Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

25. júna Deň priateľstva a jednoty Slovanov

Sviatok Deň priateľstva a jednoty Slovanov sa slávi 25. júna. Hlavnou myšlienkou je snaha zjednotiť rôzne vetvy Slovanov, zachovať ich tradície a kultúru.

Súčasný západný systém sa snaží o pravý opak, rozdeliť, rozoštvať jednotlivé slovanské národy, ale na genetickej úrovni je jednota Slovanov hlboko zakorenená a stačí málo – pieseň a ľudia cítia túto hlbokú jednotu. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo v rozhlase a televízií takmer vôbec neznejú krásne piesne iných slovanských národov – Srbov, Bielorusov, Bulharov, Rusov, atď.?

13.11.2016 Záporožie – Ukrajina

21.11.2016 Charkov – Ukrajina

15.5.2021 Minsk – Bielorusko

„Slovanské jazyky sú skupinou príbuzných jazykov. Rozšírené v mnohých krajinách strednej a východnej Európy a severnej Ázie. Celkový počet hovoriacich je viac ako 400 miliónov ľudí, prevažne Slovanov. Líšia sa vysokou mierou vzájomnej blízkosti, ktorá sa nachádza v štruktúre slova, používaní gramatických kategórií, stavbe vety, sémantike, systéme pravidelných zvukových korešpondencií a morfologických alternáciách. Táto blízkosť sa vysvetľuje jednotou pôvodu slovanských jazykov a ich dlhými a intenzívnymi vzájomnými kontaktmi na úrovni literárnych jazykov a dialektov.

Dlhý samostatný vývoj slovanských národov v odlišných etnických, geografických, historických a kultúrnych podmienkach, ich kontakty s rôznymi etnickými skupinami viedli k vzniku materiálnych, funkčných a typologických rozdielov.“ (WIKIPÉDIA)

Zjednotenie Slovanov, ako aj celého ľudstva ako celku, by malo byť založené na myšlienke spravodlivosti spoločnej pre všetkých alebo myšlienke budovania spoločnej civilizácie na planéte Zem rukami samotných ľudí. V rámci takejto myšlienky si celé ľudstvo bude môcť vytvoriť pozitívny obraz budúcnosti, oživiť myšlienku spravodlivosti a žiť v súlade s prírodnými zákonmi, zákonmi Zeme a zákonmi Vesmíru ako celku, čo mu umožní rozvíjať sa stabilne, v kontinuite generácií, bez kríz.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie