Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

O rezonančnom dreve a jeho akustických vlastnostiach

Doposiaľ sú rezonančné dreviny jedinečnou prírodnou surovinou, ktorá je veľmi drahá. Toto výnimočné drevo má vynikajúce akustické vlastnosti. Rezonančné vlastnosti dreva sa vyznačujú jeho schopnosťou zosilniť zvuk bez skreslenia tónu.

Za najviac muzikálno – rezonančné druhy odborníci považujú smrek kaukazský, jedľu kaukazskú a borovicu limbu sibírsku v Rusku nazývanú sibírsky céder. Menej často sa využíva aj javor, jelša, breza, madagaskarský palisander a iné.

Ale nie každý smrek a jedľa môže byť vhodná na výrobu hudobných nástrojov. „Spievajúci smrek“ je špeciálny druh, ktorý nerastie hocikde. Taký smrek rastie najčastejšie na severnom svahu lesa, kde nie je veľa slnka. Pôda pod rezonančným smrekom by mala byť stredná – nie veľmi úrodná, ale ani veľmi chudobná. V takých pomerne skromných podmienkach musí strom prežiť aspoň sto rokov. Existujú dôkazy, že obsah striebra v pôde má tiež pozitívny vplyv na produkciu rezonančného dreva.

Stromy na rezonančné drevo sa ťažia výlučne v zimnom období. Rezonančný smrek by nemal byť veľmi živicový, inak nebude dostatočne pružný a zvuková vodivosť bude na nižšej úrovni. A tiež by nemal byť uzlovitý. Letokruhy by mali mať rovnakú šírku a pri pozdĺžnom reze musia byť rovné a rovnobežné. Práve taký smrek umožňuje dosiahnuť výnimočný zvuk pri výrobe hudobného nástroja. Okrem toho, smrek má úžasnú schopnosť zlepšiť svoj zvuk v procese vysychania.

Sušenie dreva je nevyhnutnou súčasťou pri vytváraní kvalitných nástrojov. Drevo je možné sušiť dvoma spôsobmi:

1. Umelé sušenie.

2. Prirodzené sušenie.

Prírodné sušenie je oveľa dlhší proces, ktorý trvá od 5 do 10 rokov. Je potrebné prísne kontrolovať proces uvoľňovania vlhkosti z dreva. Majstri, ktorí vyrábajú vlastné hudobné nástroje, využívajú hlavne prírodné sušenie dreva a radiálne rezanie.

Historicky sú oblasti rezonančného smreka známe už dávno. E.F. Vitaček, známy predstaviteľ ruskej husľovej školy dvadsiateho storočia, vo svojich dielach spomenul miesta, kde rástol rezonančný smrek: „Smrek rastúci v Čechách a Sasku obsahuje príliš veľa živice, a preto sa nemôže používať na drahé druhy hudobných nástrojov. Najlepším materiálom je smrek tirolský a taliansky. Tirolský smrek na hranici Bavorska a Tirolska a taliansky z oblasti mesta Fiume pri Jadranskom mori.“

Veľkou „muzikálnosťou“ sa vyznačujú smreky z Archangeľskej a Vologodskej oblasti v Rusku.

1. В. И. Онегин, Е.Г. Кузнецова. Исследование строения хвойной древесины и его влияния на функционально-механические и аккустические свойства древесного вещества.

2. Максим А. Хомчик. Резонансная ель и новейшие методы ее обработки.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie