Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Prinesie klimatická zmena otepľovanie planéty?! I. časť

Motto: Zmena klímy bude vždy iba súhrn prírodných faktorov a ľudskej činnosti.

ANTROPOGÉNNA ČINNOSŤ V KRAJINE POSOBÍ NA ZMENU MIKROKLIMATICKÝCH POMEROV

Úvod:

Verejnosť o klimatickej zmene je informovaná obyčajne jednostranne, tlač, rozhlas, tv, nemajú záujem uverejniť názor oponentov, lebo to nie sú tie pravé bombastické zaujímavé príspevky pre čitateľa a poslucháča. Potom nastáva dezorientovanosť, ktorá vnáša chaotický pohľad na klimatickú koalíciu pekne popísanú vykonávaciu činnosť. Ak budeme riešiť iba klímu /ovzdušie/ bez vzájomnej interakcie vodapôdavzduch ,napáchame viac škody ako úžitku, to je dlhodobá skúsenosť získaná vývojom ľudskej spoločnosti. Predpovedať budúcnosť o klíme je potrebné hľadať v minulosti, objektívne vyhodnotiť a navrhnúť reálne riešenie v spomínanej vzájomnej väzby. Jednostranné posudzovanie ako napr. M Plassmannová a Očadlík z WWK /Obnova mokradí/ pri odstraňovaní nepotrebných vodných stavieb na vodných tokoch z pohľadu—lebo hatia migrácii vodných živočíchov, napáchajú nevyčísliteľné škody. Nerozmýšľajú ako technicky vyriešiť rybovod s ponechaním pôvodného zahradzovania toku. Iba jednostranný zásah človeka do prírodného procesu vedie potom k degradácii narušenia zbývajúcich dvoch činiteľov pôda—ovzdušie i priľahlého mikroklimatického regiónu.

Georgia Whitaker, koordinátorka klimatickej kampane pre Greenpeace EÚ: „do roku 2030 musíme znížiť emisie minimálne o 65 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Bez silného tlaku verejnosti je však nepravdepodobné, že by parlament podporil cieľ presahujúci 60 %. Čokoľvek pod 65 % však znamená katastrofu.“ Na vznik klimatickej kampane reagovali aj u nás niektoré ekologické environmentálne centrá ,vytvoriť Klimatickú koalíciu s hlavným cieľom:

koordinovane prispievať ku kvalitným klimatickým politikám a spravodlivému financovaniu klimatických opatrení. Súčasťou koalície sú: platforma Budovy pre budúcnosť, Centrum pre trvalo Cirkulárny Hub, Climatic Communications Slovakia, Cyklokoalícia, Extention Rebellion Slovensko, Klíma ťa potrebuje, Nestrácajme čas, Priatelia Zeme-CEPA, Slovenská klimatická iniciatíva, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín,…..

Klimatickí aktivisti sa zamerali ,že niekoľko desiatkami tisícmi podpisov získajú podporu verejnosti aj v NR-SR ; aký dôležitý celosvetový problém je—boj za uhlíkovú neutralitu a  “globálne otepľovanie“. Dali dôrazne najavo, že tento problém má byť na prvom mieste záujmu poslancov a verejnosti pre vyhlásenie núdzového klimatického stavu. Že takmer celé národné hospodárstvo je pred kolapsom nie je rozhodujúce, prvoradá starostlivosť je hrozba globálneho otepľovania. Je potrebné aktivistom, ministerským pracovníkom, rôznym neziskovým organizáciám pracujúcich pre Ochranu životného prostredia i podpisujúcim pripomenúť: každý stý z podpísaných musí vysadí symbolický jeden strom! To by sme videli tie desaťtisíce nepodpisového protestu! Petíciu vykonali i napriek tomu že vláda dávno predtým o probléme jednala a poverila premiéra I. Matoviča, aby parlament EÚ informoval, že Slovensko zníži uhlíkovú neutralitu o 30%. Minister ŽP J. Budaj o tejto výzve vedel lebo ju sám vo vláde podporil.

Týmto krokom—nevediac ?, klimatickí aktivisti podporili hlavne tretí nevýrobný sektor. Podľa informácií z tlače na Slovensku je registrovaných viac ako 150 neziskových organizácií ako—Centrá environmentálnych aktivít, rôzne osvetové strediská a ďalšie mimovládne organizácie. Využívajú obrovskú propagáciu—iné nevedia—boja proti všetkému čo je „neekologické“ v tomto prípade globálne otepľovanie planéty a uhlíková neutralita. Reklamné panely plné bilbordov, tabule, reklamné stojany a rôzne pútače, ktorých je po Slovensku asi stotridsaťtisíc, je potreba naplniť informáciami o klíme, vytlačiť zodpovedajúci počet propagačných materiálov, plagátov a letákov. Poskytované finančné zdroje sa šikovne využívajú na obrovskú propagáciu a zbytočné reklamy, vydávanie brožúr, letákov, nudné školenia, aby verejnosť informovali o blížiacej sa katastrofe ľudstva, čo je —finančne predražená a neefektívna osvetová činnosť. Keď tieto organizácie dobre fungujú viac ako 20 rokov, potom je na mieste otázka, koľko bolo zbytočne vynaložených finančných zdrojov z EÚ na osvetovú činnosť v boji za udržateľný systém a ekologizáciu krajiny ,zdravé životné prostredie, budovanie obnoviteľných zdrojov energie, a v súčasnosti boj za klimatickú zmenuproti globálnemu otepľovaniu.

————————————————————————————————————————————–

Vedecké konferencie o globálnom otepľovaní a hrozbe klimatickej zmeny na životné prostredie človeka ,jeho ohrození ba dokonca o prežití sú uvádzané na prvom mieste v médiách i dennej tlače. Na vývoj počasia má vplyv veľa iných prírodných faktorov, ale činnosť človeka v tomto prirodzenom procese nevieme presne vyhodnotiť. Aký máme my ľudia podiel zodpovednosti na tejto katastrofickej klimatickej predpovedi, okrem vplyvu prírodných činiteľov: 30, 50 i viac percent, zostáva nezodpovedaná otázka nielen pre politikov, najmä pre verejnosť.

Niekoľko zaujímavých správ z domácej i zahraničnej tlače o celosvetovom globálnom otepľovaní, klimatických zmenách, vyjadrenie a návrhy našich politikov na životné prostredie, záujem aktivistov, odborníkov, verejnosť i laikov o konkrétne riešenie neodvratnej klimatickej kríze. Výroky politikov a odborníkov na klimatické činitele a vplyv na prírodné prostredie:

Minister ŽP J. Budaj predniesol horlivú až burcujúcu reč v NR – SR : klimatický aktivisti priniesli do parlamentu desaťtisíce podpisov občanov proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene. To znamená za silnejší mandát na environmentálne ciele. Máme nato, aby sme znížili emisiami zaťažené životné prostredie o 30% a zmiernili globálne otepľovanie aj klimatické zmeny. Nezabudol dodať: globálne otepľovanie nespôsobí, že na juhu Slovenska budeme pestovať o dva roky citrusy a na severe tabak, kukuricu…

Ďalej uistil poslancov, verejnosť i klimatických aktivistov : budeme, chceme, musíme a máme záujem pokračovať a budovať cyklotrasy, obnoviť revitalizáciu krajiny, zachovať a zabezpečiť ochranu pre nové mokrade, močariská ako chránené územia. Všetky aktivity budú hradené z fondu Zelená obnova. Pozabudol spomenúť: koľko km cyklotrasy vybudujeme, či sú projektovo správne pripravené ,majetkovo právne usporiadané a niekým odsúhlasené. Cyklotrasa sleduje horizontálne i vertikálne reliéf v určitom krajinnom priestore/medzi intravilánmi/, preto má rešpektovať aj prírodné podmienky územia, ktorým prechádza, plniť viac účelové funkcie: protieróznu ochranu, bezpečné odvedenie bežných aj zvýšených stavov prívalovej vody, ozelenenie napr výsadba včelárskej zelene a i.

Zachovanie mokradí a revitalizácia krajiny si vyžaduje komplexný krajinotvorný zásah do prírodných pomerov. Problém je majetkovo právne usporiadanie pozemkov. ktoré bezúspešne riešime takmer tridsať rokov. Podľa výskytu a počtu parciel si vyžadujú okolo 30 mil. €, finančná úhrada za sťažené obrábanie za rok asi 5 mil. €. Zákony a nariadenia zo strany MŽP len zvyšujú i tak narušenú dôveru farmárov, lesné spoločenstvá a ostatných vlastníkov pôdy k ochrane prírody. Riešenie je aj v obnove závlahových a najmä odvodňovacích zariadeniach. Je potrebné odvodniť 260 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy z ktorej je asi 35% sústavne zamokrenej.

Autor J. Fila uverejnil odborný článok v SME: Horúčka, s ktorou nič nerobíme. Odborne zameraný na vysoké množstvo oxidu uhličitého v ovzduší. Bombastický názov spolu s textom predpovedá, že Slnko nám bude variť aj vykurovať.

V r.1958 v Havane vyšli noviny s palcovými titulkami: Ľadovce priplávali k pláži Varadero čo je dôkaz o otepľovaní severných častí oceánov a morí. Po dobu troch mesiacov referovali denne o tejto nevídanej prírodnej zvláštnosti. Žiadna senzácia, sama príroda bez zásahu človeka sa na dlhšie časové obdobie usporiadala .

Začiatkom roka 2009 sa objavila v svetových médiách správa TASS Ruskej federácie : V máji roku 2009 klimatickí aktivisti za globálne otepľovanie planéty zorganizovali vedecko populárnu expedíciu do polárnych oblastí, zistiť zemepisnú šírku po ktorú zasahuje vplyv na prírodu a živočíchy. Ľadoborec Chlebnikov o sile 28000 ks(1 konská sila= 736 W) na ktorom expedícia pracovala uviazol v ľadovom poli o rozlohe niekoľko 100km2 po dobu 7 dní. Na vyslobodenie boli vyslané tri ľadoborce. Príroda to zariadila sama, morský príliv a odliv rozbil ľadové pole.

V júni 2019 vtedajší premiér Pellegríni a min. pôdohospodárstva Matečná na TB vydali bombastické vyhlásenie: Vláda v boji proti suchu—na podporu závlah—uvoľní až 30 mil. €. Zabudla, že urgentnú závlahu si vyžaduje 21 800 ha pôdy. Finančná podpora je ako jedným plným hrnčekom vody dobre zavlažiť záhradný skleník zeleniny na celú sezónu. Matečná sa nechala počuť ako bude ministerstvo podporovať výstavbu cyklotrás aj predškolské zariadenia, na podporu zamestnanosti v poľnohospodárstve.! Štrajkujúcim farmárom odkázala, že nepoznajú zákony pre poľnohospodárstvo. Správna pripomienka, ale farmári vedia, že zákony sú stavané tak, aby politici, štátni úradníci, kšeftárili s pôdou ; oni veľmi dobre poznajú zákony prírody a vplyv na obrábanie pôdy, i to že z 1ha černozeme, získame okolo 6500 kg chleba za rok! Vývoj PPF za roky 1970—2020 ukazuje na klesajúcu výmeru trvalým záberom pôdy na nepoľnohospodárske účely: poľnohospodársky fond úbytok: -109 299 ha ornej pôdy, strata výmery ornej pôdy na1 obyvateľa za dvadsať rokov : -0,19 ha. Čísla sú viac ako alarmujúce. Ak vývoj s pôdou bude pokračovať takýmto tempom, potom Slovensko za 200 r. nebude potrebovať farmárov.

Vo februári roku 2012 v našich médiách bola uverejnená správa o globálnom otepľovaní aj južnej pologuli: od Pallmerovho polostrova sa odlomila relatívne veľká ľadová tabuľa veľkosti stovky km2. Tento prírodný jav jasne poukazuje na blížiacu sa katastrofu otepľovania oceánov a morí….

V roku 2018 vtedajší minister za Smer-SD Ľ. Vážny vyhlásil: súčasná vláda zabezpečila obrovský balík finančných zdrojov z EÚ pre OZE, ktoré využijeme na vybudovanie desaťtisíce mini elektrárničiekfotovoltaických článkov (FVČ)—na výrobu elektrickej energie a prebytky odvádzané do rozvodovej siete. Žiadne sa nevybudovali iba solárne kolektory aj to v počte okolo 500 na rodinných domoch. Zabudol informovať že nie sú usporiadané vzťahy medzi vlastníkmi rozvodových sietí a budúcimi majiteľmi FVČ, ani sa do budúcnosti nedajú právne vykonať, lebo vlastníci rozvodových elektro sietí by prišli o zisk a najmä Štátna kasa o peniaze daňových poplatníkov. Pochválil sa, že financie na OZE na r. 1917 pre obrovský záujem sa elektronickou poštou minuli ani nie za päť minút. Komu to poslúžilo?

V letných mesiacoch r. 2020 aktivisti Greenpeace vyhlásili: V obci Radošovce situácia s pitnou vodou je neúnosná, obecný úrad zabezpečuje dovoz pitnej vody cisternách. Je to dôkaz o globálnom otepľovaní. Žiadne globálne otepľovanie, ale z hydrogeologického narušenia podložia styku myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát a štrkových pieskovcov povodia potoka Chvojnice.

V lete r.2019 vyšla správa: Cyklotrasu Horné Srnie—Moravská hranica zaliala z časti voda. Komisia neposúdila kolísanie hladiny vody v bystrine Vlára a nebrala do úvahy reliéf krajiny, ochranné možnosti líniovej stavby neuvažovala, lebo neboli uvedené v nariadení vyšších orgánov. Zanedbala napr. výsadbu včelárskej, skupinovej a líniovej zelene, odvádzanie dažďových vôd , protieróznu ochranu a i.

Alebo: cyklotrasa Nitra Zlaté Moravce je nasmerovaná priamo do lesného porastu a niekoľko solitérov o výmere 2 ha. Projektovej organizácii zobrať licenciu.

Koncom roka 2020 Eurostat vydal správu o využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo všetkých štátoch EÚ, ktorá Slovensko posunula zo šiesteho miesta—od konca, medzi popredné európske krajiny. Na Slovensku tento podiel vzrástol medziročne o 4% . Zo súčasných 11% na 15% i keď náš záväzok je celkom 14%. V skutočnosti sa do OZE zapracovalo spaľovanie biomasy v domácnostiach, drevný odpad oko drevotrieska, čiže kúrenie drevom. Ministerskí úradníci by mali odporučiť EÚ, že aj lesy patria do skupiny OZE. Vo všetkých ukazovateľoch sa v hodnotení nachádzame okolo 20.tého miesta. Prvenstvo držíme len v počte chránených území. Z celkovej rozlohy štátu máme 34% vyhlásených za chránené územia i napriek tomu, že EÚ doporučuje max. 14—15% z celkovej rozlohy územia štátu. Táto prehnaná horlivosť nás bude veľmi obmedzovať vo výrobe potravín.

Uvedené iba niektoré prípady upozorňujú na chaotický, nejednotný a zmätočný prístup riešenia životného prostredia v praktickom živote, na ktorom sa podieľajú politici, rôzni aktivisti, neziskové organizácie a veľa orgánov a organizácií na ochranu životného prostredia. Platí ,menej písať, hovoriť a viac konať.

Takýchto a podobných správ najmä o globálnom otepľovaní a veľkých klimatických celosvetových zmien sa objavujú denne v novinách, časopisoch, stačí i niekoľko okrajových správ v televízii , na internete či rozhlase a podľa hesla, účel svätí prostriedky—senzácia je na svete.

Novinársky je obľúbený prípad topenie ľadovcov: Veľké ľadovce sa objavujú v južnom Atlantiku intenzívnejšie a väčšom počte, smerujú do tropických oblastí. Novinári ako prví, túto skutočnosť komentujú s cieľom presvedčiť čitateľa, že globálna klimatická zmena—oteplenie— nastala. Na prvý pohľad existuje súvislosť medzi zvyšujúcou sa teplotou a plávajúcimi ľadovými bariérami vo voľnej vode dáva i logickú súvislosť, ale jednostranný uzáver je predčasný.

Paleoklimatické laboratórium University of Columbia rozpracovalo model, podľa ktorého globálne otepľovanie smeruje ku globálnemu ochladzovaniu, na základe zmien v oceánskom prúdení. Ak je medzi rovníkom a pólom malý teplotný gradient—klíma bude teplejšia a vyrovnanejšia. Naopak, ak bude teplotný rozdiel väčší—nastane narastanie ľadu ; vetry silnejú, teplá voda preniká na sever kde sa vyparuje a hromadí v podobe ľadovcových polí. Táto vedecká hypotéza sa na verejnosť nedostala , lebo novinári s obľubou publikujú globálne otepľovanie celosvetovej klímy. Prečo, lebo je to záujem mocných súčasného sveta.

Čo nás čaká ?

Žijeme vo zvláštnej dobe. V posledných rokoch sa častejšie vyskytuje výraz „náhle klimatické zmeny“—Abrawrup Climatic changes (ACC). Ozývajú sa hlasy, ako dlho asi bude trvať teplé celo planetárne otepľovanie, koľko času máme ešte pred sebou, budeme mať čas sa tomuto fenoménu prispôsobiť? Nastane hromadný migračný proces národov do severných krajín? Aký vplyv bude mať náhle topenie ľadovcov v Grónsku a Antarktíde na náš kontinent? .

Nás ľudí žijúcich v priemere 70. rokov zaujíma aj niečo iné ako globálne otepľovanie. Ako budú pôsobiť klimatické oscilácie, na náš život a život našich detí. Že nastane globálne otepľovanie, ktoré naruší vyrovnaný klimatický priebeh počasia vplyvom ľudskej činnosti je absolútna pravda!. V skutočnosti to vždy bude Podnebie—ako súhrn prírodných klimatických faktorov (ACC) ľudskej činnosti. Informácie odborníkov, z tlače, rôznych časopisov nás vážne upozorňujú, že ím detailnejšie budeme poznať klimatické zmeny z minulosti, tým presnejšie budú naše odhady očakávaných klimatických zmien v budúcnosti. Je to pravda?

Z histórie pomerne presne vieme určiť kedy, akom časovom období, išlo našim predkom často o prežitie. Očakávali tvrdé zimy, sedemročné suchá, ale nedokázali predpovedať katastrofálne povodne. Nemyslíme si, že v ďalekej ale i blízkej minulosti je skrytý kľúč poznania výskytu klimatických javov v budúcnosti—ochladenie alebo otepľovanie. Aj keď dobre poznáme zloženie futbalového mužstva: vek, výšku hráčov, počet strelených gólov, odohratých zápasov, nabehaných km za zápas, ale nevieme s určitosťou povedať výsledok zápasu ani výsledok o rok. Čo ale vieme, s určitosťou, že neprehrá 10:0.To isté platí aj o dlhodobej predpovede počasia.

Aj dobré poznanie histórie minulosti ešte nezaručuje predpovedať budúcnosť. Keď budeme poznať podrobne dlhoročné klimatické faktory—teploty, veterné i slnečné pomery o mikroklíme určitej lokality, neodhadneme aké bude počasie napr. o dva roky. Vďaka minulosti ale vieme, že teploty(napr. na Inovci) nepresiahnu ±45°C a slnečný svit 4000 hod. za rok.

Hromadné topenie ľadovcov

je nelineárny a zložito monitorovaný proces spôsobený narastaním hmotnosti ľadovca a jeho väzba na podložie—niektoré sú pevne primrznuté, iné tečúce. Podobne záhadné sú i topiace sa ľadovce—niektoré sa stenčujú a majú rovnakú plochu, iné v nepravidelných skokoch ustupujú. Keď sa nachádzajú v dostatočne chladnej oblasti, ich mohutnosť narastá úmerne so zvyšovaním teploty, ktorá prináša zvýšené zrážky. Preto je nepresné odhadovať klimatické pomery z ľadovcov

Ľad sa odlamuje od bariéry preto, lebo ho je veľké množstvo, neleží na pevnom podklade pevniny ale na vode. Príčina odlamovania nie je vo zvyšujúcej teplote, ale zvýšenej zrážkovej činnosti, je sezónny proces, ktorý nastáva vždy koncom južnej polárnej zimy—koncom novembra. Často sa stáva, že dochádza k lámaniu mimoriadne obrovských ľadových krýh, ktoré majú rozlohu do 1000 km2. V žiadnom prípade nemôžeme tento proces dávať do priamej súvislosti s otepľovaním.

Lámaniu ľadovcových bariér napomáha príroda; vietor, príliv a odliv, ktoré ľadové kryhy porušujú a rozbíjajú. Tento prírodný jav  umožnil návrat ľadoborca Kapitán Chlebnikov vrátiť sa do Murmanska bez akejkoľvek pomoci záchranných ľadoborcov. Príroda to zariadila. Klimatickí aktivisti za globálne otepľovanie uväznenie v ľadovom poli si vysvetľovali podľa svojho; ako výnimočný prípad.

R.J .Braithwaitea podáva prehľad o recentných ľadovcoch za roky 1946 až 1995, o 246 ľadovcoch (0,2 % všetkých planetárnych ľadovcov). Každý ľadovec sa vyvíja rozdielne v rámci svojho regiónu. Len v Európe možno pozorovať ústup Alpských ľadovcov, ale súčasne regeneráciu Škandinávskych a stabilizáciu Kaukazských ľadovcov. Z toho vyplýva, že žiadny viditeľný nárast v globálnom otepľovaní ľadovcov neexistuje.

Výskumy potvrdzujú skutočnosť, že antarktické ľadovce sa od pevniny odlamujú v pravidelných intervaloch a veľké ľadové kryhy sú unášané oceánskymi prúdmi až takmer do tropických zemepisných šírok. Analýza dokázala, že s globálnym otepľovaním nemá tento jav vôbec nič spoločné. Kryhy sa od pevniny odtŕhajú preto, že je ich veľa. Každý ľadovec vzniká nahromadením snehu vo vyšších polohách ľadovca. Tento proces sa každý rok opakuje a preto môžeme odčítať každú prírastkovú vrstvu. Ľadovec sa zväčšuje, rastie jeho hmotnosť a posúva sa do nižších polôh, v prípade Antarktídy smerom k oceánu. Ak ľadovec pláva v oceáne potom záleží iba na jeho hrúbke ,nastane odlomenie a vznikne veľká ľadová kryha. Výsledkom lámania nie je náhle oteplenie ale vplyv hydrologických pomerov v mieste vzniku ľadovca—dlhodobé priemery teplôt, výskyt zrážok a hmly.. Veľké ľadové kryhy sa od antarktického ľadového štítu odlamujú v pravidelných cykloch.

Prípad plávajúcich ľadovcov k pláži Varadero je vtom, že išlo o úbytky ľadovcov, ktoré vznikli prirodzenou cestou mohutným odlamovaním ľadových krýh od Antarktídy, pri ktorom sa obnažila veľká plocha územia—do 5000km2 a  hnané prúdmi boli dopravené až do tropických oblastí. Predpokladá sa, že obrie ľadovce plávali jeden až dva roky ,kým preplávali rovník. Námietky, že mohlo ísť o ľadové kry z arktickej oblasti sú nelogické v tom, že by museli plávať proti mohutnému golfskému prúdeniu vzdušných hmôt.

Vysvetlenie je príkladom novinárskeho predkladania skutočných informácií čitateľskej verejnosti. s dôrazom, že odlomené ľadové kryhy sú výsledkom globálneho otepľovania. Odtrhnutá ľadová tabuľa od Pallmerovho polostrova je typickým príkladom: Chilská agentúra –AP vydala v roku 2013 správu: Chilský glaciológovia sledovali v oblasti Valparaiso ľadové polia už od roku 1985: merali  nárast ľadových vrstiev , jeho mohutnosti v objeme, výšku a sklon podložia. Prišli k záveru, že lámanie bariér ľadovca nastane až o dva roky—v roku 2015 . To je dôkaz, že o cykloch odlamovania vedeli a nespájajú tento prírodný jav s teóriou globálneho otepľovania.

———————————————-prvá časť————————————————————

Alojz Malíšek

(bez úprav, pozn. redakcie)

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie