Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Plastový odpad uvoľňuje viac skleníkových plynov, ako sa doteraz predpokladalo

Tím vedcov z Havajskej univerzity v Manoa skúmali biologické zdroje metánu v oceáne, ale zdroj, ktorý našli, nebol biologický, ale syntetický. Ukázalo sa, že plasty v oceáne sú nebezpečné nielen pre morský život a stav oceánu, ale aj pre celú planétu. Pri interakcii so slnkom plasty uvoľňujú skleníkové plyny, ako napríklad metán, etylén a iné škodlivé plyny.

Metán spôsobuje 25-krát väčší skleníkový efekt pri prepočte na 100 rokov ako oxid uhličitý. Pokiaľ ide o etylén, ten sa uvoľňuje pri produkcii fosílnych palív a mieša sa s hydroxidom v atmosfére za vzniku oxidu uhoľnatého. Autori štúdie poznamenávajú, že množstvo metánu produkovaného plastovým odpadom tvorí iba časť z celkového objemu, ale iné zriedkavé skleníkové plyny, ktoré uvoľňuje, môžu mať väčší deštruktívny vplyv.

Planéta má už vážne problémy s globálnym otepľovaním a teraz bol objavený nový zdroj skleníkových plynov, ktorý nikto nezmeral a nebral do úvahy. Keď si uvedomíme, že v oceánoch plávajú celé umelé kontinenty vytvorené z plastových odpadov, plocha, ktorá je veľká ako mnohé európske krajiny dohromady, tak problém naberá celkom iné rozmery.

„O emisiách skleníkových plynov z plastového odpadu neexistuje ani jedna vedecká práca, aj keď by to malo byť celkom očakávané, pretože plast sa syntetizuje z prírodných plynov a fosílnych palív,“ poznamenávajú autori vedeckej štúdie.

Vedci umiestnili plasty rôznych hustôt, rozmerov a tvarov do nádob naplnených vodou a vzduchom. Jedna vzorka plastov bola umiestnená do morskej vody z Tichého oceánu a druhá do vody s najvyšším stupňom čistoty. Vzorky obsahovali polykarbonát, akrylát, polypropylén, polystyrén a polyetylén s vysokou hustotou.

Plastom s najväčšou skleníkovou stopou sa ukázal polyetylén s nízkou hustotou, ktorý sa využíva najčastejšie. Po 212 dňoch na slnku plast uvoľňoval 176-krát viac metánu, ako na začiatku experimentu v čistej vode. Vedci tiež umiestnili niektoré vzorky plastu do tmy potom, ako boli vystavené slnečnému žiareniu a zistili, že proces uvoľňovania pokračoval ďalej aj v tme. Plast, ktorý sa nikdy nenachádzal na priamom slnku, uvoľňoval veľmi málo metánu a etylénu. Plast, ktorý bol vystavený iba vzduchu, nie vode, uvoľňoval dvakrát viac metánu a 76-krát viac etylénu, ako plast nachádzajúci sa vo vode.

Podľa vedcov, získané výsledky ukázali, že plastový odpad a zmena klímy sú dva najväčšie problémy na svete, ktoré sú medzi sebou zviazané silnejšie, ako sa očakávalo.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie