Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ohniská COVID medzi očkovanými spochybňujú teóriu kolektívnej imunity vytvorenú očkovaním

Článok publikovaný 30. septembra v časopise Eurosurveillance spochybňuje teóriu „kolektívnej imunity vytvorenej očkovaním“.

Vedecká štúdia cituje prepuknutie ochorenia COVID, ktoré sa rýchlo rozšírilo medzi nemocničným personálom v izraelskom zdravotnom stredisku – napriek 96 % zaočkovanosti, pacientom s chirurgickými maskami N – 95 a plnému používaniu osobných ochranných prostriedkov zdravotníckymi pracovníkmi.

Odhadovaná miera infekcií medzi všetkými pacientmi a personálom bola 10,6 % (16/151) pre a 23,7 % (23/97) pre pacientov v populácii s 96,2 % zaočkovanosťou (238 očkovaných/248 infikovaných).

Dokument uvádza, že sa určite vyskytlo niekoľko prípadov prenosu medzi dvoma ľuďmi, z ktorých obaja mali chirurgické masky a v jednom prípade boli použité úplné ochranné prostriedky vrátane masky N-95, tvárového štítu, plášťa a rukavíc.

Zo 42 prípadov diagnostikovaných počas vypuknutia choroby bolo 38 kompletne očkovaných dvoma dávkami očkovacej látky Comirnaty od spoločností Pfizer a BioNTech, jeden dostal iba jednu očkovaciu látku a traja boli neočkovaní.

Z nakazených bolo 23 pacientov a 19 zamestnancov. Všetci zamestnanci sa rýchlo zotavili. Osem očkovaných pacientov však vážne ochorelo, z toho šesť ťažko a päť z nich zomrelo. Dvaja neočkovaní pacienti mali mierne prípady COVID.

Autori dospeli k záveru:

„Táto správa spochybňuje predpoklad, že vysoká miera všeobecného očkovania povedie ku kolektívnej imunite a zabráni prepuknutiu ochorenia COVID-19. V tu popísanom ohnisku bolo očkovaných 96,2 % populácie. Infekcia postupovala rýchlo (v mnohých prípadoch sa príznaky objavili do 2 dní od infekcie) a vírusová záťaž bola vysoká.“

Podľa článku ohnisko nákazy pochádza od plne zaočkovaného hemodialyzovaného pacienta vo veku 70 rokov, ktorý bol hospitalizovaný s horúčkou a kašľom a umiestnený na oddelenie s ďalšími tromi pacientmi.

V deň prijatia nebol pacient testovaný na SARS-CoV-2, pretože jeho symptómy boli mylne považované za možnú infekciu krvného obehu zhoršujúcu kongestívne srdcové zlyhanie.

Na identifikáciu zdroja ohniska vedci vykonali fylogenetickú analýzu celých genómových sekvencií SARS-CoV-2, ktoré boli k dispozícii pre 12 prípadov ohniska, vrátane personálu a pacientov z oddelení A, B a C a dialyzačnej jednotky.

Všetky ohniská boli infikované variantom Delta a boli epidemiologicky a fylogeneticky spojené s rovnakým ohniskom, s výnimkou jedného prípadu. Tento prípad a traja zamestnanci neboli považovaní za súčasť ohniska nákazy.

„Je to veľmi zaujímavá práca a kvalitne vedecky podložená,“ povedal Dr. Brian Hooker, Ph.D., P.E., hlavný vedecký pracovník organizácie „Ochrana zdravia detí“ a profesor biológie na Simpsonovej univerzite.

„Miera infekcie 96,2 % očkovanej populácie ukazuje, že v tomto prípade bola vakcína prakticky zbytočná na zabránenie prenosu infekcie,“ povedal Hooker.

„Treba tiež poznamenať, že dva hlásené prípady medzi neočkovanými pacientmi boli mierne, pričom šesť očkovaných pacientov zomrelo.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie