi.

Pokud jsou ve skupině, sdružení, celku lidé s odpovědností za svoje činy, lidé přemýšliví, vytrvalí a odolní, jejich spojení je potom velmi silné a tím pádem má sílu a ochranu. Dochází u nich k propojení energetiky (psi pole), které bude mít dostatek síly na budování, ale i dostatek energie na vybudování ochrany pro všechny zúčastněné. Ochrany jako takové se samozřejmě dají velmi efektivně zdokonalovat. To je téma na samostatný článek. Tu jde o to, že když tohle proběhne, tak se dá vytvořit z vzniklého potenciálu efektivní ochrana, která je schopna plnit svoji funkci na více úrovních najednou. Ochrana na více úrovních dovolí skupině pohybovat se ve svých záměrech ve větší svobodě a s větší jistotou. Jde jen o to se více poznat a začít pracovat v podobném duchu celé skupiny.

Urychlování času a energií způsobuje střídání nálad a pocitů jednotlivců, což se děje po celém světě. Vytváří se možnosti k vyčištění karmických energií prostřednictvím různých setkání, které mohou probíhat za zajímavých a podivuhodných okolností. Aby byl člověk schopný přetvářet dnešní svět, musí mít čistou mysl, která k tomu neoddělitelně patří. Není tu místo pro zrádce a lidi podobného ražení, protože na spojení do jisté míry závisí efektivnost celé skupiny, někdy i život všech přítomných v dané skupině. Nejde tedy o žádné hraní si nebo nějakou legraci, kdy budeme cosi zkoušet. Je to reálný život, který chceme změnit na příjemnější. Paraziti si s námi také nehrají, myslí to velmi vážně, i když to někdy jako hra vypadá. Zdání však klame!

Ještě se vrátím k pojmu psi pole. Na tomto principu plní životní funkce celého společenství např. včely, mravenci… Mají královnu, která je schopná svojí přítomností vytvořit pouto jak mezi sebou a včelami, tak i mezi jednotlivými včelami. Na základě tohoto psi pole se pak celý spolek chová jako jeden organizmus a každý v něm plní nějakou funkci pro jeho přežití v tvrdých přírodních podmínkách. Psi pole vzniká kolem každé nervové buňky. Čím je těchto buněk více, tím je toto psi pole silnější a má větší vliv na svoje okolí. Včely a mravenci se shromažďují za účelem zvětšení svého psi pole, protože sami o sobě nejsou schopny přežít z důvodu nedostatečného počtu nervových buněk ve svém těle. Proto je třeba překlenout určitou hranici, čehož se dosahuje tímto shromažďováním.

lidéNa tomto způsobu tedy pracuje i psi pole člověka. Člověk je při množství jeho nervových buněk soběstačný a schopný postarat se sám o sebe. Pokud se sejde více lidí, kteří jsou podobně naladěni a mají stejnou myšlenku, jejich psi pole se spojuje a vytváří tzv. jednu bytost. V takovém případě se lidé v této skupině dostávají do harmonie a není nutné dlouhého vysvětlování, co je potřeba udělat, jak je to potřeba udělat a jak se k tomu postavit. Každý v tomto případě si je vědomý toho, co má dělat a jakým způsobem, aby to bylo co nejvíc prospěšné nejen skupině, ale i pro celý náš svět. V této podobě se rodí nápady a realizují se v zájmu všech. V tomto stavu vědomí se mnohonásobně zvýší a zesílí i energetická hodnota každého jedince, což se odráží i na skupině. Pokud se docílí této harmonie, je skupina chráněna mnohonásobně více, než by byl každý jedinec sám o sobě.

Jen takovýmto spojením je dnešní lidstvo schopné odvrátit nebezpečí likvidace zdravého vědomí, zdravého rozumu, přírody. Jen tímto způsobem se lidstvo může postavit parazitům, kteří chtějí vládnout jen pro svoje dobro a své výhody nezávisle na těch, kdo na ně bude pracovat. Bude to pro ně pouze prostředek k dosažení jejich cílů. Vlastně se tohle děje už i dnes.

Myslím si, že ve spojení jsou lidé schopni svojí myslí dokázat i zdánlivě nemožné. Jednotlivec nemá takovou sílu, ale spojením se dá docílit velmi mnoho. Stojí za to o tom alespoň popřemýšlet?

Roman

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie