Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

O historických artefaktoch

Historické artefakty nám odkrývajú pravdu o tom, že naša skutočná história je v podstate v rozpore s jej „oficiálnou“ verziou, ktorá sa vyučuje na školách a univerzitách. Zároveň datovanie týchto artefaktov oficiálnymi metódami dáva jednoducho šokujúce výsledky – mnoho miliónov rokov existencie inteligentných civilizácii na Zemi. Sú však tieto existujúce metódy na datovanie objektov také presné? Túto otázku si položili ruskí vedci Michail a Irina Braginovi.

Vo svojej knihe „Kľúče sily pre Supermana. Od vojen bohov po súčasné techniky boja“ píšu: „Ponúkame vlastné (!) vysvetlenie artefaktov, ktoré sa „nehodia“ do tradičných predstáv o priebehu svetových dejín a pochopíte, ako niektorí odborníci niekedy vyjadrujú ložné myšlienky.

Napríklad doktor historických vied A. A. Maslov, píše vo svojej knihe „Iné ľudstvo. Niekto tu žil pred nami…“, ktorá popisuje rôzne nálezy artefaktov. „Na nich často ležia lávové vrstvy, čo sa dá veľmi presne datovať vďaka káliovo-argónovej metóde.“ (s. 325). A ďalej: „Akýkoľvek artefakt, napríklad zlatý klinec, článok reťaze nachádzajúci sa v takejto vrstve, je skutočnou senzáciou, pretože podľa zavedených predstáv, napríklad vtedy, pred 30 miliónmi rokov, nielen také technológie neexistovali, ale aj vôbec ľudstvo.“ (s. 325).

Vysvetlíme, že káliovo-argónová metóda sa používa na určenie veku archeologických nálezov starých desiatky miliónov a viac rokov, takže si viete predstaviť, ako boli prekvapení vedci (a celá svetová komunita), keď sa takéto „artefakty“ začali objavovať na rôznych miestach planéty. Podotýkame, že láva, ktorá vybuchla počas činnosti sopiek z vnútra Zeme, má oveľa starovekejší pôvod ako všetko, čo je na povrchu!

Ako sa mohli zachovať nejaké veci alebo predmety vo vrstvách lávy, ktorá mala obrovskú teplotu?!

Pred dvanásťtisíc rokmi, počas planetárnej katastrofy, došlo k silným sopečným výbuchom a zemetraseniam. Láva pokrývala všetko, čo sa objavilo na úpätí hôr alebo v blízkosti zlomov alebo prasklín zemskej kôry a keďže ochladzovanie na Zemi prišlo náhle a bolo sprevádzané prívalovými dažďami, záplavami a snežením, je jasné, prečo predmety, ktoré sa dostali do prúdov ohnivej lávy, sa neroztavili. A nešlo tu iba o pár stupňov ochladenia!

V niektorých oblastiach teplota vzduchu klesla natoľko, že všetko živé sa zmenilo na „ľadové sochy“ (napríklad svetoznáme cintoríny mamutov na Sibíri, ktoré ešte prežúvali stravu) a zem zamrzla do hĺbky niekoľko desiatok až stoviek metrov (!).

Skutočne odborníci nerozumejú elementárnej logike?! Láva tečie z hlbín Zeme, a preto má starovekejší pôvod ako všetko, čo je na povrchu. Má však niečo, čo sa zmieša s touto lávou (alebo bolo ňou pokryté), rovnaký vek? Zaujíma nás, prečo sa staroveké archeologické nálezy datujú od veku lávových vrstiev, ktoré sú na vrchu?!

Medzi ďalšie „dôkazy“ patria nálezy nachádzajúce sa v uhoľných vrstvách (fragmenty zlatých článkov reťazí, železných klincov, kamenných stĺpov, šípov atď.). Až donedávna oficiálna veda verila, že k tvorbe akýchkoľvek uhoľných ložísk došlo pred stovkami miliónov rokov, a preto všetko, čo sa našlo v uhoľných plástoch, automaticky „spadalo“ do zodpovedajúcej éry. V tomto ohľade je doktor historických vied A.A. Maslov (v horeuvedenej knihe) zmätený: „O akom ľudstve môže ísť reč spred desiatkami miliónov rokov? Ide tu buď o hrubú chybu, alebo … nejaké iné ľudstvo“(s. 328).

Potom sa snaží presvedčiť čitateľov, že na Zemi bolo veľa rôznych ľudských civilizácií, ktoré sa najskôr objavili z neznáma a potom zmizli do neznáma! Vedec nedokáže logicky vysvetliť mnoho faktov. Nerozumie napríklad tomu, prečo boli nálezy v lávových alebo uhoľných vrstvách patriacich do rôznych časových období (s rozdielom 100 až 3 až 5 miliónov rokov).

Vedecké dôkazy, na ktoré sa my opierame, vám však ukážu, že kamenné uhlie vzniklo nie pred miliónmi rokov, ale relatívne nedávno. Preto by sa malo všetko, čo sa v týchto ložiskách vyskytlo, datovať podľa tohto a toto nie je zďaleka jediným príkladom skreslenej interpretácie vedeckých údajov…

Pravdivosť našich názorov potvrdzuje aj skutočnosť, že tvorba uhoľných ložísk siaha nie milióny rokov nazad, ako sa pôvodne predpokladalo, ale iba desiatky tisíc rokov pred naším letopočtom. O tom píše najmä autor J.N. Golubčikov v knihe „Globálne katastrofy v dejinách civilizácií“:

„Keďže izotop C14 sa za 60 tisíc rokov úplne rozpadá, musí chýbať napríklad v kamennom uhlí. Najmladšie ložiská uhlia sú podľa odtlačkov rastlín, ktoré sú v ňom obsiahnuté, staré najmenej niekoľko miliónov rokov. Väčšina uhoľných ložísk je stará niekoľko desiatok až niekoľko stoviek miliónov rokov. Avšak akékoľvek staré uhlie však obsahuje izotop C14. Uhlie, ktoré neobsahuje C14, jednoducho neexistuje“ (s. 168).

Vrstvy uhlia vznikali relatívne nedávno – počas planetárnej katastrofy, ku ktorej došlo asi pred 12 000 rokmi! Ďalším argumentom v prospech našich tvrdení je, že bielkovinové bunky sa našli v nájdených dinosaurích kostiach, pritom podľa vedcov tieto bunky nemôžu existovať dlhšie ako niekoľko tisíc rokov. Z toho vyplýva jednoznačný záver, že dinosaury žili na našej Zemi ešte nedávno.

Týmto spôsobom iba apriórne znalosti udalostí z ďalekej minulosti (vojny, požiare, povodne, technologické katastrofy atď.), ktoré sa odohrali na Zemi, ako aj kvalifikovaná vedecká interpretácia javov okolitého sveta, nám umožní vyhnúť sa chybám pri používaní rádiometrických metód akou je uránovo-olovená, tóriovo-olovená, káliovo-argónová a iných metód datovania.

Mnohé „artefakty“ majú v skutočnosti jednoduché a logické vysvetlenie. Preto, ak poznáte skutočnú, a nie fiktívnu históriu ľudstva, potom fakty a artefakty, ktoré sa zdajú na prvý pohľad ako puzzle, tvoria pri spojení integrálny obraz sveta.

Chyby a úmyselné falšovanie histórie, ktoré boli realizované za posledných päťsto rokov, zanechali v oficiálnej verzii histórie veľmi málo historickej pravdy. Avšak vďaka úsiliu mnohých ruských a zahraničných vedcov a bádateľov, sa celkový obraz skutočného príbehu stále vyjasňuje a je vytváraný zhromažďovaním veľkého počtu rozptýlených častí celkovej mozaiky, ktorá sa jedného dňa, aj napriek všetkému úsiliu falšovateľov, ukáže ľudstvu.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie