Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Ochranca slovanskej kultúry Igor Ožiganov

3apyx5tgbbmJeden z najlepších súčasných umelcov v Rusku, ktorý má naozaj rád svoju rodnú kultúru a nebojí sa prekážok, je Igor Ožiganov narodený v roku 1975.

Igor, v akom okamihu ste začali maľovať slovanských bohov a hrdinov?

Dlhý čas som žil v Moskve a pracoval v rôznych štúdiách v oblasti dizajnu. Zaoberal som sa dizajnom polygrafie, web-dizajnom, priemyselným dizajnom a dizajnom interiérov. V roku 2008 som sa vrátil do rodného mesta, bližšie k prírode a prirodzenosti. Začal som maľovať obrazy zo škandinávskych ság a potom som sa zamyslel: „Prečo sa my neustále obraciame k niečomu cudziemu a pritom nepoznáme hlboko svoje vlastné, rodné?“ A začal som s veľkým záujmom študovať slovanské eposy a hľadať staroveké zdroje.

Jedným z mojich nástrojov, ako priniesť rodné obrazy k ľuďom, sú kalendáre. Vo svojich dielach sa snažím venovať veľkú pozornosť detailom. Slovanské pôvodné odevy sú krásne a harmonické, až v 18. storočí ich začali vykresľovať ako niečo hrozné a klaunské, a tým formovali v národe vzťah k vlastnému dedičstvu ako k niečomu hlúpemu bez zmyslu.

Prečo je dôležité obnovovať a zachovávať rodnú kultúru práve teraz v 21. storočí?

Stolypin niekedy povedal: „Národ bez národnej identity je hnoj, na ktorom rastú iné národy.“ Ja s tým absolútne súhlasím! Oživovať rodné je nielen potrebné, ale aj nevyhnutné, pretože my, mám na mysli nielen ruský národ, sme dosiahli bod vo svojom historickom napredovaní, keď stačí ešte kúsok a niť genetickej národnej pamäte sa môže natrvalo pretrhnúť pod vplyvom deštruktívnych síl súčasnej globalizácie.

Nie je tajomstvom, že ľudstvo v snahe o pokrok prišlo ku globálnej kríze prakticky vo všetkých oblastiach vrátane ekonomiky, ekológie, vzdelávania, zdravotníctva, systému vzťahov v rodine, medzi krajinami, národmi atď. Kam sa pozrieme, všade kríza. Nastal čas, keď je potrebné pretočiť čas späť a otočiť sa a vrátiť sa k čistým prameňom. Takými prameňmi sú naše staroveké slovanské tradície!

Z čoho je možné začať návrat k prameňom?

Z pochopenia prírody. Matka príroda je ústredná téma svetonázoru Slovanov. A teraz je pre mňa príroda spôsob ako sa upokojiť. Tak ako v dávnych dobách je príroda schopná odstrániť únavu a darovať človeku duchovnú silu. Ja si myslím, že oživenie rodových zvykov pomôže posilniť silu ducha, zabudnúť na problémy, odtrhnúť sa od peňazí a biznisu, priblížiť sa k jednoduchému a dobrému.

To je každodenná práca nad sebou na fyzickej, intelektuálnej a duchovnej úrovni. Cez znalosti a pochopenie prírodných zákonov života je možné sa zbaviť zlých návykov, nielen od alkoholu a tabaku, ale aj chamtivosti a telesných rozkoší. Hlavne oni nedajú pokoja a naozajstného šťastia súčasnému človeku.

Povedzte príklad nejakého múdreho a užitočného slovanského zvyku..

Slovania boli ctitelia slnka, preto ich štyri hlavné sviatky pripadajú na kalendárne dni slnečného cyklu – jarnú a jesennú rovnodennosť, dni zimného a letného slnovratu. Kupalo – sviatok očistenia pripadajúci na deň letného slnovratu. Myšlienka sviatku je očistenie, pritom ide reč o celostnom očistení zahrňujúcu celú ľudskú podstatu – telo, dušu a ducha.  Ako očistný element sa používajú základné prírodné živly – voda a oheň. Preto slávne kupalské vatry sa vždy zapaľujú na brehoch vodných nádrží, alebo riek.

Počas osláv Kupalo naši predkovia skákali cez oheň a hneď bežiaci sa ponárali do objatia sestry vody. Symbolický aspekt pohybujúcej sa vody má svoju analógiu s časom, životným cyklom človeka, v procese ktorého všetko dobré a zlé nenávratne zostáva vzadu, akoby „zmývané“ neúprosným plynutím času. Pritom voda úplne zjavne čistí telo človeka, tak ako predchádzajúci skok cez oheň čistí jeho dušu. Ja si myslím, že sa nepomýlim, keď poviem, že tí ľudia, ktorí sa aspoň raz zúčastnili tohto sviatku, pocítili na sebe veľkú silu, ktorú nesú v sebe tieto krásne obrady.

Má ruská kultúra budúcnosť?

Určite. Počiatky toho už môžeme pozorovať teraz. Pred našimi očami sa rúca globálna transatlantická „ríša dobra“. Svet sa stáva multipolárny a mení sa aj naša úloha v tomto svete. Aby sa stal omnoho lepším, ako bol predtým, rodná kultúra tu musí zohrať kľúčovú úlohu. To je možné dosiahnuť  iba vtedy, ak začneme chrániť svoje dedičstvo, vrátime sa k svojej identite, pretože slová o ruskom duchu nie sú prázdne. A národná kultúra ako ochranca tohto ducha už preukázala svoju životaschopnosť a preukáže to aj v budúcnosti pokiaľ aj my z našej strany priložíme úsilie na jej zachovanie a oživenie.

0adonelxjrc1u1rchfvuce 2twjz_nwf-e 4fcn7b0fhuq 7sqol6hz4ji 9lbbnbpgy04 a5az3t4khum asiqqpa80iq bxcn5ix2xlu c-20vn75jvw dn5yf9x6ete dx8bk4vijh8 ee5xxdv0ut0 ezv8r8sko54 fd5idgg810 ha9htwnbm0a heg4bo27u8w iwl7vzvng9e k6l8racn7yq k16dh2ej7rm lhv_wkkdkge lpyvifrqpok nbxrddvmnf4 qwomi5xcbzu rqdnrvaoppy ue9-kgucns4 utnx6eugb-m w720bwc7xbi wwkijp-yxo4 xia5teilcdk xmlzg9p8v30 yv69xyxw2w8 zvzlxcpzfja

Niektoré z týchto fotokópií si môžte zakúpiť tu: https://www.rinok.sk/Obrazy-c5_0_1.htm

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie